Tag:

JPK

Powiązane

VAT

Julita Karaś-Gasparska: Duże zmiany, duże wyzwania

W nadchodzących miesiącach podatników czeka sporo wyzwań związanych z globalnym podatkiem minimalnym, obowiązkowym KSeF i raportowaniem JPK_CIT.

Czy członkowie grup VAT muszą przesyłać organom podatkowym dodatkową ewidencję?

Jeżeli podmioty zdecydują się na utworzenie grupy VAT, wówczas koniecznym stanie się prowadzenie elektronicznej ewidencji czynności wewnątrzgrupowych przez każdego z jej członków oraz obowiązek comiesięcznego raportowania ewidencji w postaci JPK GV do organów podatkowych.

Podatki w erze digital – czy transparentność okaże się wyzwaniem

Transformacja procesu raportowania podatkowego najszybciej postępuje w obszarze VAT. Od lat podejmowane są działania zwiększające automatyzację, m.in. zastąpienie deklaracji papierowych elektronicznymi czy wprowadzenie JPK i e-faktur.

KSeF jako nowe narzędzie do weryfikacji transakcji

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), choć chwilowo odroczone przez Ministerstwo Finansów, jest nieuniknione. Nowe zasady wystawiania faktur, mające wejść niebawem w życie, zrewolucjonizują sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

Moment korekty pliku JPK w zakresie czynności nieopodatkowanej VAT

O ile, wystawianie faktur VAT korygujących spowodowanych m.in. udzieleniem rabatu na dany towar/usługę nie budzi wątpliwości, o tyle wiele wątpliwości istnieje w sytuacjach, w których podatnik koryguje wystawioną uprzednio fakturę VAT oraz złożony plik JPK, gdzie wykazał podatek należny, a transakcja taka stanowiła czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

Rozliczanie zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym

Podatnicy VAT czynni dokonują czynności opodatkowanych VAT, w odniesieniu do których są zobowiązani wykazać podatek należny. Z drugiej strony, nabywają także towary i usługi. Jeżeli nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pożyczka od zagranicznego pożyczkodawcy jest zwolniona z VAT

Polska spółka, która pożycza pieniądze od podmiotu z zagranicy, korzysta ze zwolnienia z VAT. Kwotę obrotu wpisuje w odpowiednich polach JPK dotyczących importu usług i nie wykazuje podatku należnego ani naliczonego.

JPK: Ważne są regulacje przejściowe

Polski Ład zawiera przepisy przejściowe, które określają kiedy podatnicy będą musieli po raz pierwszy przesłać księgi, ewidencje i wykazy w pliku JPK.

Księgi i ewidencje trzeba będzie przesyłać w pliku JPK

Na wejście w życie czekają przepisy nakładające obowiązek przesyłania ksiąg, ewidencji i wykazów w pliku JPK. 1 lipca br. nieco je zmodyfikowano i po raz kolejny przesunięto datę ich wejścia do porządku prawnego.

Faktura nie musi zawierać kodów GTU

Przedsiębiorca nie ma obowiązku umieszczania na fakturze kodów GTU. Musi natomiast wykazać je w części ewidencyjnej JPK_VAT.