Czy spółka Srebrna musi zapłacić za fakturę od firmy, która miała przygotować budowę wieżowca K-Tower? Czy wystawiony przez nią dokument jest prawidłowo opisany? Czy wystawca faktury powinien odprowadzić wykazany w niej VAT? Te pytania pojawiają się w ostatnich dniach w związku z rozliczeniami inwestycji na ul. Srebrnej w Warszawie. Co mówią przepisy?

Pierwsza zasada: faktura powinna dokumentować faktycznie wykonaną usługę.

– Jeśli usługa nie została zrealizowana mamy do czynienia z tzw. pustą fakturą. Odbiorca może jej w ogóle nie przyjmować i tym bardziej odmówić zapłaty. Powinien też zażądać wyjaśnień od wystawcy. Jeśli usługi zostały wykonane, ale są wątpliwości co do ich zakresu bądź jakości odbiorca może domagać się dodatkowych dokumentów, np. protokołu przyjęcia prac geologicznych czy geodezyjnych – mówi Roman Namysłowski, doradca podatkowy, partner w Crido Taxand.

Czytaj: Branża deweloperska: Na Srebrnej nie stracisz

Druga zasada: na fakturze musi być opis usługi.

– W obrocie gospodarczym zdarzają się faktury z ogólnym opisem „refaktura kosztów", takim jak w tej sprawie. Te koszty muszą jednak być pokazane w innych dokumentach. Powinny wynikać z umowy między stronami (wprawdzie nie musi być pisemna, ale dla celów dowodowych warto ją mieć), korespondencji, protokołów, notatek – tłumaczy Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, partner w ALTO.

Zdaniem Romana Namysłowskiego faktura z ogólnym opisem „refaktura kosztów" powinna być odesłana do wystawcy w celu uszczegółowienia, np. w załączniku, czego dotyczy. Odbiorca może też zażądać dowodów poniesienia tych kosztów. Trzecia zasada: podmiot, który wystawił fakturę musi odprowadzić podatek.

– Wszystko wskazuje na to, że wystawcą faktury w sprawie inwestycji na Srebrnej jest polska spółka, powinna więc zapłacić VAT w Polsce. I to bez względu na to, czy usługa została faktycznie wykonana czy też nie. Przepisy nie pozostawiają tu wątpliwości – mówi Roman Namysłowski.

Dodaje, że rozliczenie może wyglądać inaczej, jeśli mamy do czynienia z robotami budowlanymi, które są objęte tzw. odwrotnym obciążeniem. Trudno jednak to wywnioskować na podstawie ogólnego opisu faktury.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- Podatek trzeba wykazać w deklaracji i odprowadzić do urzędu nawet wtedy, gdy kontrahent nam nie zapłacił. Można go odzyskać dopiero po 90 dniach (w zeszłym roku było to 150 dni) od terminu płatności, korzystając z tzw. ulgi na złe długi – dodaje Paweł Fałkowski.

O zasadach wystawiania faktur mówi art. 106a-106q ustawy o VAT. Dodatkowe szczegóły znajdziemy w rozporządzeniu wykonawczym ministra finansów. Obowiązek odprowadzenia podatku wykazanego w fakturze wynika z art. 108 ustawy o VAT. Natomiast zasady korzystania z ulgi na złe długi opisuje art. 89a-89b ustawy o VAT.