Tag: Finanse w Firmie

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe

Jedynie podatnik może dokonać skutecznej zapłaty podatku, gdyż jest to świadczenie, którego w drodze czynności cywilnoprawnych nie można przenieść na inną osobę niż podatnik, nawet za jej zgodą.

Warto postawić na dialog

Do obowiązującego Prawa zamówień publicznych ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań, które pozwalają na dialog na linii zamawiający-wykonawca. Jakie to regulacje?

Czy można odroczyć zapłatę ceny

- Spółka wygrała przetarg na nabycie lokalu komunalnego. Zwrócono się z prośbą do wójta gminy, aby zapłatę ceny odroczyć do 15 dni, bo czekają na uruchomienie kredytu bankowego. Jest już wyznaczony termin aktu notarialnego. Czy w umowie notarialnej przenoszącej własność można wpisać ww. opcję płatności – na zasadzie swobody stron? Czy RIO może to kwestionować? Czy może to być naruszenie dyscypliny finansów publicznych – pyta radny.

Nie można szacować czegoś, co nie może stanowić przychodu

Podział przez wydzielenie ZCP, a także ewentualna opłata (tzw. exit fee) z tego tytułu są neutralne podatkowo i nie ma w tym zakresie ryzyka doszacowania dochodu na podstawie przepisów o cenach transferowych.

Przewoźnik nie ujmie w kosztach odszkodowań za zgubienie przesyłki

Wadę wykonanej usługi stanowią wszelkie skutki nienależytego wykonania umowy, w tym uszkodzenia towarów powstałe w transporcie, a także niedostarczenie ich w określonym czasie.

Kara umowna w kontraktach budowlanych

Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej; wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy – uznał Sąd Najwyższy.

Nowe wymogi dla spółek publicznych od 3 sierpnia

Spółki notowane na giełdzie powinny zweryfikować procedury compliance związane z dostępem do informacji poufnych, by dostosować je do nowych regulacji.

Solidny compliance może uodpornić firmę na kryzysy

Profesjonalne zarządzanie to rozwiązywanie problemów wewnątrz organizacji, zanim organy zwrócą na nie uwagę albo reputacja firmy upadnie. Długoterminowo to także oszczędności kosztów.

Branża windykacyjna w czasie kryzysu gospodarczego

Powrót do obiegu środków „zamrożonych” jako zaległe zobowiązania to warunek poprawienia kondycji finansowej polskiej gospodarki. Już wiemy, że jego skutki będą długofalowe, dlatego działalność firm windykacyjnych może uchronić nas przed tak głęboką recesją – uważa Michał Ryszewski, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.

Już niedługo przedsiębiorców czeka fakturowa rewolucja

Od początku tego roku Ministerstwo Finansów prowadzi pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur. Na razie korzystanie z niego jest dobrowolne. To się jednak zmieni i od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązkowe. A to oznacza, że firmy czeka sporo wyzwań w związku z przejściem na powszechne fakturowanie elektroniczne.