Tag: Interpretacja podatkowa

Powiązane

Podatki

Blog o podróżach w kosztach CIT? Fiskus zabrania

Spółka nie rozliczy wydatków na bilety lotnicze, hotele, jedzenie oraz wycieczki, jeśli relacje z wyjazdów nie mają przełożenia na przychody z jej działalności.

Będzie PCC od wkładu gminy

Aport do spółki skutkujący podwyższeniem jej kapitału zakładowego jest obciążony podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Oddział zagranicznej spółki nie jest spółką nieruchomościową

W myśl polskich przepisów podatkowych, oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności. Czy taki podmiot może zostać uznany za spółkę nieruchomościową?

Zakaz amortyzacji: dobra wiadomość dla właścicieli pensjonatów

Zgodnie z Polskim Ładem w 2023 r. firmy nie będą już mogły amortyzować mieszkań i domów (teraz można jeszcze nabyte przed 2022 r.). Czyli rozliczać poprzez odpisy wydatków na ich zakup bądź wybudowanie. Z niedawnej interpretacji skarbówki wynika, że zakaz nie dotyczy pensjonatów.

Kiedy opłaty za studia można rozliczyć w kosztach biznesu

Fiskus wydał korzystną interpretację w sprawie rozliczenia przez przedsiębiorcę wydatków na studia podnoszące kwalifikacje w dziedzinie, którą już się zajmuje.

W biznesie lepszy magister niż licencjat

Przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach wydatki na studia podnoszące kwalifikacje w dziedzinie, którą już się zajmuje.

Marka własna, ale wykonana cudzymi rękami, bez bonusu

Z tzw. ulgi prowzrostowej może skorzystać podatnik, który chce zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów wytwarzanych przez siebie. Zlecenie produkcji komuś innemu nie daje preferencji.

Fiskus nie kwestionuje polisy dla prezesa

Spółka rozliczy w podatkowych kosztach składki na ubezpieczenie na życie członka zarządu.

Nadwyżka pobranych zaliczek na poczet zysku nie jest przychodem

Podatniczka nie uzyska przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z otrzymaniem zaliczek na poczet zysku wyższych niż przypadający na nią zysk spółki za dany rok w zakresie kwoty nadwyżki, która w dniu 1 stycznia kolejnego roku zostanie potrącona z zaliczką na poczet zysku za ten kolejny rok.

Jak rozliczyć wydatki na inwestycje w OZE

Budowa farmy wiatrowej lub solarnej nie stanowi długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej i w konsekwencji koszty finansowania dłużnego związane z tym projektem podlegają limitowaniu.