Tag:

Podstawa Opodatkowania

Powiązane

VAT

Sąd o rencie odpłatnej. Fiskus nie może naciągać przepisów, żeby dostać PIT

W przypadku zawarcia umowy renty odpłatnej w zamian za przeniesienie użytkowania wieczystego i własności nieruchomości nie jest możliwe ustalenie wysokości przychodu, a tym samym podstawy opodatkowania.

Ustalenie podstawy opodatkowania VAT dla usług logistycznych

Podstawę opodatkowania, w przypadku świadczenia usług logistycznych wskazanych w opisie sprawy, będzie stanowić jedna kwota zawierająca w sobie równowartość usługi głównej i usług pomocniczych wraz z naliczoną marżą.

NSA: nieodpłatne testowanie próbek nie podlega VAT

Nieodpłatne testowanie próbek, które ma na celu pozyskanie informacji lub uniknięcie strat, jest związane z działalnością i nie podlega VAT.

Inwestycja w zabytki daje prawo do ulgi w PIT

Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla zabytku nieruchomego oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy takim zabytku.

Sąd wyjaśnił jak rozliczyć VAT przy współpracy barterowej z influencerami

Przekazanie obuwia influencerom w ramach współpracy barterowej, w zamian za ich reklamę np. w mediach społecznościowych, podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Wydatek na auta to wartość brutto

Podstawa opodatkowania dochodu z tytułu ukrytych zysków w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych również do celów prywatnych obejmuje także 50 proc. VAT.

Podstawą opodatkowania w VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę

W branży e-sport podstawą opodatkowania jest całkowita kwota opłaty wpisowej, którą użytkownik platformy uiszcza przelewem na konto bankowe organizatora poprzez serwis internetowy, pomniejszona o kwotę podatku.

Niewykorzystana wartość kart podarunkowych jest poza VAT

Jeśli klient nie wykorzysta w całości lub w części wartości karty podarunkowej, to środki, które przepadają i stają się własnością podatnika, nie stanowią podstawy do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Czy dofinansowanie zwiększa podstawę opodatkowania

Dopłata do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła zwiększa podstawę opodatkowania usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Stawka VAT oraz wysokość podstawy opodatkowania przy refakturowaniu

Refakturowanie kosztów budzi wiele wątpliwości podatników. Dotyczą one możliwości zastosowania tej samej stawki podatkowej oraz tej samej podstawy opodatkowania, która została wykazana na fakturze pierwotnej.