Tag:

Zakres Opodatkowania

Powiązane

VAT

Usługi promujące spółkę przejmowaną mogą być związane z działalnością spółki przejmującej

Darmowe usługi, których celem jest m.in. promocja produktów spółki, która ma zostać w przyszłości przejęta, mogą być traktowane jako związane z działalnością gospodarczą podatnika planującego przejęcie. W konsekwencji, nieodpłatne świadczenia udzielane w ramach takich działań marketingowych nie podlegają VAT.

W organizacji raźniej, choć są obowiązki

Zdarzają się sytuacje, gdy wpłacenie składki członkowskiej przez przedsiębiorcę należy potraktować jako wynagrodzenia za sprzedaż opodatkowaną.

Kiedy od sprzedaży licencji płaci się VAT

To, jak będzie wyglądało rozliczenie, zależy od tego, czy licencję do oprogramowania sprzedaje przedsiębiorca, czy indywidualny twórca.

Dopłata od miasta nie wchodzi do opodatkowania

Rekompensata, która jest wypłacana wyłącznie w powiązaniu ze stroną kosztową działalności spółki w ramach zadań powierzonych jej przez samorząd i ma charakter warunkowy to nie wynagrodzenie usługę.

Czy zatrzymana zaliczka podlega opodatkowaniu VAT

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, w których kontrahenci wpłacają zaliczkę dotyczącą planowanego świadczenia usługi lub dostawy towarów przez podatnika. Podatnik wystawia wtedy fakturę zaliczkową dokumentującą otrzymanie zaliczki, nie dochodzi jednak do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zaliczka ta na podstawie umowy jest zatrzymywana przez podatnika jako koszty związane z rozpoczęciem planowanego zlecenia. Czy w takim przypadku powinna ona być opodatkowana?

Sankcyjne czynności nie generują opodatkowania

Wezwań czy monitów wysłanych do dłużnika nie można uznać za świadczenie usług. Jest to bowiem czynność zmierzająca do nakłonienia go do realizacji jego zobowiązania, zgodnie z treścią zawartej umowy.

Nie każda usługa psychologa wolna od VAT

Podatnik skorzysta ze zwolnienia przychodu z opodatkowania. Ale nie w każdym wypadku. Ważne jest bowiem nie tylko to, jakie ma kwalifikacje, ale również to, jakie świadczy usługi.

Rodzaj wkładu do spółki cichej decyduje o opodatkowaniu VAT

Wkłady pieniężne wniesione do spółki cichej nie podlegają opodatkowaniu VAT, natomiast know-how będzie opodatkowany jako odpłatne świadczenie usług.

Jest coś w zamian, to jest podatek

Kwota otrzymana tytułem partycypacji inwestora w kosztach rozbudowy infrastruktury podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usługi.

Jak opodatkować eksport towarów w przesyłce pocztowej

Potwierdzenie wywozu pochodzące od organów celnych nie zawsze jest niezbędne dla zastosowania stawki 0 proc. VAT w eksporcie.