Tag:

Interpretacja podatkowa

Powiązane

Podatki

Rata leasingowa samochodu osobowego jako koszt w PIT

Część odsetkowa opłaty wynikającej z umowy leasingu samochodu osobowego, w przeciwieństwie do części kapitałowej opłaty, stanowi w całości koszt uzyskania przychodów podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opłaty za niewłaściwe parkowanie przychodem kasowym

Przychód z tytułu otrzymanych opłat dodatkowych za naruszenie regulaminu parkingowego powinien być rozpoznawany przez podatnika w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, tj. w dniu otrzymania zapłaty.

Fiskus akceptuje sprzedaż za złotówkę

Spółka może rozliczyć w kosztach CIT wydatki na wycieczki i bony oferowane za symboliczną kwotę uczestnikom akcji promocyjnej.

Stałe miejsce prowadzenia działalności – co z obowiązkami KSeF?

Faktury dokumentujące transakcje podlegające polskiemu obowiązkowi fakturowemu realizowane przez podmioty zagraniczne posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności do celów VAT powinny być wystawiane formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Netting bez podatku od przerzuconych dochodów i WHT

System wzajemnych potrąceń w ramach umowy nettingu nie będzie wiązał się z obowiązkiem pobierania podatku u źródła, a wynagrodzenie wypłacane spółce obsługującej ten system nie będzie stanowiło kosztu w rozumieniu art. 24aa ustawy o CIT.

Fiskus: dobry słuch pomaga w biznesie, aparat można więc rozliczyć w kosztach

Przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na aparat słuchowy, dzięki któremu może się porozumiewać z klientami. Skarbówka potwierdziła to w interpretacji.

Domek mobilny można rozliczać w kosztach

Nie wolno amortyzować budynków mieszkalnych. Zakaz nie dotyczy domków, które takimi budynkami nie są.

Kilka wypłat, ale jeden limit składek ZUS

Jeżeli zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granicę otrzyma w danym miesiącu przychód za okres dłuższy niż miesiąc, najniższej podstawy składek ZUS nie mnoży się odpowiednio do liczby miesięcy pracy.

Fundacja rodzinna może być uznana za podatnika VAT

Zbycie mienia przez fundację rodzinną dla celów zarobkowych może powodować, że na gruncie ustawy o VAT podmiot ten zostanie uznany za podatnika VAT.

Ustalenie podstawy opodatkowania VAT dla usług logistycznych

Podstawę opodatkowania, w przypadku świadczenia usług logistycznych wskazanych w opisie sprawy, będzie stanowić jedna kwota zawierająca w sobie równowartość usługi głównej i usług pomocniczych wraz z naliczoną marżą.