Materiał partnera: Bank Pekao

Nowa unijna perspektywa finansowa na lata 2021–2027 oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) otwierają przed polskimi przedsiębiorcami nowe perspektywy biznesowe wynikające z możliwości realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych. Przypomnijmy, że choćby właśnie w tym miesiącu do Polski wpłynęło 27 mld zł z pierwszego wniosku złożonego przez nasz kraj. Jednocześnie obecny czas zbiega się z dwudziestą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Stabilność i elastyczność

Rozumiejąc zarówno potrzeby przedsiębiorców związane z chęcią skorzystania z możliwości dofinansowania inwestycji, jak również wyzwania związane z realizacją projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych, Bank Pekao stworzył propozycję, której celem jest wspieranie biznesu w tym procesie.

Kredyt Unia, bo o nim mowa, to nowy produkt finansowy, który odpowiada na potrzeby firm związane z zachowaniem stabilności finansowej oraz zapewnia elastyczność, tak potrzebną do efektywnego zarządzania kapitałem w trakcie oczekiwania na wypłatę dotacji.

Kredyt Unia został przygotowany specjalnie dla beneficjentów dotacji unijnych. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które integruje finansowanie wkładu własnego oraz kredyt pomostowy, zapewniając w ten sposób firmie kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Co niezwykle istotne, Kredyt Unia umożliwia efektywne finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Jednocześnie, co warto podkreślić, ta oferta to także ważne wsparcie dla firm, które mogą stać się pośrednimi bądź bezpośrednimi beneficjentami środków z KPO.

– Kredyt Unia jest kluczowym elementem naszej strategii wspierania innowacyjności i rozwoju polskich przedsiębiorstw. Jestem przekonana, że dzięki tej ofercie przedsiębiorcy będą w stanie nie tylko efektywnie realizować projekty finansowane z funduszy unijnych, ale także przyspieszyć wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w swoich firmach – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw. – Kredyt Unia to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim impuls do rozwijania działalności, który przyczyni się do budowania silniejszej, bardziej konkurencyjnej gospodarki – podkreśla.

Promesa w pakiecie

Jak Kredyt Unia działa w praktyce? Pozwala on na finansowanie zarówno wkładu własnego, jak i nakładów inwestycyjnych ponoszonych przed oraz po przyznaniu dofinansowania. Dzięki promesie kredytowej, ważnej przez dziewięć miesięcy, przedsiębiorcy ubiegający się o dotacje mogą być pewni, że niezbędne środki finansowe będą dostępne w odpowiednim dla nich czasie.

Jednocześnie Bank Pekao oferuje profesjonalne wsparcie w trakcie procesu aplikacyjnego. Wszystko po to, by przedsiębiorcy mogli skupić się na realizacji swoich projektów biznesowych bez zbędnych formalności.

– W wielu programach unijnych bardzo istotne jest załączenie promesy bankowej do dokumentacji konkursowej. Promesa Kredytu Unia to najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji, ponieważ jest dowodem na zdolność beneficjenta do realizacji projektu, zapewnieniem jego finansowania i swoistą gwarancją dla przedsiębiorstwa, że po podpisaniu umowy o dotację bank podpisze z nim już finalną umowę kredytu i uruchomi środki – wyjaśnia Dominika Byrska, dyrektor departamentu produktów i procesów kredytowych w Banku Pekao.

Promesa Kredytu Unia wydawana jest przez bank po analizie zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Pekao, analizując inwestycję klienta, bierze pod uwagę dokumentację przygotowaną na potrzeby konkursu o dotację.

Kredyt Unia jest już dostępny w ofercie Pekao. Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego można uzyskać na stronie banku oraz w Centrach Biznesowych MŚP i Centrach Korporacyjnych.

Materiał partnera: Bank Pekao