Tag: Podstawa Opodatkowania

Powiązane

VAT

Stawka VAT oraz wysokość podstawy opodatkowania przy refakturowaniu

Refakturowanie kosztów budzi wiele wątpliwości podatników. Dotyczą one możliwości zastosowania tej samej stawki podatkowej oraz tej samej podstawy opodatkowania, która została wykazana na fakturze pierwotnej.

Dodatkowy koszt foliówek jest już w cenie

Opłata recyklingowa powiększa podstawę opodatkowania z tytułu dostawy torby plastikowej, od której trzeba naliczyć VAT.

Ulga na złe długi – obowiązki dłużnika

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadkładają na podatników obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego – jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane i upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

Rezygnacja albo utrata zwolnienia

Podatnik, spełniający warunki do zwolnienia, może z niego zrezygnować i wybrać status czynnego podatnika VAT, składając naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Przy rezygnacji zgłoszenie, z zasady, należy złożyć przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje się ze zwolnienia.

Kiedy warto wybrać opodatkowanie usług finansowych

Podatnik, który m.in. udziela kredytów pieniężnych, wymienia waluty czy świadczy usługi dotyczące instrumentów finansowych, może zrezygnować ze zwolnienia ich z VAT. Wybór tego rozwiązania nie zawsze jest korzystny dla świadczeniobiorcy.

Jaki VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Od 1 stycznia w odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania każdej opłaty rocznej w stosunku do uzyskanej kwoty.

Fiskus źle zinterpretował pojęcie dokumentacji

Podstawa opodatkowania usługi badania klinicznego prowadzonego przez badacza na zlecenie sponsora nie obejmuje kwoty zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych jego w imieniu i na jego rzecz, tj. kosztów podróży pacjentów na badania kliniczne.

Pomoc dla WOŚP wymaga rozliczenia się z fiskusem

Aby określić skutki podatkowe przekazania towarów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, należy przeanalizować regulamin platformy handlowej, za pośrednictwem której darczyńca chce uczestniczyć w 30. finale.

Rozliczenie opakowań zwrotnych

Niezwrócenie opakowania może zobowiązywać sprzedawcę do podwyższenia podstawy opodatkowania.

Obsługa prawna alternatywnych spółek inwestycyjnych bez VAT

Usługi doradcze świadczone przez radcę prawnego podmiotom zarządzającym alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi są zwolnione z podatku od towarów i usług.