Tag: Interpretacja podatkowa

Powiązane

Podatki

Warto być uczciwym wobec fiskusa

Podatkowa transparentność jest już doceniana przez większość dyrektorów finansowych. Dla osiągnięcia takiej przejrzystości przydatne jest opracowanie strategii podatkowej firmy, współpraca z administracja skarbową i przeprowadzanie audytów podatkowych.

Rozliczenie podatkowe sprzedaży bonów

Przychód z tytułu sprzedaży bonów powstaje w dniu wydania bonu lub uregulowania należności, w zależności od tego, która z tych czynności będzie pierwsza.

Fiskus potwierdza, że siłownia poprawia wydajność pracowników

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na wynajęcie i wyposażenie sali do ćwiczeń.

Koszty wytworzenia prototypu – ulga na prototyp czy B+R

Nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie oprzyrządowania do wytworzenia prototypu oraz przeprowadzenia jego badań podlega przepisom o uldze B+R, a nie uldze na prototyp.

Zaliczki na poczet zysku a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Co mogą zrobić wspólnicy spółki jawnej żeby nadwyżka kwoty zaliczek wypłaconych w ciągu roku na poczet zysku spółki ponad osiągnięty za dany rok zysk, w części przypadającej na wspólnika spółki, nie została uznana przez fiskusa za przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Zwolnienie z opodatkowania ekwiwalentu za pracę zdalną

Jeśli pracownik wykonujący pracę zdalną kupił sprzęt z własnych środków, pracodawca powinien zwrócić mu kwotę, która zwolniona jest z opodatkowania.

Czy dofinansowanie zwiększa podstawę opodatkowania

Dopłata do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła zwiększa podstawę opodatkowania usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Modelka musi mieć dobre ciuchy i kosmetyki. Fiskus to rozumie

Wydatki na ubrania, obuwie i kosmetyki, które są niezbędne do wykonywania działalności artystycznej, można rozliczyć w podatkowych kosztach.

Fiskus: firmowy sprzęt musi być w biurze

Spółka nie rozliczy w podatkowych kosztach wydatków na zakup urządzeń, który znajdują się w domu prezesa.

Czasem podatnik musi być wróżką, gdy prosi fiskusa o interpretację

Gdy podatnik pyta o skutki swych zagranicznych transakcji, według prawa powinien ujawnić kontrahentów. Nie zawsze może, ale to nie powinno przekreślać prawa do wydania interpretacji.