Szymon Cydzik

RODO: klient musi wiedzieć, na co się godzi

Poinformowana osoba to taka, która posiada odpowiednią wiedzę - mówi Dominik Lubasz w rozmowie z Szymonem Cydzikiem.

Inspektor ochrony danych zastąpi administratora bezpieczeństwa informacji

Do tej pory administrator bezpieczeństwa informacji był osobą przypadkową. Takie podejście nie dawało żadnych efektów zabezpieczenia danych – mówi Jarosław Feliński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Czy firma musi mieć zgodę klienta na skierowanie do niego przekazu marketingowego

Przedsiębiorca musi mieć co do zasady zgodę klienta na skierowanie do niego przekazu marketingowego. Ale są wyjątki.

Co zrobić, by telemarketerzy przestali dzwonić

Blokowanie numeru, gdy wiadomo, że to niechciana oferta, nie rozwiąże problemu. Najlepiej ograniczyć miejsca, gdzie zostawiamy swoje dane.

Telemarketing - jak się skarżyć na nękające telefony

Kwestię telemarketingu reguluje kilka ustaw, a na straży ich przestrzegania stoją aż trzy urzędy. Kolejne regulację są już w przygotowaniu.

Walka z oszustwami na rynku usług forex

Walkę z oszustwami na rynku usług forex prowadzi kilka instytucji i urzędów. Mimo to problem nie znika, wręcz się nasila.

Bodnar: obrońca jest potrzebny natychmiast

Powinien istnieć system państwowy zapewniający obrońcę każdej osobie, która zostanie zatrzymana. Prawnik powinien mieć dostęp do klienta, powiedzmy, w ciągu godziny od zatrzymania – mówi Szymonowi Cydzikowi rzecznik praw obywatelskich.

Dlaczego linie nie chcą mediować z klientami?

Pasażerowie nie wiedzą, że spory z przewoźnikami mogą rozstrzygać polubownie. Linie lotnicze niechętnie zaś wyrażają zgodę na taką procedurę

Dlaczego linie nie chcą mediować z klientami?

Pasażerowie nie wiedzą, że spory z przewoźnikami mogą rozstrzygać polubownie. Linie lotnicze niechętnie zaś wyrażają zgodę na taką procedurę

Dlaczego linie lotnicze nie chcą mediować z niezadowolonymi klientami

Pasażerowie nie wiedzą, że spory z przewoźnikami mogą rozstrzygać polubownie, a ci niechętnie wyrażają na to zgodę.