Tag: JPK

Powiązane

VAT

Jak rozliczyć faktury sprzed rezygnacji z metody kasowej

W przypadku utraty prawa do metody kasowej mały podatnik wykazuje transakcje w JPK_VAT zgodnie z okresem, w którym należności zostały uregulowane i zobowiązania zapłacone.

W 2022 r. wyższe kary za nieprawidłowe rozliczanie

Wzrost w 2022 roku stawki minimalnego wynagrodzenia przekłada się na wzrost wymiaru grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia. Aby ich nie płacić konieczna jest dbałość o rozliczenia podatkowe w firmie.

Księgi w pliku JPK zostały odroczone w czasie

Nowelizacja Polskiego Ładu zmieniła daty wejścia w życie niektórych obowiązków nałożonych na podatników, m.in. prowadzenia i przesyłania elektronicznie ksiąg i ewidencji w strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Korekta po czasie nie powstrzyma blokady

Już samo podejrzenie nierozliczania i nieodprowadzania należnego VAT daje podstawę do przyjęcia, że istnieje uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego.

Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców

Podatnikiem VAT jest podmiot prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, za którą uznaje się każdą aktywność zawodową wykonywaną za wynagrodzeniem we własnym imieniu oraz na własne ryzyko. Jednak pojęcie podatnika VAT nie pokrywa się z pojęciem przedsiębiorcy.

Działalność charytatywna ze zwolnieniem z VAT

Przedsiębiorca nie naliczy podatku w przypadku nieodpłatnej dostawy żywności dla osób potrzebujących pomocy. Przekazywanie darów musi jednak nastąpić za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego.

Polak potrafi, czyli jak zmienić niekorzystną formę opodatkowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik ma prawo tylko raz w roku zmienić formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli przychód z działalności gospodarczej w styczniu br., termin wyboru upłynął 21 lutego 2022 r.

Różne prewspółczynniki są dopuszczalne

Co do zasady nie ma przeszkód do określenia proporcji odliczenia podatku naliczonego w przypadku wydatków mieszanych w odniesieniu do konkretnego, wyodrębnionego rodzaju działalności wykonywanej przez gminę.

Urząd może oddać VAT na rachunek bankowy

Przedsiębiorca, który chce otrzymać zwrot kwoty podatku naliczonego na swoje konto w banku, powinien wypełnić odpowiednie pola w części deklaratoryjnej JPK_VAT.

Dobrowolne e-fakturowanie nie takie proste

Po pierwszych miesiącach stosowania Krajowego Systemu eFaktur widać już, że system ten nie jest jeszcze w pełni dopracowany. Stąd, warto dobrze się zastanowić nad przystąpieniem do niego już w tym roku.