Tag:

Zakres Opodatkowania

Powiązane

VAT

Upominki promocyjne nie stanowią odrębnych dostaw

Przekazanie prezentu w zamian za wykupienie prenumeraty jest świadczeniem pomocniczym w stosunku do świadczenia głównego polegającego na dostawie czasopism. Nie należy uważać go za odrębną transakcję nieodpłatnego przekazania towarów. Wobec tego nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wpływ sprzedaży za symboliczną złotówkę na ustalenie podstawy opodatkowania VAT

Sprzedaż towarów i usług za symboliczną złotówkę ma istotny wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania VAT. W przypadku promocyjnych cen, cena faktycznie zapłacona przez klientów pomniejszana jest o kwotę VAT należnego.

Rekompensaty dla sektorów energochłonnych bez VAT

Rekompensata udzielona w ramach programu pomocy dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. nie podlega opodatkowaniu VAT.

Czy aport nieruchomości pomiędzy podmiotami w grupie VAT trzeba opodatkować

Y. spółka z o.o. oraz X. spółka z o.o. utworzyły 1 lipca 2023 r. grupę VAT, która od tego dnia jest zarejestrowana jako poddanki VAT czynny. Przedstawicielem grupy VAT jest spółka X. Głównym udziałowcem spółki Y. jest ona sama. Spółka X. wniosła aportem do spółki Y. nieruchomość zabudowaną budynkami magazynowymi. Czy aport nieruchomości do spółki Y. dokonany przez spółkę X., w okresie trwania grupy VAT w skład której wchodzą obie spółki, podlega podatkowi od towarów i usług?

System kaucyjny: co niezwrócone, opodatkowane

Nowy system kaucyjny może się okazać kosztowny dla producentów napojów w szklanych opakowaniach.

Nauka języków online a VAT

Aplikacje mobilne umożliwiające naukę języków obcych cieszą się coraz większą popularnością. Przy czym, uzyskanie pełnego dostępu do udostępnianych materiałów często wiążę się z wykupieniem abonamentu, na określony czas. W związku z tym pojawia się pytanie o opodatkowanie VAT usług świadczonych przez twórców takich platform.

Bez konkretnego beneficjenta nie ma usługi

Konstytutywną cechą składającą się na konstrukcję podatku od towarów i usług jest istnienie identyfikowalnego odbiorcy świadczenia.

Kursy językowe online bez VAT

Spółka prowadząca specjalną platformę elektroniczną do nauki języków obcych ma prawo zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Miejsce opodatkowania kompleksowego świadczenia montażu paneli fotowoltaicznych

Dostawa paneli fotowoltaicznych składająca się z montażu oraz przeszkolenia klienta to kompleksowe świadczenie usług, opodatkowane na gruncie VAT w miejscu położenia nieruchomości.

Czas może też przydać się do rozliczeń z fiskusem

Wskaźnik czasowy to najbardziej przejrzyste i obiektywne kryterium dla samorządowej pływalni, bo pozwala na obiektywne ustalenie proporcji między czynnościami opodatkowanymi a nieopodatkowanymi.