Tag: Podatki

Jak stosować wyjątki przy zwolnieniu usług finansowych z VAT

Zwolnienie podatkowe dotyczy szeroko rozumianych usług finansowych. Jest to zasada. Jednak wyłączone są z niego usługi, które można generalnie określić jak ściąganie długów, windykacja należności. Dla jego zastosowania istotny jest analiza podstawowego celu i efektu ekonomicznego umów.

Rozliczenie straty z tytułu umorzenia obligacji banku

Wydatki na objęcie papierów wartościowych są kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego ich zbycia. Momentem, w którym uzyskują one status kosztów jest zatem ich odpłatne zbycie.

Czy faktura dla klientów indywidualnych musi zawierać NIP?

Faktura powinna zawierać m.in. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług, a nie numer identyfikacji podatkowej.

PCC: kilka groszy nie przekreśli prawa do preferencji

Podatnik, u którego kwota wyliczonego podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gospodarstwa rolnego przekracza limit pomocy de minimis, automatycznie nie traci zwolnienia podatkowego.

Tomasz Pietryga: Solidarność na plecach innych

Forsując reformę podatkową Polskiego Ładu kosztem klasy średniej, PiS doczeka się w końcu swojego hodowcy papryki, który kiedyś pytał Donalda Tuska: „Jak żyć, panie premierze?".

Fiskus chce miliarda złotych podatku u źródła od firm

Fiskus podczas kontroli coraz bardziej interesuje się dochodami zagranicznych firm z dywidend, odsetek i licencji.

Tajemniczy klient daje korzyści

Firma marketingowa odliczy wydatki na badanie rynku z udziałem osoby podającej się za konsumenta.

Zgoda na ulgę dla komandytariuszy

Przy wypłacie zysku ze spółki komandytowej można zastosować zwolnienie z podatku.

Wypłata dywidendy za granicę bez testu rzeczywistego beneficjenta

Nowelizując przepisy dotyczące podatku u źródła chciano tylnymi drzwiami ograniczyć zwolnienie podatkowe dla dywidend przekazywanych podmiotom z innych krajów UE. Orzecznictwo NSA na to nie pozwala.

Kiedy podatnik traci prawo do preferencyjnej stawki CIT

Przekroczenie progu umożliwiającego opodatkowanie dochodu 9-proc. stawką podatku powoduje, że już od miesiąca/kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie, podatnik zobowiązany jest stosować stawkę podstawową. Nie wiąże się z tym natomiast obowiązek skorygowania zaliczek miesięcznych wpłaconych do tego momentu ani obowiązek zapłaty odsetek.