Tag: Split Payment

Powiązane

VAT

Korekta z podzieloną płatnością czy bez

Nabywca może uregulować jednym komunikatem przelewu fakturę korygującą i pierwotną z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Powinien przy tym pamiętać o obowiązku zapłaty w split payment.

Płatność dla podwykonawcy z podzieloną płatnością

W przypadku gdy inwestor jako dłużnik solidarny dokonuje zapłaty na rzecz podwykonawcy za transakcję objętą obowiązkiem stosowania split payment, to powinien kwotę podatku uregulować z zastosowaniem tego mechanizmu.

Grupy VAT dadzą firmom nowe możliwości

Od 1 stycznia 2023 r. ustawodawca przygotował dla polskich podatników rewolucyjną, ale też i pozytywną zmianę dotychczasowych zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Od tego dnia będzie możliwe wspólne rozliczanie podatku, przygotowywanie zbiorczej deklaracji i plików JPK dla tak zwanej grupy VAT oraz doświadczenie szeregu korzyści finansowych płynących z tej ważnej dla polskiej gospodarki zmiany.

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności a zapłata za kilka faktur

Split payment funkcjonuje już od dwóch lat, ale i tak część podatników ma nadal wątpliwości w jaki sposób dokonywać płatności za kilka faktur od jednego kontrahenta.

Polski Ład to niższy limit dla płatności gotówkowych

Od kilku lat wyraźnie widoczna jest tendencja do obniżania limitu płatności gotówkowych, dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają nowe, niższe limity.

Faktury zaliczkowe poniżej 15 tys. zł bez oznaczenia MPP

Firma dokumentująca sprzedaż fakturą zaliczkową na kwotę poniżej 15 tys. zł nie musi oznaczać jej napisem „mechanizm podzielonej płatności".

Monitory do komputerów, a split payment

Od 1 października 2021 r. inne niż komputery towary sklasyfikowane w 26.201. PKWiU ponownie są objęte przymusowym mechanizmem podzielonej płatności.

Kompensaty umowne już bez wątpliwości

Obowiązujące przepisy mówią jasno: z obligatoryjnej podzielonej płatności wyłączone są wszelkie potrącenia wierzytelności. Wciąż jednak nie wiadomo jak zakończą się spory wszczęte w poprzednich latach.

Podzielona płatność możliwa przy fakturze w euro

Jeżeli nabywca ureguluje należność z wykorzystaniem komunikatu przelewu i podatek trafia na rachunek VAT zbywcy, to można zaliczyć wydatek do kosztów. Kwota netto może być wtedy przelana na konto kontrahenta w walucie obcej.