Tag: Odliczenia

Powiązane

VAT

Obrót węglem przez gminy na preferencyjnych zasadach

Niezależnie od tego czy gmina będzie prowadzić dystrybucję paliwa stałego samodzielnie czy za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej (tj. zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej), rozliczy VAT od tej dostawy.

Odliczenie VAT w 2023 roku prawdopodobnie bez zmian

W styczniu 2023 r. prawdopodobnie nie dojdzie do zmian w sposobie odliczania stawki VAT od zakupu i eksploatacji samochodów służbowych, które są używane również do zadań prywatnych. Komisja Europejska wyraziła się zgodnie w tej sprawie.

Jak rozliczać podatki pośrednie w branży motoryzacyjnej

Firmy automotive powinny każdorazowo ustalić czy od danej transakcji muszą zapłacić akcyzę i w jakiej wysokości. Jej kwota zwiększa bowiem podstawę opodatkowania VAT.

Inwestycja w ścieżki rowerowe z częściowym bonusem

Jeśli inwestycja w zamiarze jest przeznaczona nie tylko do użytku publicznego, ale także dla celów gospodarczych to dla powstania tego fragmentu, nie ma podstaw do pozbawiania miasta całkowicie prawa do odliczenia.

Działalność CSR daje prawo do odliczenia VAT

Wydatki na nabycie towarów i usług, poniesione w związku z realizacją społecznej odpowiedzialności biznesu mają charakter marketingowy i mogą mieć związek z działalnością opodatkowaną.

Fotowoltaika na kurniku bez odliczenia podatkowego

Warunkiem uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest poniesienie wydatku na urządzenia służące pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii służących do zasilania budynku mieszkalnego. Raty leasingowe do tego nie uprawniają.

Wiążące polecenia z perspektywy podatkowej

Szeroko zapowiadana zmiana Kodeksu spółek handlowych wprowadzającą tzw. prawo holdingowe weszła w życie 13 października 2022 r. Nowelizacja nie zawiera jednak przepisów podatkowych, które odpowiadałyby wprowadzanym zmianom.

Korzyści ze społecznej odpowiedzialności

Czynności zgodne z doktryną CSR, które przy okazji wywierają pozytywny wpływ na wizerunek firmy, pozwolą odliczyć podatek od towarów i usług.

Parkowanie przed domem nie wyklucza pełnego odliczenia VAT

Prawo do odliczenia 100 proc. VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem nie może być ograniczane istnieniem potencjalnych możliwości wykorzystywania pojazdu do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością podatnika. Nawet najbardziej przemyślne zasady nie pozwalają bowiem wykluczyć użycia samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w tych sytuacjach, w których w grę wchodzi czynnik ludzki.

Pisemna umowa może być fakturą

Umowę, po zawarciu której strony nie wystawiły dokumentu sprzedaży, wolno uznać za fakturę, jeśli zawiera ona wszystkie informacje niezbędne do tego, by organ mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia VAT zostały spełnione.