Tag: Podstawa Opodatkowania

Powiązane

VAT

Rezygnacja albo utrata zwolnienia

Podatnik, spełniający warunki do zwolnienia, może z niego zrezygnować i wybrać status czynnego podatnika VAT, składając naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Przy rezygnacji zgłoszenie, z zasady, należy złożyć przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje się ze zwolnienia.

Kiedy warto wybrać opodatkowanie usług finansowych

Podatnik, który m.in. udziela kredytów pieniężnych, wymienia waluty czy świadczy usługi dotyczące instrumentów finansowych, może zrezygnować ze zwolnienia ich z VAT. Wybór tego rozwiązania nie zawsze jest korzystny dla świadczeniobiorcy.

Jaki VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Od 1 stycznia w odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania każdej opłaty rocznej w stosunku do uzyskanej kwoty.

Fiskus źle zinterpretował pojęcie dokumentacji

Podstawa opodatkowania usługi badania klinicznego prowadzonego przez badacza na zlecenie sponsora nie obejmuje kwoty zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych jego w imieniu i na jego rzecz, tj. kosztów podróży pacjentów na badania kliniczne.

Pomoc dla WOŚP wymaga rozliczenia się z fiskusem

Aby określić skutki podatkowe przekazania towarów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, należy przeanalizować regulamin platformy handlowej, za pośrednictwem której darczyńca chce uczestniczyć w 30. finale.

Rozliczenie opakowań zwrotnych

Niezwrócenie opakowania może zobowiązywać sprzedawcę do podwyższenia podstawy opodatkowania.

Obsługa prawna alternatywnych spółek inwestycyjnych bez VAT

Usługi doradcze świadczone przez radcę prawnego podmiotom zarządzającym alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Fiskus chce opodatkować zamianę nieruchomości PCC i VAT

W przypadku zamiany dwóch nieruchomości skarbówka może podnieść, że skoro wyłączone jest opodatkowanie tylko w zakresie w jakim jedna transakcja podlega VAT, to w odniesieniu do drugiego obiektu warunek ten nie jest spełniony.

Jak jest opodatkowana produkcja z wykorzystaniem materiałów powierzonych

W przypadku wytwarzania towarów z produktów dostarczonych przez zlecającego, konieczna jest analiza gospodarczego znaczenia wykonywanych czynności. Na jej podstawie można określić naturę transakcji i jej konsekwencje wobec fiskusa.

VAT: wątpliwości dotyczące korekt „in plus”

Rozliczenie zmian w podstawie opodatkowania, po stronie sprzedawcy, jest jednym z głównym problemów w zakresie podatku od towarów i usług. Wątpliwości podatników są zwykle podnoszone w kontekście korekt „in minus". Kontrowersje mogą jednak budzić także niektóre przypadki zwiększeń.