Tag:

Finanse

Są unijne kary za łamanie sankcji wobec Rosji. Więzienie i ogromne grzywny

Po półtora roku sporów i dyskusji Unia Europejska ma w końcu jednolite przepisy o karaniu za łamanie sankcji. Dotkną nie tylko firmy i obywateli Wspólnoty, ale też Rosjan. Kary mogą sięgnąć 12 lat więzienia i 40 mln euro.

Wnoszenie majątku do fundacji rodzinnej warto dobrze przemyśleć

Sposób wniesienia majątku do fundacji rodzinnej jest w praktyce jednym z kluczowych kroków, który należy starannie przeanalizować i zaplanować biorąc pod uwagę jego konsekwencje podatkowe.

PKK: lokata jako alternatywa dla wypłaty. Co dają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, może zacząć wypłatę środków. Alternatywą, po osiągnięciu 60. roku życia, jest przetransferowanie tych środków na rachunek lokaty terminowej. Musi ona jednak spełniać wymagania określone w przepisach.

Twoja firma straciła w pandemii? Złóż wniosek o pieniądze z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła uruchomienie programu wsparcia dla mikro-, małych i średnich firm z branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury, którzy stracili finansowo z powodu obostrzeń w czasie pandemii COVID.

Restrukturyzacja - szybka droga do układu i obrony przed egzekucją długu

Przedsiębiorcy z długami coraz częściej korzystają z postępowania o zatwierdzanie układu, gdyż mogą w ten sposób łatwo uruchomić ochronę przed egzekucją długu.

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy?

Jak zdobyć środki na zmianę profilu działalności, rozwój swojego pomysłu biznesowego albo wykorzystanie własności intelektualnej? Przedstawiamy trzy projekty, które mogą zainteresować przedsiębiorców.

Granica między majątkiem fundacji rodzinnej a jej fundatora

Każde mienie fundatora, z którego swobodnie korzysta on lub jego rodzina, nie powinno być wnoszone do fundacji rodzinnej. Istnieje ryzyko opodatkowania świadczenia polegającego na korzystaniu z takich aktywów.

Skutki naruszenia obowiązków przez upadłego w postępowaniu upadłościowym

Głównym obowiązkiem upadłego jest współpraca z syndykiem masy upadłości. Jeśli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek, albo uchybia swoim obowiązkom, sędzia-komisarz może zastosować wobec niego środki przymusu.

Czy członek wieloosobowego zarządu „płaci” za nie swoje decyzje?

Niezależnie od wewnętrznych podziałów obowiązków między członkami zarządu, każdy z nich powinien wykazywać się dbałością o powierzone mienie. Powoływanie się na brak szczegółowej wiedzy, w zakresie podejmowanych czynności może okazać się niewystarczającą linią obrony.

Spółka z o.o. – jak przygotować się do zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia wchodzą w okres sprawozdawczy. Okres poprzedzający zwyczajne zgromadzenie wspólników to dobry czas na to, aby uporządkować bieżące i przyszłe sprawy firmy.