Tag: Split Payment

Powiązane

VAT

Zasady stosowania płatności zbiorczych w ramach mechanizmu podzielonej płatności

Podatnik nie ma możliwości dokonania kolejnej zbiorczej płatności w mechanizmie podzielonej płatności za faktury wystawione w danym okresie, który został już objęty zbiorczym przelewem. Do oceny możliwości zastosowania zbiorczej zapłaty w MPP w danym okresie rozliczeniowym należy wziąć pod uwagę przyczyny pominięcia niektórych faktur z tego okresu.

Rachunek bankowy barierą dla zagranicznych firm

Polskie przepisy o VAT wymagają od niektórych podatników posiadania polskiego rachunku bankowego. Jego założenie jest dla firm zagranicznych dużym problemem.

Korekta z podzieloną płatnością czy bez

Nabywca może uregulować jednym komunikatem przelewu fakturę korygującą i pierwotną z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Powinien przy tym pamiętać o obowiązku zapłaty w split payment.

Płatność dla podwykonawcy z podzieloną płatnością

W przypadku gdy inwestor jako dłużnik solidarny dokonuje zapłaty na rzecz podwykonawcy za transakcję objętą obowiązkiem stosowania split payment, to powinien kwotę podatku uregulować z zastosowaniem tego mechanizmu.

Grupy VAT dadzą firmom nowe możliwości

Od 1 stycznia 2023 r. ustawodawca przygotował dla polskich podatników rewolucyjną, ale też i pozytywną zmianę dotychczasowych zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Od tego dnia będzie możliwe wspólne rozliczanie podatku, przygotowywanie zbiorczej deklaracji i plików JPK dla tak zwanej grupy VAT oraz doświadczenie szeregu korzyści finansowych płynących z tej ważnej dla polskiej gospodarki zmiany.

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności a zapłata za kilka faktur

Split payment funkcjonuje już od dwóch lat, ale i tak część podatników ma nadal wątpliwości w jaki sposób dokonywać płatności za kilka faktur od jednego kontrahenta.

Polski Ład to niższy limit dla płatności gotówkowych

Od kilku lat wyraźnie widoczna jest tendencja do obniżania limitu płatności gotówkowych, dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają nowe, niższe limity.

Faktury zaliczkowe poniżej 15 tys. zł bez oznaczenia MPP

Firma dokumentująca sprzedaż fakturą zaliczkową na kwotę poniżej 15 tys. zł nie musi oznaczać jej napisem „mechanizm podzielonej płatności".

Monitory do komputerów, a split payment

Od 1 października 2021 r. inne niż komputery towary sklasyfikowane w 26.201. PKWiU ponownie są objęte przymusowym mechanizmem podzielonej płatności.