Tag: Podstawa Opodatkowania

Powiązane

VAT

VAT: zadania własne samorządu to nieopodatkowane usługi

Spółka gminna zajmująca się świadczeniami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Sąd: intercyza bez wpływu na VAT od sprzedaży mieszkania

Zmiana ustroju majątkowego między małżonkami nie ma wpływu na podatkową ocenę skutków wykorzystywania majątku do działalności. Zwłaszcza nie ograniczy opodatkowania.

Organizacja wyjazdu firmowego z procedurą VAT marża

Spółka, która w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi organizacji wyjazdów szkoleniowych, konferencji i targów za granicą dla pracowników swoich kontrahentów, opodatkuje uzyskaną z tego tytułu marżę.

VAT: dostawę towarów może stanowić tylko darowizna

Czynność przeniesienia własności nieruchomości w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na brak ekwiwalentności świadczeń stron.

TSUE zajmie się „VAT marża" od usług turystycznych w Polsce

NSA skierował pytanie prejudycjalne dotyczące zasad opodatkowania VAT odsprzedaży usług hotelowych.

Wykup samochodu z leasingu - ile trzeba będzie zapłacić PIT i VAT?

Przedsiębiorca, który wykupuje auto od firmy leasingowej i wprowadza je do środków trwałych swojej firmy, musi rozliczyć tę transakcję z fiskusem. Podatki zapłaci także później, tzn. gdy po jakimś czasie zechce sprzedać auto.

Budżet nie zarobi na wsparciu dla nauki

Gdy brak jest powiązania kwoty dofinansowania z ewentualnym konkretnym wynikiem prac badawczych, to nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT.

VAT: prowizja i nadwyżka ceny też do rozliczenia - wyrok NSA

Za podstawę opodatkowania kompleksowej usługi pośrednictwa świadczonej przez spółkę na rzecz hoteli partnerskich, z wykorzystaniem bonu uprawniającego ostatecznego nabywcę do pobytu w wybranym hotelu, należy uznać wszystko, co stanowi zapłatę.

Czy korekty dochodowości podlegają VAT

Mimo, iż przeważająca większość interpretacji indywidualnych potwierdza, że dostosowanie cen transferowych do poziomu rynkowego pozostaje poza zakresem podatku od towarów i usług, kwestia ta nadal budzi wiele wątpliwości.

Od lipca handel w Internecie może się wymknąć VAT. Polska może nie zdążyć z wdrożeniem unijnych przepisów

Jeśli nie uda się przed 1 lipca wdrożyć nowych przepisów, firmy czeka chaos, a budżet – straty.