Tag: Dane Osobowe

Powiązane

RODO

Odszkodowanie za naruszenie prywatności w internecie

Bezprawne przetwarzanie danych osobowych, stanowi coraz częstszą przyczynę dochodzenia zadośćuczynienia na drodze sądowej. Warunkiem do wystąpienia z takim roszczeniem jest doznanie przez osobę uprawnioną szkody majątkowej lub niemajątkowej.

Nie zweryfikowali komu powierzają dane, zapłacą karę od UODO

2,5 tys. zł kary administracyjnej ma zapłacić Sułkowicki Ośrodek Kultury za to, że powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi, którego nie zweryfikował i z którym nie zawarł umowy na piśmie.

TSUE: zbieranie danych o wszystkich nielegalne

Uogólnione i niezróżnicowane zbieranie informacji o ruchu i lokalizacji narusza prawo unijne. To sentencja dwóch wyroków dotyczących retencji danych.

Ochrona danych dziurawa jak szwajcarski ser

Szkolenia w firmach to fikcja. Mało kto wie, co robić, gdy wyciekną ważne informacje.

CV w szufladzie nawet przez trzy lata

Pracodawca może przetwarzać dane osobowe kandydata do pracy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Na wypadek zarzutu o dyskryminację.

TSUE przeciw gromadzeniu danych o abonentach i internautach

Unijne prawo nie pozwala na uogólnione i niezróżnicowane gromadzenie danych o ruchu i lokalizacji użytkowników telefonów komórkowych oraz internetu - przypomniał Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Urząd antymonopolowy może oceniać, czy Meta - FB przestrzega RODO

Organy antymonopolowe mogą podczas prowadzonych dochodzeń ocenić, czy firmy przestrzegają unijnych przepisów o ochronie danych – uważa rzecznik generalny TSUE.

Jarosław Gwizdak: Algorytm inwigilacji

Praworządność jest jak futbol, bo kto ogląda szachy?

Handlujący rolnik nie musi pokazywać dowodu inkasentowi

Rada gminy nie jest upoważniona do nakładania na handlujących rolników i członków ich rodzin dodatkowych obowiązków, np. posiadania stosownych dokumentów.

Adwokaci nie chcą podawać bankom danych wrażliwych

Eksperci są zgodni: wymóg wskazania adresu zamieszkania pełnomocnika nie ma podstaw prawnych.