Tag: Kasy Fiskalne

Powiązane

VAT

TSUE zdecyduje o korekcie sprzedaży paragonowej

Podatnicy mają wątpliwości co do możliwości korekty VAT w przypadku transakcji z konsumentami. Wątpliwości miał także Naczelny Sąd Administracyjny i dlatego na jego wniosek ma się w tej sprawie wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości UE.

MF przesuwa termin fiskalizacji myjni samochodowych

O trzy miesiące przesuwamy termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak zaznaczyło, odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.

Kasy fiskalne w automyjniach o trzy miesiące później

O trzy miesiące Ministerstwo Finansów przesunie termin obowiązku zainstalowania kas fiskalnych w branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.

Usługi myjni samochodowej obowiązkowo z kasą fiskalną

Od 1 lipca br. mycie, czyszczenie samochodów i podobne usługi na rzecz klientów indywidualnych będą obowiązkowo ewidencjonowane na kasie fiskalnej.

Kiedy dentysta musi mieć kasę online

O obowiązku zmiany kasy rejestrującej na kasę online decyduje forma, w jakiej wykonywana jest działalność lecznicza. Jeżeli nie jest wykonywana na własny rachunek i własną odpowiedzialność, w ramach indywidualnej praktyki, lecz wykonuje ją podmiot leczniczy świadczący usługi przez zatrudnionych lekarzy na rachunek i odpowiedzialność podmiotu leczniczego, to wówczas podmiot taki nie jest obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży kasą fiskalną online.

Posiłki dla pracowników bez kasy fiskalnej

Spółka nie musi rejestrować na kasie fiskalnej kwot potrącanych pracownikom z wynagrodzenia za usługi cateringowe, które wcześniej nabyła we własnym imieniu, ale na rzecz tych osób. Może to jednak robić na zasadzie dobrowolności.

Obowiązek stosowania kas online nie dla podmiotów leczniczych

Obowiązek wymiany dotychczas używanych kas fiskalnych na kasy online dotyczy tylko świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach indywidualnej praktyki, a nie przez podmioty lecznicze.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online dla podatnika zwolnionego z VAT

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wymóg ten może dotyczyć podatników VAT zwolnionych, innych niż czynni. Jak będzie wyglądało rozliczenie ulgi na zakup kasy u takiego podatnika?

Ulga na kasę wirtualną przysługuje tylko teoretycznie

W praktyce podatnik nie ma możliwości nabycia oprogramowania, ponosi tylko opłaty okresowe za prawo do użytkowania go. Nie jest więc spełniony wymóg posiadania faktury potwierdzającej zakup oraz dowodu zapłaty należności.

Korekta sprzedaży nie zawsze jest możliwa

Gdy sprzedawca zastosował do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej niewłaściwą stawkę VAT, a klientów nie da się odszukać, żeby zwrócić im część ceny, nie przysługuje mu prawo do skorygowania stawki i kwoty podatku.