Tag: Finanse w Firmie

Jaka marża dla pożyczki

Transakcje spełniające warunki „bezpiecznej przystani” są, od 1 stycznia 2022 r., zwolnione z obowiązków dokumentacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu ich wykazania w TP-R.

Gwałtowny wzrost cen materiałów – jak wykonawca może im przeciwdziałać?

Zmiana cen surowców, która nastąpiła w ostatnim czasie, w sposób istotny wpływa na działalność wykonawców robót budowlanych zaangażowanych w długookresowe umowy. By zminimalizować skutki tych zmian, mogą oni wykorzystać odpowiednie instytucje prawne.

Problemy z wykonaniem umowy a podstawy wykluczenia z zamówień

Do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne nie jest już konieczne orzeczenie sądu o zasądzeniu odszkodowania na rzecz zamawiającego. Czy zatem nałożenie kary umownej może być zdarzeniem wystarczającym do zastosowania względem wykonawcy sankcji wykluczenia z postępowania?

Inflacja drenuje portfele przedsiębiorstw

Utrzymanie płynności finansowej będzie jedną z większych bolączek przedsiębiorców w 2023 r. – oceniają eksperci. Rośnie ryzyko, że firmy będą musiały ograniczać działalność i inwestycje. Możliwa jest większa liczba upadłości.

Rosną koszty ubezpieczeń dla firm budowlanych

Inflacja powoduje, że towarzystwa podwyższają składki przy zawieraniu nowych umów, ale też zmusza przedsiębiorstwa do podnoszenia sum ubezpieczenia w trakcie umowy.

Kuczyński: Strach być optymistą. Szymański: Długi hipoteczne spłacają się gorzej

- Dzisiaj dla rynków finansowych szklanka jest do połowy pełna. Jest coraz więcej głosów, że spowolnienie gospodarcze w 2023 r. nie będzie tak mocne, jak wcześniej oczekiwano. Można być umiarkowanym optymistą – mówi w programie "Rzecz o Biznesie" Piotr Kuczyński, analityk DI Xelion. Maciej Szymański, wiceprezes firmy Kredyt Inkaso mówi z kolei o sytuacji na rynku windykacyjnym. – W krótkim terminie nie boję się o spłacalność wierzytelności. Prognozy nie mówią o recesji, która wygenerowałaby bezrobocie. Jesteśmy więc ostrożnymi optymistami – mówi Szymański.

Jak rozliczyć ryczałt od dochodów spółek

Ryczałt od dochodów spółek jest fakultatywną opcją opodatkowania dla podatników CIT, wzorowaną na modelu obowiązującym w Estonii, stąd potocznie nosi on również miano tzw. estońskiego CIT.

Sąd: Sytuacji strony nie można pogarszać

Sąd będzie rozstrzygał wniosek o zwrot kosztów w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę o wznowienie postępowania. Ale przy jej oddaleniu nie ma podstaw do ich zasądzenia.

Najczęstsze błędy w rachunku przepływów pieniężnych

Cash is king głosi słynne hasło, ważne zwłaszcza w czasach recesji i zawirowań gospodarczych.

Jednoosobowa firma nie musi płacić drożej za prąd

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, dostały nawet 100 proc. podwyżki rachunków. Dla dostawców prądu to problem, bo nie mogą za klienta decydować, jaka jest jego sytuacja i które przepisy o zamrożeniu cen prądu go dotyczą.