Tag: Split Payment

Powiązane

VAT

Jak ustalić datę obowiązku podatkowego w przypadku zaliczki wpłacanej z zastosowaniem split payment

W przypadku gdy zaliczka z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności trafiają na rachunek sprzedającego w różnych okresach rozliczeniowych problemem może być ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Split payment: kwota 15 tys. zł dotyczy faktury, a nie ogólnej wartości umowy

Limit 15 tys. zł, będący jedną z przesłanek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, dotyczy wartości należności wykazanej na pojedynczej fakturze, bez względu na to czy łączna wartość zamówienia wynikająca z umowy przekracza ww. kwotę.

VAT - split payment: potrącenie wzajemnych należności

Przymusowa podzielona płatność obejmuje obecnie wszystkie potrącenia a nie tylko – jak było do końca 2020 roku – wynikające z kodeksu cywilnego.

Podzielona płatność możliwa także w przypadku cash-poolingu

Split payment daje pełną gwarancję udogodnień także wtedy, gdy płatność za fakturę jest realizowana nie z rachunku należącego do podatnika, ale z konta głównego cash pool lidera.

Split payment: podzielona płatność może dotyczyć faktury zbiorczej

Jedna faktura może dokumentować dostawy paliwa z całego miesiąca. Jeżeli wartość całej transakcji przekracza 15 tys. zł, to nabywca musi za nią zapłacić z zastosowaniem mechanizmu split payment.

Czy zapłata w split payment chroni przed sankcją?

Firmy stosujące podzieloną płatność mogą rozliczyć wydatek w podatkowych kosztach. Także wtedy, gdy kwota netto pójdzie na konto spoza białej listy.

Podzielona płatność to nie tylko oznaczenia na fakturze

W obecnym stanie prawnym, przy obowiązkowym stosowaniu metody podzielonej płatności należy nie tylko właściwie oznaczyć wystawioną fakturę, ale także wprowadzić odpowiednie oznaczenia w pliku JPK_VAT, zawierającym zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną.

Sprzedaż firmowego samochodu: czy trzeba wystawić fakturę z adnotacją „MPP"?

Auta nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, więc na fakturze dokumentującej sprzedaż pojazdu nie trzeba wpisywać wyrazów „mechanizm podzielonej płatności".

VAT: usługi kompleksowe z podzieloną płatnością czy bez

Wszystkie czynności i towary pomocnicze podlegają tym samym zasadom opodatkowania co świadczenie główne.

Nowe przepisy dot. VAT: split payment nieco wygodniejszy

W opublikowanym przed kilkoma dniami projekcie zmian w ustawie o VAT znalazły się przepisy zmieniające reguły stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). To odpowiedź na liczne postulaty przedsiębiorców. Okazało się bowiem, że ten system, jakkolwiek obliczony na walkę z wyłudzeniami VAT, utrudniał działalność uczciwym firmom.