Tag: VAT

Sponsor może liczyć na podatkowe preferencje

Firma finansująca imprezy sportowe odliczy VAT z faktur wystawionych przez sponsorowany podmiot oraz koszty uzyskania przychodu.

Doradztwo przy transferze ZCP z prawem do odliczenia VAT

Podatnik może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur dokumentujących zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak rozliczyć VAT od prac adaptacyjnych w wynajmowanym lokalu

To, że koszty adaptacji lokalu przeznaczonego na wynajem zostaną przerzucone na najemcę, nie uprawnia do przypisywania mu statusu inwestora, wynajmującemu - przymiotu głównego wykonawcy robót budowlanych, a firmie budowlanej przeprowadzającej prace adaptacyjne – podwykonawcy. Tym samym rozliczenie podatku naliczonego między usługobiorcą, czyli wynajmującym i usługodawcą, czyli firmą budowlaną powinno się odbywać na zasadach ogólnych.

Korekta sprzedaży nie zawsze jest możliwa

Gdy sprzedawca zastosował do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej niewłaściwą stawkę VAT, a klientów nie da się odszukać, żeby zwrócić im część ceny, nie przysługuje mu prawo do skorygowania stawki i kwoty podatku.

VAT w handlu z UE budzi wątpliwości

Nabywca nie musi korygować deklaracji, gdy otrzyma fakturę po upływie trzech miesięcy – wyjaśnia resort finansów.

Opłaty za przedszkole bez VAT

Gmina, wykonując zadania z zakresu edukacji publicznej, nie działa jako podatnik.

Fiskus naciąga przepisy, żeby dostać więcej podatku

Wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele świadczonych przez najemcę usług zakwaterowania dla swoich pracowników przez czas trwania określonej pracy podlega opodatkowaniu 8 proc. stawką.

Nowe zasady uwolnienia środków z rachunku VAT

Od 1 października 2021 r. podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę należących do niego środków zdeponowanych na rachunku technicznym.

Jednorazowa amortyzacja - kiedy jest możliwa?

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wojciech Tumidalski: Każdy grosz się liczy

Nie czas na wykonywanie orzeczeń sądowych, kiedy trzeba szukać pieniędzy do budżetu, gdzie tylko się da. Nawet u notariuszy.