Tag:

Kasy Fiskalne

Powiązane

VAT

Korekta VAT w obrocie detalicznym możliwa nie tylko poprzez „ewidencję korekt”

W przypadku zdarzeń innych niż zwrot towaru, reklamacja oraz oczywista pomyłka, podatnicy powinni dokonać korekty podatku należnego – zaewidencjonowanego przy użyciu kasy rejestrującej – na podstawie prowadzonej „własnej” ewidencję korekt.

Trzeba dać klientowi prawo do zapłaty bezgotówkowej

Przedsiębiorca musi zapewnić możliwość zapłaty bezgotówkowej przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym wykonuje działalność gospodarczą, m.in. w lokalu przedsiębiorstwa i w pojeździe transportu pasażerskiego.

Będzie przedłużenie zwolnienia z kas fiskalnych także dla samorządów

Kasy rejestrujące nie będą obowiązkowe w jednostkach samorządu terytorialnego jeszcze w przyszłym roku.

Zwolnienia z kas fiskalnych przedłużone do końca 2024 r.

Minister finansów opublikował projekt rozporządzenia wydłużające o rok zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecne rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Przedłużone zwolnienia z kas fiskalnych

Niektóre czynności nadal nie muszą być rejestrowane w kasie fiskalnej. Z wystawiania paragonów zwalniają też niskie obroty. Ale nie wszystkich.

Kasy online trzeba będzie połączyć z terminalem płatniczym

Od 2025 r. przedsiębiorcy, którzy zapewniają możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas online, będą musieli zapewnić współpracę kasy z terminalem.

Sprzedaż węgla przez gminy nadal bez kas fiskalnych

Minister finansów przedłużył zwolnienie z konieczności ewidencji na kasach rejestrujących sprzedaży węgla przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jeśli gminy nie sprzedały go do końca lipca br.

Sprzedaż węgla nadal bez kasy fiskalnej

Zwolnienie dla gmin z kas rejestrujących zostanie przedłużone. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów.

Najem mieszkania dla pracownika bez kasy fiskalnej

Świadczenie usługi najmu lokalu mieszkalnego na rzecz pracowników i zleceniobiorców, za którą płatność jest regulowana poprzez rachunek bankowy, daje wynajmującemu prawo do zwolnienia z ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Disco pod chmurką z paragonem

Ze zwolnienia z obowiązku nabijania na kasę wyłączona jest sprzedaż biletów na wszystkie imprezy dyskotekowe – zarówno te pod dachem, jak i na świeżym powietrzu.