Tag:

Finanse w Firmie

Jaki kurs waluty zastosować przy korekcie cen transferowych

Dla celów ustalenia wysokości przychodów podatkowych kwota wynikająca z wystawionej faktury korygującej powinna zostać przeliczona na złote z zastosowaniem średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przyjętego do przeliczenia faktury pierwotnej.

Dno spowolnienia gospodarczego za nami? Spodziewane jest ożywienie, ale niemrawe

PKB zmalał w pierwszym kwartale realnie o 0,3 proc. rok do roku po zwyżce o 2,3 proc. w czwartym kwartale. Załamał się popyt konsumpcyjny. Gospodarkę stabilizował solidny wzrost popytu inwestycyjnego oraz eksportu.

Wyższe koszty finansowania nie sprzyjają inwestycjom

Najemcy magazynów często wolą zostać tam, gdzie są. W starszych obiektach czynsze mogą być niższe. Z drugiej strony, nowe magazyny są wyposażone w nowocześniejsze technologie, co sprawia, że są mniej energochłonne.

Ile zarobią w tym roku akcjonariusze banków na dywidendach

Pośród dziesięciu banków notowanych na giełdzie być może zyskiem podzieli się pięć podmiotów. Przy czym wszystko zależy od wyroku TSUE w sprawie frankowej i losów wakacji kredytowych.

Specjalista freelancer tańszy niż pracownik

Jeśli pracodawca potrzebuje eksperta z danej dziedziny do konkretnego projektu, może oszczędzić nawiązując współpracę z wolnym strzelcem. O ile charakter zlecenia na to pozwala.

Niezbędne szkolenia w czasie pracy i na koszt pracodawcy

Od 26 kwietnia 2023 r. to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom udziału w każdym kursie, z którego wiedza jest konieczna do wykonywania pracy. A jeśli nauka nie może się odbyć w godzinach pracy, ten czas musi wliczać do czasu pracy.

Zmowa z dłużnikiem może być kosztowna

Szkoda wyrządzona wierzycielowi wskutek niewłaściwych potrąceń z wynagrodzenia pracownika może być wyższa niż kwoty uchronione przed egzekucją. O naprawienie tej szkody może on pozwać pracodawcę.

Marcin Obroniecki: Strażnicy bram muszą być odważni

Dążenie do wykrycia oszustw to jeden z celów pracy biegłych rewidentów. Pilnują interesów całego społeczeństwa i gospodarki – mówi Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Nadchodzi Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur jest dobrowolny od półtora roku, jednak dla wielu podatników wciąż pozostaje tylko ciekawostką. Warto się z nim jednak zapoznać, ponieważ w przyszłym roku ma stać się rozwiązaniem obligatoryjnym.

Jak ustalić cenę przy transakcji nabycia udziałów lub akcji?

Praktyka transakcyjna wypracowała różne mechanizmy ustalania ceny w umowie sprzedaży udziałów lub akcji. Wybór mechanizmu jest o tyle istotny, że determinuje m.in. konieczność weryfikacji danych przyjętych do wyceny oraz korektę ceny po finalizacji transakcji.