Zmiany w Wojsku Polskim. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję

Prezydent Andrzej Duda mianował dowódcę generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, nadał także jeden stopień generała Wojska Polskiego - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Publikacja: 30.04.2024 23:07

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda

Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Kancelaria Prezydenta oświadczyła, że prezydent Andrzej Duda - zwierzchnik Sił Zbrojnych RP - na podstawie art. 134 ust. 3 i 5 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mianował na stanowisko dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Marka Sokołowskiego, który do tej pory czasowo pełnił obowiązki na tym stanowisku.

Z kolei czasowo pełniący obowiązki dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej generał brygady Krzysztof Stańczyk mianowany został na stanowisko dowódcy WOT. Prezydent Andrzej Duda na stopień generała Wojska Polskiego mianował generała broni Sławomira Wojciechowskiego, polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. Kancelaria Prezydenta zaznaczyła, że akty mianowania zostaną przez prezydenta wręczone 3 maja.

Czytaj więcej

Spotkanie Dudy z Tuskiem. Prezydent znów zaprosił premiera

Kim jest generał Marek Sokołowski?

Gen. Marek Sokołowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej, ukończył także podyplomowe studia strategiczno-operacyjne i podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Zawodową służbę w wojsku rozpoczął 32 lata temu od stanowiska dowódcy plutonu w 6. Pomorskiej Brygadzie Desantowo-Szturmowej w Krakowie. Marek Sokołowski uczestniczył w misji PKW Syria (UNDOF), służył w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

Na misjach PKW Irak Sokołowski był dowódcą odwodu powietrzno-lądowego dowódcy wielonarodowej dywizji oraz dowódcą batalionu manewrowego. W stopniu generała dowodził XIII zmianą PKW Afganistan. Następnie objął stanowisko zastępcy dowódcy, a później dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W październiku 2023 r. gen. Sokołowski został przez ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka wyznaczony do pełnienia obowiązków dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kim jest dowódca WOT, gen. Krzysztof Stańczyk?

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Krzysztof Stańczyk to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz podyplomowych studiów polityki obronnej, realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpoczął służbę wojskową w 1994 r. w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie.

Czytaj więcej

Orędzie w rocznicę wejścia do UE. Prezydent Duda mówił o CPK, cytował papieża

Krzysztof Stańczyk służył w 6. Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Od 2007 r. był związany z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 r. z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Brał udział w pięciu misjach poza granicami kraju - w Syrii, Iraku i Afganistanie.

Z Wojskami Obrony Terytorialnej gen. Stańczyk jest związany od ich formowania. W 2017 r. pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku szefa oddziału rodzajów wojsk, w 2018 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. Stanowisko pierwszego zastępcy dowódcy WOT objął 11 września 2023 r., został przez prezydenta Andrzeja Dudę mianowany na stopień generała brygady w listopadzie 2023 r.

Kancelaria Prezydenta oświadczyła, że prezydent Andrzej Duda - zwierzchnik Sił Zbrojnych RP - na podstawie art. 134 ust. 3 i 5 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mianował na stanowisko dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Marka Sokołowskiego, który do tej pory czasowo pełnił obowiązki na tym stanowisku.

Z kolei czasowo pełniący obowiązki dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej generał brygady Krzysztof Stańczyk mianowany został na stanowisko dowódcy WOT. Prezydent Andrzej Duda na stopień generała Wojska Polskiego mianował generała broni Sławomira Wojciechowskiego, polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. Kancelaria Prezydenta zaznaczyła, że akty mianowania zostaną przez prezydenta wręczone 3 maja.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Wojsko
Zguba myśliwca nad polskim niebem. Wojsko wydało komunikat
Wojsko
Tarcza Wschód za miliardy. Założenia Narodowego Programu Odstraszania i Obrony
Wojsko
Czym może być "Tarcza Wschód"? Ekspert: Fortyfikacje mogą sięgać 100 km w głąb kraju
Wojsko
Jak Tarcza Wschód ma zatrzymać wroga? Fortyfikacje na granicy z Rosją i Białorusią
Wojsko
"Tarcza Wschód" na granicy Polski. Ekspert: Nie budujmy Muru Chińskiego