Tag: Podatnik VAT

Powiązane

VAT

Jak rozliczyć VAT od WNT i importu usług

Po zmianach SLIM VAT 2 możliwe jest wykazanie w tym samym miesiącu zarówno podatku należnego, jak i naliczonego niezależnie od terminu otrzymania faktury dokumentującej zagraniczne transakcje objęte odwrotnym obciążeniem.

Sąd: udziałowiec nie płaci podatku od podatku

Kwota otrzymana przez wspólnika od spółki komandytowej stanowiąca równowartość należnego VAT nie jest przychodem.

Nowe zasady uwolnienia środków z rachunku VAT

Od 1 października 2021 r. podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę należących do niego środków zdeponowanych na rachunku technicznym.

VAT: zadania własne samorządu to nieopodatkowane usługi

Spółka gminna zajmująca się świadczeniami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Organizacja wyjazdu firmowego z procedurą VAT marża

Spółka, która w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi organizacji wyjazdów szkoleniowych, konferencji i targów za granicą dla pracowników swoich kontrahentów, opodatkuje uzyskaną z tego tytułu marżę.

TSUE zajmie się „VAT marża" od usług turystycznych w Polsce

NSA skierował pytanie prejudycjalne dotyczące zasad opodatkowania VAT odsprzedaży usług hotelowych.

Wspólnota mieszkaniowa nie musi rejestrować się jako podatnik VAT - wyrok NSA

Odsprzedaż tzw. mediów ma określony związek z konkretną nieruchomością, ale nie bezpośredni. W konsekwencji nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością, a jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży od której zależy zwolnienie.

VAT: zmiany w e-commerce obowiązujące od 1 lipca 2021 roku

Od 1 lipca w całej Unii Europejskiej ujednolicono zasady opodatkowania sprzedaży transgranicznej. Przedsiębiorcom prowadzącym sklepy internetowe i sprzedającym swoje towary do różnych krajów UE łatwiej będzie rozliczyć swoje transakcje.

Można przedłużyć termin zwrotu części VAT - wyrok WSA

Ustawa o VAT dopuszcza przedłużenie terminu zwrotu nie tylko całości, ale także części różnicy podatku.

Budowa targowiska: pełne odliczenie VAT przez gminę - wyrok NSA

Realizacja zadania własnego nie wyłącza z góry statusu gminy jako podatnika VAT, jeśli jednostka prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą np. udostępnia stanowiska handlowe na podstawie umów cywilnoprawnych w zamian za tzw. opłaty rezerwacyjne.