Tag: JPK

Powiązane

VAT

Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców

Podatnikiem VAT jest podmiot prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, za którą uznaje się każdą aktywność zawodową wykonywaną za wynagrodzeniem we własnym imieniu oraz na własne ryzyko. Jednak pojęcie podatnika VAT nie pokrywa się z pojęciem przedsiębiorcy.

Działalność charytatywna ze zwolnieniem z VAT

Przedsiębiorca nie naliczy podatku w przypadku nieodpłatnej dostawy żywności dla osób potrzebujących pomocy. Przekazywanie darów musi jednak nastąpić za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego.

Polak potrafi, czyli jak zmienić niekorzystną formę opodatkowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik ma prawo tylko raz w roku zmienić formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli przychód z działalności gospodarczej w styczniu br., termin wyboru upłynął 21 lutego 2022 r.

Różne prewspółczynniki są dopuszczalne

Co do zasady nie ma przeszkód do określenia proporcji odliczenia podatku naliczonego w przypadku wydatków mieszanych w odniesieniu do konkretnego, wyodrębnionego rodzaju działalności wykonywanej przez gminę.

Urząd może oddać VAT na rachunek bankowy

Przedsiębiorca, który chce otrzymać zwrot kwoty podatku naliczonego na swoje konto w banku, powinien wypełnić odpowiednie pola w części deklaratoryjnej JPK_VAT.

Dobrowolne e-fakturowanie nie takie proste

Po pierwszych miesiącach stosowania Krajowego Systemu eFaktur widać już, że system ten nie jest jeszcze w pełni dopracowany. Stąd, warto dobrze się zastanowić nad przystąpieniem do niego już w tym roku.

Zmieniło się fakturowanie i jednolity plik kontrolny

Rok 2022 rozpoczął się zmianami w fakturowaniu oraz w jednolitym pliku kontrolnym. Od 1 stycznia na zasadach dobrowolności możemy wystawiać faktury ustrukturyzowane – e-faktury. Zaczęła również obowiązywać nowa struktura JPK_V7M i JPK_V7K.

Faktury wystawione do sprzedaży uprzednio ujętej w kasie fiskalnej

Jeżeli nie oznaczmy faktury wystawionej do paragonu jako „FP” to powinniśmy złożyć korektę JPK_V7M (JPK_V7K).

W walce fiskusa z oszustwami liczy się szybkość. NSA o blokadzie STIR

Dane wynikające z JPK kontrahentów bezpośrednich dostawców podatnika mogą być przyczyną blokady jego kont bankowych.

Marek Kobylański: Fiskusa broń masowego rażenia

Odcięcie przedsiębiorcy od jego pieniędzy w banku – i to aż na trzy miesiące! – oznacza koniec biznesu. Dlatego taka możliwość powinna służyć tylko walce z naprawdę nieuczciwymi podatnikami.