Tag: Odliczenia

Powiązane

VAT

NSA o prawie do odliczenia VAT: Nadmierne zaufanie to nie należyta staranność

Nawiązanie współpracy wyłącznie z inicjatywy zupełnie obcej firmy, bez sprawdzenia jej pełnomocników, nie świadczy o dobrej wierze podatnika VAT.

Odliczenie podatku z faktur za najem lokali udostępnianych pracownikom

Zapewnienie potrzeb osobistych pracownika nie przekreśla możliwości odliczenia podatku naliczonego. Pewnych świadczeń nie da się bowiem bez tego zrealizować. Nadzieja w sądach administracyjnych.

Juniorzy to przyszłość i zaplecze klubu. Kiedy klub sportowy może odliczyć VAT

Otrzymanie dotacji zakupowej na szkolenia dzieci i młodzieży, nie wyklucza prowadzenia w tym zakresie działalności gospodarczej z ustawy o podatku od towarów i usług.

Korekta VAT odliczanego proporcjonalnie

Początek roku wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu obowiązków związanych z rozliczaniem podatków. Podatnicy prowadzących tzw. działalność mieszaną, czyli działalność zarówno opodatkowaną VAT jak i zwolnioną muszą dokonać korekty podatku odliczonego w trakcie roku na zasadzie tzw. wstępnego wskaźnika proporcji.

Nieodpłatne lokale dla pracowników – można odliczyć podatek

Najem lokali mieszkalnych i ich późniejsze nieodpłatne udostępnianie pracownikom, w celu umożliwienia im świadczenia pracy na rzecz podatnika, stanowi czynność związaną z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.

Współpracownicy na imprezie firmowej. Bez kosztów w CIT, ale z odliczeniem VAT

Skarbówka kwestionuje rozliczenie udziału samozatrudnionych w imprezie integracyjnej w kosztach CIT, nie ma za to nic przeciwko temu by odliczać VAT.

Muzeum może odliczyć cały podatek VAT

Instytucja kultury odpisze pełen VAT od inwestycji, nawet jeśli część biletów wstępu przekazuje bezpłatnie – uznał sąd.

Sprzedaż promocyjna z prawem do pełnego odliczenia VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków na nabycie lub wytworzenie cateringu dietetycznego sprzedawanego influencerom po cenie promocyjnej - 1 zł netto plus VAT.

Nie zawsze da się odliczyć VAT

Gdy fakturę wystawi podmiot nieistniejący lub dokumentuje ona czynności, które nigdy nie zaistniały albo są niezgodne z rzeczywistością, podatnik nie uwzględni w swoich rozliczeniach wynikającego z niej podatku.

Obrót węglem przez gminy na preferencyjnych zasadach

Niezależnie od tego czy gmina będzie prowadzić dystrybucję paliwa stałego samodzielnie czy za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej (tj. zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej), rozliczy VAT od tej dostawy.