Tag: Ewidencje

Powiązane

VAT

JPK_VAT: ewidencja musi zawierać dodatkowe oznaczenia

Symbole od GTU_1 do GTU_13 dotyczą tylko faktur sprzedaży. Plik JPK_V7/V7K nie przewiduje umieszczania ich w części dotyczącej ewidencji podatku naliczonego.

VAT: zwrot towaru bez paragonu

Sprzedawca może po przyjęciu towaru od klienta pomniejszyć VAT, nawet jeśli nabywca nie przyniósł dowodu zakupu.

Nowa ewidencja VAT nie taka straszna dla firm

Księgowi wpiszą do rejestru każdą fakturę, ale nie muszą jej rozbijać na pozycje – uspokaja skarbówka.

Firma zapłaci promocyjne odsetki tylko do końca czerwca

Tylko przez pół roku przy korekcie zeznań za poprzednie lata można zapłacić 50 proc. stawki odsetek od zaległości podatkowych.

Zniszczenie towarów a korekta VAT

Jeśli określony w treści zawartej ugody nakaz złomowania części produktów jest konsekwencją naruszenia przez podatnika cudzych praw, to likwidacja tych rzeczy wynika z przyczyn przez niego zawinionych.

Jak księgować VAT rozliczany proporcjonalnie

Podatek od towarów i usług, którego przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć, powiększy jego koszty uzyskania przychodów. Jeśli dotyczy zakupu środków trwałych, to jest elementem ich wartości początkowej.

Płatność przelewem lub kartą ma wpływ na dokumentację w sklepie internetowym

Sprzedaż opłaconą przelewem można dokumentować wyłącznie fakturami. Gdy klient użyje karty, fiskus domaga się paragonu.

Ewidencja VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia

Jeżeli przedsiębiorca jest zwolniony od podatku od towarów i usług i kupił w innym kraju UE towary handlowe, to zawarty w ich cenie VAT jest dla niego kosztem uzyskania przychodów. Ujmuje się go w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) pkpir.

Jak ująć w księdze wydatki na obiad z klientem

Właściwym miejscem do zaewidencjonowania VAT od nabycia usług gastronomicznych jest kolumna 13 pkpir. W tym samym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać także kwotę netto wynikającą z faktury potwierdzającej ich zakup.

Najlepiej zawrzeć pisemną umowę

Zdaniem organów podatkowych nabycia w sieci towarów nie można zaliczyć ?do kosztów uzyskania przychodów tylko na podstawie wydruku potwierdzającego wygranie aukcji internetowej.