Tag: Podatnik VAT

Powiązane

VAT

Kto może skorzystać z ulgi na złe długi

Przedsiębiorca, który spotkał na swojej drodze nierzetelnego kontrahenta, ma możliwość skorygowania podstawy opodatkowania i kwoty należnego VAT.

Z urzędem skarbowym rozliczy się przedstawiciel grupy VAT

Za pierwszy okres rozliczeniowy grupa uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres, wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jako podatników.

Usługi pośrednictwa finansowego: nie każdy ma szansę zdecydować

Do 31 grudnia 2021 roku usługi finansowe w każdym przypadku były zwolnione przedmiotowo z VAT. Od 1 stycznia 2022 roku w przypadku usług świadczonych na rzecz podatników, usługodawca może wybrać ich opodatkowanie, o ile jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Czy otrzymujący wpłaty od fanów powinien płacić VAT

Czynności wykonywane przez twórcę, za które otrzymuje wsparcie od sympatyków za pośrednictwem platform crowdfundingowych, nie są objęte podatkiem od towarów i usług.

Prywatny najem to pułapka dla firm. Mogą stracić zwolnienie z VAT

Fiskus każe przedsiębiorcom sumować obroty z biznesu i prywatnego najmu. Przez to łatwo przekraczają limit i tracą zwolnienie.

Grupa VAT – nowy rodzaj podatnika już od stycznia

Polski Ład wprowadził możliwość wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług przez kilka podmiotów. Według pierwotnych założeń przepisy miały wejść w życie 1 lipca br., ale ostatecznie ich wdrożenie zostało odroczone do 2023 r.

Szukasz komuś pracownika, nie rozliczasz podatku u źródła

Gdy polska spółka będzie świadczyć usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu na rzecz podmiotu spoza Unii Europejskiej, nie będzie musiała pobierać i płacić z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego.

Grupa VAT - będzie można działać przez przedstawiciela

W założeniu funkcję przedstawiciela najczęściej będzie pełnić podmiot kontrolujący pozostałych członków grupy VAT.

Nowy rodzaj podatnika – grupa VAT

Idea wspólnego rozliczania w VAT wynika z prawa unijnego. Zgodnie z art. 11 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej: każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.

Wiążące polecenia z perspektywy podatkowej

Szeroko zapowiadana zmiana Kodeksu spółek handlowych wprowadzającą tzw. prawo holdingowe weszła w życie 13 października 2022 r. Nowelizacja nie zawiera jednak przepisów podatkowych, które odpowiadałyby wprowadzanym zmianom.