Tag:

Kontrola skarbowa

Powiązane

Podatki

Fiskus stwierdza nieprawidłowości – co robić

Liczba kontroli wprawdzie spada, ale dzięki wzrostowi obowiązków raportowych np. JPK czy MDR, skarbówka jest lepiej przygotowana i coraz częściej kwestionuje prawidłowość rozliczeń. Podpowiadamy co zrobić w takim przypadku.

Bieżący monitoring jako alternatywa dla klasycznej kontroli

Niespodziewana kontrola może istotnie zdezorganizować funkcjonowanie kontrolowanego podmiotu. Program Współdziałania – nowa forma współpracy z administracją skarbową – ogranicza możliwość kontrolowania podatnika i przewiduje wyłączną kompetencję Szefa KAS w tym zakresie. Jednocześnie, pozytywne przejście audytu wstępnego oraz podpisanie umowy o współdziałanie otwierają nowe możliwości interakcji z administracją.

Kiedy nabycie etanolu podlega kontroli celno-skarbowej

Przeprowadzając transakcje, których przedmiotem jest alkohol etylowy, należy każdorazowo zweryfikować tryb, w jakim etanol jest nabywany, jego moc objętościową oraz substancje wykorzystane w procesie jego skażenia.

Ministerstwo Finansów chce skończyć z uciążliwymi kontrolami podatników

Ministerstwo Finansów zamierza zmienić ordynację podatkową, by w ogóle odejść od kontroli dokonywanych przez urzędy skarbowe i powierzyć im wyłącznie czynności sprawdzające.

Fiskus nie wejdzie do firmy bez ważnej potrzeby

Kontrolowanie podatników bez wysyłania do nich urzędników jest dziś trzykrotnie skuteczniejsze niż przed pięciu laty. W tym kierunku ma iść reforma systemu kontroli.

Gdy fiskus skończy kontrolę – jakie prawa ma podatnik

Przedsiębiorca niezadowolony z ustaleń kontrolujących go urzędników, może złożyć zastrzeżenia do protokołu.

Kontrola: czego może żądać fiskus i co musi mu udostępnić podatnik

Administracja podatkowa państw Unii Europejskiej może prowadzić wspólną kontrolę i wymieniać się informacjami podatkowymi.

NSA: Przy autokontroli nie ma podstaw do odsunięcia urzędnika skarbówki

To, że pracownik w ramach udzielonego mu upoważnienia podpisał decyzję podatkową pierwszej instancji, nie wyłącza go od podpisania stanowiska fiskusa odnośnie do przedstawionych zarzutów odwołania.

Unijny wykaz jurysdykcji zadziała jak przysłowiowy bat

Uznanie Rosji za raj podatkowy wywoła poważne skutki dla polskich podatników realizujących transakcje z rosyjskimi firmami. Mogą się spodziewać wzmożonych kontroli. A to tylko jedna z konsekwencji.

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa. Na co zwrócić uwagę i jak się bronić?

W trakcie kontroli podatnicy muszą wykazać się inicjatywą w przedkładaniu dowodów i wyjaśnień przemawiających na ich korzyść, a jeśli organ przyjmie błędne założenia – powinni je zakwestionować.