Tag:

Kary

Powiązane

Finanse w Firmie

Są unijne kary za łamanie sankcji wobec Rosji. Więzienie i ogromne grzywny

Po półtora roku sporów i dyskusji Unia Europejska ma w końcu jednolite przepisy o karaniu za łamanie sankcji. Dotkną nie tylko firmy i obywateli Wspólnoty, ale też Rosjan. Kary mogą sięgnąć 12 lat więzienia i 40 mln euro.

Zatory płatnicze – krajowe i unijne regulacje

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek sporządzania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych, muszą taki dokument za 2023 r. przygotować i przekazać ministrowi rozwoju i technologii do końca kwietnia.

NSA o autach w leasingu. Kto płaci kary za przejazdy autostradą bez opłat?

Za nieopłacony przejazd autostradą autem w leasingu odpowiada leasingodawca wpisany do CEPiK, a nie leasingobiorca, który dopuścił się naruszenia.

Służbowy e-mail, prywatne sprawy. Kto złamał RODO?

Przekazanie pracodawcy danych osobowych jego pracownika, który użył służbowego maila do celów prywatnych to naruszenie przepisów o RODO. I nie ma znaczenia, że pracodawca i tak miał już sporne dane. Chodzi o sam tryb ich przetwarzania.

Cisza nocna ogranicza rolników. Jest propozycja zmiany prawa

W czasie żniw i zbiorów rolnicy pracują nocami. Czasem powodując hałas. Nie powinni być za to karani – uważają posłowie, którzy wnieśli projekt noweli kodeksu wykroczeń.

Sąd: słona kara za sesje rady miasta transmitowane na YouTubie

Przetwarzanie danych na potrzeby dostępu do informacji publicznej podlega RODO. Dotyczy to m.in. transmisji i publikacji sesji organów samorządowych np. rad w BIP przez linki do platformy internetowych jak YouTube.

Fiskus rozumie, że kara może być lepsza niż strata

Przedsiębiorca rozliczy w podatkowych kosztach karę za niezrealizowanie umowy, która stała się dla niego nieopłacalna.

Nierynkowe redysponowanie instalacjami odnawialnych źródeł energii

Po ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego obowiązują szczegółowe zasady ograniczania wytwarzania energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii lub wyłączania magazynów energii elektrycznej przez operatorów systemów elektroenergetycznych, które nie opierają się na zasadach rynkowych. Niektóre reguły, dotyczące przyznawania rekompensat z tytułu redysponowania, mogą budzić kontrowersje.

Bezprawna kara za zajęcie pasa drogowego pod reklamę

Skoro działka, na której jest posadowiony obiekt reklamowy, jest własnością osoby prywatnej, to nie może mieć ona statusu drogi powiatowej.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu – całego lub jego części

Po zgromadzeniu i zweryfikowaniu całej dokumentacji załączonej do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego przeprowadza kontrolę. Jej celem jest ustalenie, czy wybudowany obiekt może być użytkowany w sposób, który został określony w decyzji o pozwoleniu na budowę.