Tag:

Podatnik VAT

Powiązane

VAT

Fundacja rodzinna może być uznana za podatnika VAT

Zbycie mienia przez fundację rodzinną dla celów zarobkowych może powodować, że na gruncie ustawy o VAT podmiot ten zostanie uznany za podatnika VAT.

To ustawa decyduje komu można nadać NIP

Współwłasności nieruchomości, która nie jest wspólnotą mieszkaniową ani spółką, nie może być nadany własny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).Ustawowy katalog uprawnionych do jego nadania jest wyczerpujący, a współwłasności zwykłej w nim nie ma.

Status kontrahenta ma znaczenie dla KSeF

Obowiązkowe e-fakturowanie to obowiązki nie tylko dla polskich podatników. Zagraniczne podmioty zarejestrowane dla celów VAT w Polsce również mogą być objęte nadchodzącymi zmianami w KSeF.

Opodatkowanie VAT cesji praw z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Cesja praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych sprzedaży działek stanowić będzie świadczenie usług na gruncie VAT podlegające opodatkowaniu i niepodlegające zwolnieniu z VAT.

Opłaty dodatkowe za zagubienie kluczy na basen są opodatkowane VAT

MOSiR, który pobiera od klientów opłaty za nieregulaminowe korzystanie z pływalni lub sali fitness, powinien traktować te kwoty jako element wynagrodzenia za świadczenie usług wstępu do tych obiektów i doliczać je do podstawy opodatkowania VAT.

Refundacja kosztów przez dzierżawcę

Jeśli właściciel gruntu „przerzuci” na dzierżawcę obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, to powinien zwiększyć podstawę opodatkowania wykazaną na fakturze z tytułu usługi dzierżawy.

KSeF: Kosztowna decyzja Ministerstwa Finansów. Którym firmom zaszkodzi

Odsunięcie w czasie uruchomienia nowego systemu elektronicznego fakturowania (KSeF) nie zaszkodzi małym firmom, ale te większe mogą być narażone na nowe wydatki na oprogramowanie.

Coraz mniej czasu na wdrożenie obligatoryjnego KSeF

Od 1 lipca 2024 r. podatników VAT czeka cyfrowa rewolucja w fakturowaniu. Od tego dnia wszystkie faktury na rzecz przedsiębiorców, z nielicznymi wyjątkami, będą musiały być wystawiane zgodnie z określoną strukturą XSD, w formie XML, w Krajowym Systemie e-Faktur.

Krajowy System e-Faktur – co zyska przedsiębiorca, a co system skarbowy

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ma duże znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i firm. Jednym z kluczowych kroków w tym kierunku jest implementacja Krajowego Systemu e-Faktur. Co zyska przedsiębiorca, a co system skarbowy po wdrożeniu KSeF.

Pięć lat bez zwrotu VAT: WSA nie zgadza się z działaniami fiskusa

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno być odpowiednio uzasadnione i znajdować oparcie w okolicznościach. Musi wskazywać na realną potrzebę dalszej weryfikacji zwrotu.