Tag: Finanse

Nadjeżdża rewolucja elektromobilności

Flota samochodów elektrycznych na świecie przekroczyła 10 mln sztuk. To oznacza, że auta BEV (w pełni elektryczne) i PHEV (czyli tzw. hybrydy plug-in) stanowią około 1 proc. wszystkich aut.

Po co w banku są badacze

Badania są nieodłącznym etapem każdego procesu projektowego. Dzięki nim poznajemy potrzeby i preferencje swoich użytkowników – pisze Małgorzata Kowalska, ekspert badań Laboratorium Innowacji Banku Pekao SA

PeP przekroczył pułap 200 tys. terminali płatniczych

Polskie ePłatności – jeden z czołowych w Polsce operatorów płatności bezgotówkowych, procesuje już transakcje dla ponad 200 tys. terminali płatniczych w punktach sprzedaży i oferuje szerokie portfolio rozwiązań płatniczych, koncentrując się na segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. W 2021 roku PeP był największym w Polsce przedsiębiorstwem z branży płatności bezgotówkowych pod względem przychodów, pomimo iż jeszcze w 2016 roku firma posiadała zaledwie 24 tys. terminali.

Pandemia obniżyła dobrobyt finansowy Polaków. Inflacja dobiła

Co trzeci Polak przewidział, że korona-kryzys potrwa dłużej, a co czwarta osoba uważa, że przestanie negatywnie wpływać na domowe finanse dopiero za ponad 2 lata.

Rola audytu w przekształceniu działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową

Rozwój prowadzonej działalności skłania często przedsiębiorców do zmiany jej formy prawnej Jeśli zdecydują się oni na ten krok, następny może być związany z koniecznością badania przez biegłego rewidenta.

Utrata wartości aktywów

Przełom roku to dla większości przedsiębiorstw koniec okresu rachunkowego i podatkowego. Jest to okres rozpoczynający proces zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, okres podsumowań i oceny, czy aktywa które są ujęte w księgach i mają być zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym mają prawidłową wartość, czy nie wystąpiły okoliczności wskazujące na utratę ich wartości.

Jak zaksięgować koszty wydziałowe

Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Poniesione wydatki trzeba odpowiednio rozliczyć w księgach rachunkowych.

Dziesięć mln zł na wsparcie usług społecznych

Pieniądze te mają pomóc osobom zagrożonym ubóstwem albo wykluczeniem społecznym. O środki mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

Gużda, Lemański i Żukiewicz - naganiacze ukarani za promowanie piramid

Trzej przedsiębiorcy: Mateusz Gużda, Zbigniew Lemański i Bartłomiej Żukiewicz zostali ukarani przez Prezesa UOKiK za propagowanie zakazanych systemów promocyjnych typu piramida. Mają zapłacić 740 tys. zł i poinformować o decyzji UOKiK w social mediach i na swoich stronach internetowych.

Średnie pole do zwyżki dolara?

Indeks Bloomberg Dollar Spot, mierzący siłę dolara wobec koszyka walut na rynku spotowym, zyskał od początku 2021 r. 5,8 proc. – najwięcej od sześciu lat. Inwestorzy szykują się na dalsze umocnienie amerykańskiej waluty w 2022 r.