Tag: Finanse w Firmie

Wpływ zmian legislacyjnych na planowanie scenariuszy strategii

Przedstawiamy Państwu kolejny materiał, który powstał w wyniku współpracy CIMA i dziennika „Rzeczpospolita". Zaprezentowane case study jest oparte na prawdziwym przypadku biznesowym. Studenci CIMA mierzyli się z tym wyzwaniem na egzaminie Strategic Case Study w maju 2017 r.

Zwyżka cen wpływa na zamówienia publiczne. Jak się zabezpieczyć?

Wejście w życie Polskiego Ładu spotęgowało problemy, z którymi przedsiębiorcy borykają się od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Zmiany – zwłaszcza w obszarze prawa podatkowego – obok rosnącej inflacji, wzrostu cen materiałów i energii, braków kadrowych, to czynniki utrudniające prowadzenie biznesu. W jaki sposób można im przeciwdziałać?

Zamieszanie z płatnościami (bez)gotówkowymi

Przepisy o formie regulowania należności zmieniły się pod koniec ubiegłego roku. Przedsiębiorcy muszą uważać, by nie popełnić błędu.

Zmiana prawa a wzrost kosztów budowy inwestycji infrastrukturalnych

Koszty realizacji inwestycji mogą zwiększyć się aż do takiego stopnia, że wynagrodzenie ustalone w umowie przestaje być adekwatne i nie zapewnia wykonawcom zakładanej rentowności kontraktu, a dla zamawiających może wiązać się z przekroczeniem przewidywanych budżetów – piszą autorzy.

Polski Ład – czy warto zmienić formę prawną działalności gospodarczej?

Zmiana formy prowadzenia działalności powinna być poprzedzona nie tylko dokładnymi analizami zalet i wymogów wynikających z działania w reżimie nowej formy prawnej, ale też kwestią uzasadnienia biznesowego dokonywanej zmiany.

Jak skutecznie ustalić strategię i optymalny pakiet pomocy publicznej?

Korzystanie z dostępnych form pomocy przez przedsiębiorców będzie zyskiwać na znaczeniu w obliczu rosnących kosztów oraz obciążeń fiskalnych i może decydować o przetrwaniu i sukcesie biznesu. Form wsparcia jest wiele i są one różnorodne, warto je poznać.

System sądownictwa i ochrona inwestycji na Ukrainie

Jak zbudowany jest system sądownictwa na Ukrainie? Ile czasu trwają postępowania sądowe? Czy wykonywane są wyroki sądów zagranicznych oraz trybunałów arbitrażowych? Na te i inne pytania odpowiadają prawnicy kancelarii Baker McKenzie: Ihor Siusel, Ievgen Bidnyi i Piotr Jaśkiewicz.

Mniej wątpliwości przy zwrocie wsparcia udzielonego w pandemii

Przedsiębiorca, który zwolnił pracownika w okresie pobierania dofinansowania do jego pensji, nie traci całości pomocy na wszystkich zatrudnionych. To jedna ze zmian przepisów doprecyzowujących procedurę zwrotu otrzymanej dopłaty.

Przyjęcia przedsiębiorstwa w spadku - rachunkowe i podatkowe ujęcie

Wprowadzając instytucję przedsiębiorstwa w spadku ustawodawca stworzył instrument pozwalający na niezakłócone kontynuowanie działalności zmarłego przedsiębiorcy przez zarządcę sukcesyjnego. Nie przewidział jednak żadnych szczególnych rozwiązań związanych z ujęciem rachunkowym i podatkowym jego definitywnego przyjęcia przez sukcesora zamierzającego kontynuować działalność przedsiębiorstwa w spadku.

Rola audytu w przekształceniu działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową

Rozwój prowadzonej działalności skłania często przedsiębiorców do zmiany jej formy prawnej Jeśli zdecydują się oni na ten krok, następny może być związany z koniecznością badania przez biegłego rewidenta.