Tag: Finanse w Firmie

Powiązane

Wierzytelności

Przetargi: uprawnienia pełnomocnika nie powinny wzbudzać wątpliwości

W przypadku np. radców prawnych i adwokatów, ich uprawnienia w postępowaniu o zamówienia publiczne mogą być w łatwy sposób zweryfikowane. Więcej kontrowersji może budzić kwestia zleceniobiorców, zarządców i pracowników.

Wyroby medyczne pod kontrolą

Prezes URPL będzie mógł żądać informacji o farmaceutykach od instytucji zdrowia publicznego i firm, które je sprzedają i stosują.

Stan wyjątkowy: nikt nie dostał rekompensat, ale skarbówka już działa

Do wojewodów wpłynęło 39 wniosków o rekompensaty za stan wyjątkowy. Jeszcze nikt ich nie dostał, ale urzędy skarbowe weryfikują obroty firm.

Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy może być kosztem

Przedsiębiorca odstępujący przed terminem od umowy najmu i płacący z tego tytułu karę umowną, może ten wydatek rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego.

Marketing w social mediach pod kontrolą UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział postępowanie wyjaśniające w sprawie kryptoreklam w social mediach. Warto więc zweryfikować zasady współpracy z influencerami, i jeśli to konieczne, wprowadzić zmiany dotyczące oznaczania publikowanych przez nich treści.

Jak dyrektywa o treściach cyfrowych wpłynie na producentów gier wideo?

Jeśli zapewnienia złożone przez dewelopera na etapie produkcji gry nie znajdą odzwierciedlenia w ostatecznej wersji produktu, graczom przysługiwać będą roszczenia z tego tytułu.

Fuzje i przejęcia – prywatne transakcje M&A w Stanach Zjednoczonych

Amerykańskie i europejskie transakcje private M&A mają ze sobą wiele wspólnego oraz posługują się podobnymi pojęciami i procedurami. Wciąż jednak możliwe są nieporozumienia pomiędzy inwestorami ze Stanów Zjednoczonych i Europy, powodowane różnicami regulacyjnymi oraz odmienną praktyką transakcyjną. Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie odpowiadają na pytania dotyczące struktury transakcji M&A w Stanach Zjednoczonych, oraz kluczowych różnic pomiędzy przebiegiem fuzji i przejęć w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny w biznesie

Elementy zrównoważonego rozwoju uwzględnione w strategii firmy mają korzystny wpływ na jej przychody.

Waloryzacja umowy o zamówienie publiczne – na jakich zasadach?

Prawo zamówień publicznych nakazuje, by w kontrakcie zawieranym na ponad 12 miesięcy, znalazła się klauzula waloryzująca wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający znajdują jednak sposoby na ominięcie tego obowiązku, przerzucając ryzyko związane z wahaniami cen na wykonawców. Takie rozwiązania są jednak tylko pozornie korzystne dla zamawiających. Skutkują one przerwami w realizacji zamówienia, opóźnieniami a często – wieloletnimi sporami sądowymi.

Kryteria oceny wniosków w programie Horyzont Europa

Program ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa przewiduje łącznie ponad 95 miliardów euro na badania i innowacje. Możliwości finansowania są dostępne nie tylko dla jednostek badawczych, ale również dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem tych o statusie MŚP.