Tag:

Kapitał zakładowy

Powiązane

Finanse w Firmie

Uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Możliwość podwyższenia kapitału zakładowego musi być przewidziana wprost w umowie spółki. By uniknąć wątpliwości i sporów w toku procedury podwyższenia kapitału, warto rozszerzyć postanowienia umowy spółki ponad minimum ustawowe.

Strata wyższa niż połowa kapitału zakładowego

Obowiązek dotyczący zwołania zgromadzenia wspólników w sytuacji powstania straty przewyższającej połowę wartości kapitału zakładowego jest często przez firmy pomijany.