Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT od pobranego przez płatnika od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej wynosi 0,6% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika. Dotychczas było to 0,3% kwoty pobranego podatku. Podwyżka wynagrodzenia obowiązywać będzie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

- Resort finansów zaproponował podwyższenie kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników z uwagi na konieczność dostosowania systemów księgowych do obniżki stawki podatku wprowadzanej w trakcie roku podatkowego – wyjaśnia Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

Z szacunków MF wynika, że na zmianie skorzysta w sumie ok. 1,2 mln płatników zaliczek na podatek PIT.

W pozostałych przypadkach stawki pozostaną bez zmian i wyniosą odpowiednio:

– 0,3 proc. kwoty podatków innych niż określone w pkt 1 pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa;

– 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Czytaj więcej

Polski Ład 2.0: Łatwiej obliczyć PIT, ale nadal są wątpliwości