Tag:

Split Payment

Powiązane

VAT

Fiskus jest pierwszy do rachunku VAT. Syndyk dopiero po nim

Skarbówka nie musi przekazywać syndykowi pieniędzy z konta do split payment, jeśli przedsiębiorca jest jej coś winien.

Rozliczenia w nettingu wyłączone z podzielonej płatności

W przypadku regulowania salda – w kompensatach wielostronnych – wyliczanego na podstawie faktur dokumentujących czynności objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń z zastosowaniem tego mechanizmu.

Rozliczenia split payment w praktyce

Przedsiębiorcy, którzy posiadają firmowe rachunki bankowe są jednocześnie posiadaczami specjalnego rachunku VAT i niektóre transakcje muszą rozliczyć przez ten rachunek.

Brak mechanizmu podzielonej płatności w systemie nettingowym

Dokonując kompensaty wierzytelności w systemie nettingowym podatnik VAT nie jest zobowiązany do stosowania MPP w zakresie, w jakim kwoty należności są wzajemnie potrącane.

Zasady stosowania płatności zbiorczych w ramach mechanizmu podzielonej płatności

Podatnik nie ma możliwości dokonania kolejnej zbiorczej płatności w mechanizmie podzielonej płatności za faktury wystawione w danym okresie, który został już objęty zbiorczym przelewem. Do oceny możliwości zastosowania zbiorczej zapłaty w MPP w danym okresie rozliczeniowym należy wziąć pod uwagę przyczyny pominięcia niektórych faktur z tego okresu.

Rachunek bankowy barierą dla zagranicznych firm

Polskie przepisy o VAT wymagają od niektórych podatników posiadania polskiego rachunku bankowego. Jego założenie jest dla firm zagranicznych dużym problemem.

Korekta z podzieloną płatnością czy bez

Nabywca może uregulować jednym komunikatem przelewu fakturę korygującą i pierwotną z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Powinien przy tym pamiętać o obowiązku zapłaty w split payment.

Płatność dla podwykonawcy z podzieloną płatnością

W przypadku gdy inwestor jako dłużnik solidarny dokonuje zapłaty na rzecz podwykonawcy za transakcję objętą obowiązkiem stosowania split payment, to powinien kwotę podatku uregulować z zastosowaniem tego mechanizmu.

Grupy VAT dadzą firmom nowe możliwości

Od 1 stycznia 2023 r. ustawodawca przygotował dla polskich podatników rewolucyjną, ale też i pozytywną zmianę dotychczasowych zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Od tego dnia będzie możliwe wspólne rozliczanie podatku, przygotowywanie zbiorczej deklaracji i plików JPK dla tak zwanej grupy VAT oraz doświadczenie szeregu korzyści finansowych płynących z tej ważnej dla polskiej gospodarki zmiany.