Tag:

Finanse w Firmie

Identyfikacja i ocena korzyści płynących z wdrożenia systemu Business Intelligence dla zarządzania efektywnością

Analityka biznesowa jest dziś kluczowa dla podnoszenia efektywności działań marketingowych i sprzedażowych.

Czy dobrowolne umorzenie udziałów jest transakcją kontrolowaną

Zdaniem NSA umorzenie udziałów następujące w sposób nieodpłatny nie wynika z samej konstrukcji tej instytucji, lecz ze zgody wspólnika oraz spółki. Warunki tej transakcji są zatem ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Opłata przyłączeniowa nie zwiększa wartości początkowej inwestycji w OZE

Zdaniem organów podatkowych koszt opłaty przyłączeniowej przy inwestycjach związanych z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych (OZE) jest kosztem uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Podatek też może być kosztem firmy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości opłacany za wynajęty na potrzeby działalności lokal.

Teresa Siudem: Pole minowe funduszy unijnych

Podpisanie umowy o dofinansowanie nie oznacza jeszcze, że pieniądze trafią na konto przedsiębiorcy. Zdarza się też, że już otrzymane środki trzeba zwrócić… i to z odsetkami.

Pozytywna decyzja to początek. Jak zmniejszyć ryzyko zwrotu dotacji?

Wybranie projektu do dofinansowania i zawarcie umowy z beneficjentem funduszy unijnych nie jest gwarancją sukcesu. Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana, a otrzymane środki wraz z odsetkami trzeba będzie zwrócić.

Rola wynajmującego w umowie najmu komercyjnego – przezorność czy dominacja?

W umowach najmu komercyjnego nieruchomości wiele kwestii ustala się na zasadzie swobody umów, wyłączając domyślne zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego regulujących najem. W większości przypadków to jednak wynajmujący zachowują wiodącą pozycję w negocjacjach.

Czy fundacja rodzinna wymaga przekształcenia biznesu fundatora?

Zakres działalności, jaką może podejmować fundacja rodzinna jest znacznie ograniczony. Jak zatem wnieść do niej firmę, która w PKD ma wpisany inny rodzaj działalności niż dozwolony dla fundacji? Są sposoby, by rozwiązać ten problem.

Okres trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych

Sam fakt przeniesienia elementu infrastruktury nie przesądza o tym, że doszło do naruszenia zasady trwałości projektu. Badaniu trzeba poddać inne okoliczności, w szczególności czy zmiana ta prowadzi do uzyskania nienależnej korzyści po stronie podmiotu publicznego lub prywatnego.

Norylski Nikiel nie wypłaci dywidendy przez wojnę Putina

Kolejny rosyjski gigant wydobywczy nie wypłaci pełnej dywidendy za 2023 rok. Po Gazpromie jest to koncern oligarchy Potanina - Norylski Nikiel - do wojny największy na planecie dostawca niklu, palladu i platyny.