Tag:

ceny transferowe

Powiązane

Podatki

Czy korekty cen transferowych wpływają na rozliczenia VAT

O tym czy korekta cen transferowych wywołuje skutki w VAT decyduje to, czy polega ona tylko na urealnieniu cen na potrzeby urynkowienia poziomu dochodowości, czy prowadzi do zmian wynagrodzenia za towary lub usługi.

Ceny transferowe – jakie znaczenie ma profil funkcjonalny

Identyfikacja i analiza profilu funkcjonalnego podmiotów zaangażowanych w transakcje kontrolowane są kluczowe dla oceny, czy ustalone warunki transakcyjne pomiędzy podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

Kontrole podatkowe w obszarze cen transferowych w latach 2021–2023

Warto co jakiś czas weryfikować rynkowość warunków stosowanych w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi. Pozwoli to uniknąć odpowiedzialności oraz uciążliwych sankcji.

Transakcje rajowe w systemie przepisów o cenach transferowych

Przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową powinni pamiętać o tym, że ciążą na nich dodatkowe obowiązki dotyczące m.in. sporządzania dokumentacji czy składania informacji.

Fiskus wciąż uważnie przygląda się transakcjom w grupach firm

Kontrole cen transferowych kończą się nieco mniejszym doszacowaniem dochodu niż przed kilku laty, ale wciąż są to milionowe kwoty.

Zabezpieczenie cen transferowych w usługach wewnątrzgrupowych

Usługi wewnątrzgrupowe stanowią trzon funkcjonowania grup kapitałowych, umożliwiając im efektywne zarządzanie zasobami oraz optymalizację kosztów. Transakcje usługowe budzą jednocześnie szczególne zainteresowanie organów skarbowych.

Ceny transferowe w orzecznictwie sądów – przegląd 2023 roku

Na podstawie wydanych w ubiegłym roku wyroków ws. cen transferowych można wysnuć wiele interesujących wniosków oraz zweryfikować tendencje zarówno sądów, jak i organów podatkowych w zakresie podejścia do kluczowych ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Recharakteryzacja transakcji – czy możliwa dla tych, zawartych przed 2019 r.?

Organy podatkowe kontrolując ceny transferowe mogą korzystać z narzędzia recharakteryzacji transakcji. Oznacza to możliwość uznania przez organ, że analizowana transakcja faktycznie stanowiła inną transakcję niż ta, określona przez podatnika lub że podmioty niepowiązane w ogóle nie zawarłyby takiej transakcji.

Podsumowanie zasad zawierania transakcji kontrolowanych

Zmiany przepisów podatkowych, postępująca globalizacja oraz związana z nią konieczność spełnienia obowiązków podatkowych różnych jurysdykcji wiążą się z potrzebą efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym. Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów powiązanych, działających zarówno w grupach krajowych, jak i międzynarodowych.

Wyceny na potrzeby rachunkowe w cenach transferowych

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji cen transferowych, i tym samym najbardziej czasochłonnym oraz trudnym do przygotowania, jest analiza cen transferowych. Polskie przepisy wskazują pięć standardowych metod, które mogą zostać zastosowane w celu weryfikacji cen transferowych.