Lekcje religii po nowemu. Projekt MEiN pozwoli zaoszczędzić na katechetach

Resort edukacji przedstawił projektowane zmiany w sposobie organizowania lekcji religii i etyki w szkołach i przedszkolach. Chodzi o racjonalne wykorzystanie kadry pedagogicznej i czasu na realizację tych zajęć. Rozporządzenie ma obowiązywać już od września.

Publikacja: 01.05.2024 12:39

Lekcja religii w warszawskim liceum (zdjęcie z 2010 r.)

Lekcja religii w warszawskim liceum (zdjęcie z 2010 r.)

Foto: PAP/Grzegorz Jakubowski

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach został w piątek opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Celem zmian ma być dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacji pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć.

„Konieczność dokonania przedmiotowej nowelizacji wynika z potrzeby umożliwienia bardziej elastycznego organizowania nauki religii w szkole (przedszkolu), w przypadku gdy liczba zgłoszonych na naukę religii uczniów w poszczególnych oddziałach lub klasach w szkole (lub dzieci w przedszkolu) jest niewielka” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Czytaj więcej

Warszawa za religię w szkole płaci aż 63 mln zł. Jak jest w innych miastach?

Połączą klasy na lekcje religii

MEiN przypomina, że obecnie nauka religii i etyki jest organizowana oddzielnie dla uczniów każdego oddziału, o ile na naukę religii danego wyznania zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów z tego oddziału. W przypadku, gdy chętnych jest mniej, szkoła organizuje naukę religii lub etyki w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.  

Projektowana nowelizacja umożliwi szkołom i przedszkolom organizowanie lekcji religii i etyki w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej  także wówczas, gdy chęć uczestnictwa w tych zajęciach zgłosi więcej niż siedmiu uczniów. Przy czym uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę międzyklasową, pod warunkiem, że są to wyłącznie uczniowie z tego samego etapu edukacyjnego, tj. uczniowie klas I–III albo IV–VIII. Zatem w grupie międzyklasowej mogą być uczniowie np. z klasy I i III szkoły podstawowej, natomiast nie mogą być połączeni w grupę uczniowie np. z klasy II i V szkoły podstawowej.

Jednocześnie projekt przewiduje, że grupa, w której będzie prowadzona nauka religii lub etyki, będzie mogła liczyć maksymalnie 30 uczniów. To limit liczebności grupy w klasach IV-VIII szkóch podstawowych, w liceach ogólnokształcących, technikach oraz  branżowych szkołach I i II stopnia. Dla dzieci w przedszkolu i dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej maksymalna liczebność grupy na lekcji religii wyniesie 25.

„Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych realizowanych w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych może spowodować zmniejszenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli religii i etyki” - ocenia MEiN. Przypomina jednak, że konkretne rozwiązania organizacyjne leżą w kompetencjach dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy mogą zorganizować nauczanie religii i etyki w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom i możliwościom placówki, również w zakresie zapewnienia kadry o wymaganych kwalifikacjach.

Projekt trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, które potrwają do 29 maja. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2024 r

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach został w piątek opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Celem zmian ma być dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacji pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć.

„Konieczność dokonania przedmiotowej nowelizacji wynika z potrzeby umożliwienia bardziej elastycznego organizowania nauki religii w szkole (przedszkolu), w przypadku gdy liczba zgłoszonych na naukę religii uczniów w poszczególnych oddziałach lub klasach w szkole (lub dzieci w przedszkolu) jest niewielka” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności