Urzędnicy Ziobry zarobią więcej. Ale tylko w Warszawie

Urzędnicy sądów i prokuratur zatrudnieni w sądzie lub w prokuraturze, których siedziba znajduje się na obszarze m.st. Warszawy, którzy tu pracują, mogą liczyć na stołeczny dodatek specjalny w wysokości do 25 proc wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie. Rzecz dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Banki masowo atakują klientów frankowych

Banki pozywają frankowiczów - o szansach ich roszczeń o kapitał i wynagrodzenie zadecyduje unijny Trybunał.

Prezes Izby Karnej SN: Sędziowski test niezawisłości jest nieżyciowy