Tag: VAT

Usługi dla organizacji międzynarodowych z zerową stawką VAT

Komisja Europejska, Parlament Europejski, Eurocontrol, WTO czy WHO nie są podatnikami VAT. Świadczenia wykonywane na ich rzecz należy rozliczyć w kraju, w którym usługodawca ma siedzibę działalności gospodarczej.

Wynajem na cele mieszkalne jest zwolniony z VAT

Z preferencji można skorzystać wtedy, gdy najemca zaspokaja bezpośrednio swoje własne potrzeby mieszkaniowe. Nie mają one zastosowania do umowy ze spółką, która chce zakwaterować w obiekcie swoich pracowników.

Wspólnik rozliczy fakturę za własne usługi

Wydatki na pośrednictwo i promocję są podatkowym kosztem w spółce jawnej. Również wtedy, gdy wykonawcą jest udziałowiec.

Odpowiedni zapis w regulaminie sprzedaży zmniejszy przychód ryczałtowca

Sprzedawca nie zapłaci zryczałtowanego podatku od pieniędzy, które otrzyma od kupujących na pokrycie kosztów przesyłki. Musi jednak działać jako pełnomocnik.

Z kasy fiskalnej można zrezygnować

Podatnicy, który decydują się zakończyć sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, mają prawo przestać prowadzić ewidencję na kasie rejestrującej.

Rezygnacja ze zwolnienia jest skuteczna po złożeniu oświadczenia

Dopóki istnieje podstawa do zwolnienia z opodatkowania dostawy, to również powiązana z nią zaliczka korzysta ze zwolnienia, nawet jeśli strony deklarują zamiar opodatkowania transakcji. Do wyboru opodatkowania nie wystarcza zgodna wola wyrażona przez kontrahentów transakcji sobie nawzajem, musi ona jeszcze zostać w odpowiedni sposób wyrażona w oświadczeniu składanym do urzędu skarbowego.

Niemcy obniżają ceny benzyny. Bundestag zaaprobował obniżkę VAT

W związku z gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej po wybuchu wojny w Ukrainie Bundestag zaaprobował obniżenie w czerwcu, lipcu oraz sierpniu stawek podatkowych na paliwa, do najniższego poziomu dozwolonego przez Unię Europejską.

Samorządowi wynajmiesz nieruchomość bez VAT

Ministerstwo Finansów rezygnuje z podatku na rzecz wsparcia rynku mieszkaniowego.

Fiskus źle ocenił podatkową sytuację muzeum i jego pałacu

Odliczenie VAT metodą z rozporządzenia MF jest nieadekwatne, gdy instytucja kultury w przeważającej mierze prowadzi działalność gospodarczą.

Liczy się to, czy ktoś prowadzi działalność opodatkowaną

Z podatkowego punktu widzenia, zwłaszcza na gruncie VAT, istotniejsze są skutki ekonomiczne rzeczywistych działań, niż spełnione czy nie wymogi formalne.