Tag: Dane Osobowe

Powiązane

RODO

Mirosław Gumularz: Ochrona twórców a wolność i prywatność w internecie

Unijny Trybunał dostrzegł problem działania autonomicznych mechanizmów filtrowania treści.

Ministerstwo chce znać dane uczestników spraw w sądach. Także wrażliwe

W związku z informatyzacją sądownictwa Minister Sprawiedliwości chce móc przetwarzać dane uczestników spraw sądowych z systemów teleinformatycznych. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy minister powinien mieć dostęp do takich danych. Będą wśród nich także dane wrażliwe.

Mirosław Gumularz: Drugie podejście do sygnalistów

Projekt rozwiązuje wiele problemów, ale nie wszystkie.

Koniec dyktatu Big Tech. Dane klientów mają być pod większą kontrolą

Światowa organizacja zrzeszająca banki centralne chce uporządkowania gromadzenia danych osobowych przez technologicznych gigantów i banki.

W decyzji administracyjnej nie trzeba podawać PESEL

Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

TSUE: organizacje konsumenckie mogą pozywać Facebooka bez upoważnienia

Stowarzyszenia broniące praw konsumentów mogą pozwać irlandzkie przedstawicielstwo Facebooka (obecnie Meta) w razie naruszenia przez tę platformę przepisów o ochronie danych osobowych. Takie powództwo można wnieść nawet w przypadku naruszenia praw konkretnej osoby, bez upoważnienia od niej.

Inspektorzy ochrony danych pod lupą

Urząd Ochrony Danych Osobowych wezwie wybrane podmioty, aby wykazały, że zapewniają IOD warunki do prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań.

Zdalne posiedzenie organów spółek to usługa świadczona elektronicznie

Wiele zmian wprowadzonych w czasie pandemii Covid-19 na mocy tzw. tarczy antykryzysowej, w tym praca zdalna czy możliwość odbywania spotkań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jest stałym elementem naszej rzeczywistości, także po złagodzeniu skutków pandemii. Dotyczy to także organizacji posiedzeń organów spółek.

Współpraca ze związkiem zawodowym z poszanowaniem RODO

Informacja o przynależności do związku zawodowego podlega szczególnej ochronie. Pracodawca i organizacja związkowa powinni zadbać o uregulowanie zasad przepływu danych związanych z przynależnością pracowników do związków zawodowych z perspektywy ochrony danych osobowych.

Sąd: kurator zgubił dane osobowe, ale odpowiada prezes sądu

Ograniczenie się przez administratora tylko do szkolenia dla pracowników, pomijając przy tym zastosowanie zabezpieczeń technicznych, nie może być uznane za wdrożenie odpowiednich środków technicznych czy organizacyjnych.