Tag:

kasa fiskalna

Powiązane

Podatki

Czy lekarz musi ewidencjonować usług medyczne świadczone nieodpłatnie

Lekarz nie ma obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nieodpłatnie świadczonych usług medycznych. Nie musi również prowadzić wewnętrznej ewidencji takich usług.

Sprzedaż na kasie fiskalnej a zawyżenie stawki VAT

Zdaniem dyrektora KIS, jeśli podatnik nie jest w stanie zidentyfikować klientów B2C, na rzecz których sprzedawał usługi stosując zawyżoną stawkę VAT, i nie oddaje im zwrotu różnicy w cenie, to skorygowanie nienależnie zadeklarowanego VAT nie jest możliwe i nie zachodzą przesłanki do powstania nadpłaty VAT. Zasadność takiego podejścia budzi jednak wątpliwości, a na tle podobnej sprawy NSA zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

Korekta VAT należnego w przypadku zwrotu towaru bez oryginału paragonu

Sprzedaż ujętą za pośrednictwem kasy fiskalnej można skorygować nawet w przypadku, gdy klient zgubi paragon.

Kasa fiskalna w myjni dopiero od października

Obowiązek stosowania kas rejestrujących w przypadku usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług na rzecz klientów indywidualnych został przesunięty o trzy miesiące.

Połączenie kasy online z terminalem oraz grupy VAT odroczone

Przepisy Polskiego Ładu nałożyły na przedsiębiorców stosujących terminale płatnicze oraz kasy rejestrujące online obowiązek zapewnienia współpracy tych urządzeń od 1 lipca br. Został on jednak przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

Z kasy fiskalnej można zrezygnować

Podatnicy, który decydują się zakończyć sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, mają prawo przestać prowadzić ewidencję na kasie rejestrującej.

Faktura zamiast paragonu dla osoby fizycznej?

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady powinna zostać zarejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej.

Faktury wystawione do sprzedaży uprzednio ujętej w kasie fiskalnej

Jeżeli nie oznaczmy faktury wystawionej do paragonu jako „FP” to powinniśmy złożyć korektę JPK_V7M (JPK_V7K).

Polski Ład - czy terminal płatniczy jest obowiązkowy?

Polski Ład wprowadza szereg zmian w przepisach prawnych. Jedna ze zmian dotyczy umożliwienia klientom płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców prowadzących ewidencję sprzedaży na kasach fiskalnych.

Kasa fiskalna - ewidencja oczywistych pomyłek

W przedsiębiorstwach, które zobowiązano do stosowania kas fiskalnych zdarzają się sytuacje, w których paragon fiskalny zostanie źle wydrukowany. Co wtedy należy zrobić?