Tag:

VAT

Zakup sprzętu komputerowego dla szkoły może być objęty zerową stawką VAT

Prowadzone przez gminy oraz powiaty szkoły i przedszkola mogą nabyć komputery, drukarki i inny sprzęt komputerowy ze stawką 0 proc. VAT, pod warunkiem że spełnią ustawowe warunki.

Gminne ekoinwestycje bez VAT

Minister finansów potwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego, które instalują systemy OZE oraz usuwają azbest, nie muszą rozliczać VAT z tego tytułu. A jeżeli to robiły, mogą skorygować rozliczenia.

Przedłużanie terminu zwrot VAT to nie pałka na podatników. Ważny wyrok NSA

Fiskus może przedłużyć termin zwrot VAT, ale musi przy tym respektować zasady neutralności oraz proporcjonalności. Weryfikacja ma być prowadzona w rozsądnym czasie i nie może być traktowana jako blankietowe opóźnianie realizacji praw podatnika.

Koniec procesu ws. afery fakturowej w KOD. Mateusz Kijowski usłyszy wyrok

11 czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosi prawomocny wyrok w sprawie afery fakturowej w Komitecie Obrony Demokracji. Skazany w tym procesie Mateusz Kijowski chce uniewinnienia.

Zawyżenie stawki VAT w sprzedaży konsumenckiej i co dalej

W wyniku niedopatrzenia lub błędnie rozpoznanej podstawy prawnej podatnikom zdarza się zastosować zawyżoną stawkę VAT. Większość sądów zgadza się, że w takim przypadku mają oni prawo skorygować stawkę i kwotę podatku, a w konsekwencji także deklarację podatkową.

Skarbówka chce VAT od wykładowców

Zajęcia na uczelni nie są usługami zwolnionymi z VAT – stwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.

Zmiany w VAT mogą wesprzeć szpitale

Obniżenie stawek podatku na sprzęt i usługi dla podmiotów leczniczych – szczególnie placówek szpitalnych – może przyczynić się do wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Wyrównanie z tytułu cen dostawy energii z podatkiem czy bez

Środki pieniężne uzyskiwane przez przedsiębiorców energetycznych w ramach systemu wyrównania stanowią ich przychód podatkowy, który trzeba wykazać już w momencie jego otrzymania.

Lokal usługowy może wyjątkowo stanowić ZCP

Skoro lokal wraz z ciążącymi na nim zobowiązaniami i należnościami będzie wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, a nabywca będzie kontynuował prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą (najem), to transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opodatkowanie VAT opłaty za przedwczesne zerwanie umowy

W obiegu prawnym nierzadko spotyka się umowy, w których strony zobowiązują się do zapłacenia jakieś formy opłaty czy rekompensaty za przedterminowe zerwanie umowy. Należy więc rozważyć, czy podatnik VAT, wobec którego zrywana jest umowa, de facto wyświadczy usługę, w zamian za którą otrzyma wynagrodzenie np. w postaci kary umownej.