Tag: PIT

Jak zakwalifikować wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki

Kwoty uzyskiwane za prowadzenie spraw spółki komandytowej, których wysokość została ustalona w uchwale wspólników, są niezależne od zysku z tytułu udziału w spółce i nie wynikają z kontraktu menedżerskiego, stanowią przychód z innych źródeł.

Część napiwków rozlicza pracodawca

Właściciel restauracji musi pobrać zaliczkę na podatek od dobrowolnych datków dla kelnerów wpłacanych przez terminal.

Prace rozbiórkowe można ująć w kosztach

Przedsiębiorca, który przygotowując posiadany grunt do wydzierżawienia ponosi wydatki na wyburzenie znajdujących się na nim budynków oraz na uporządkowanie działki, rozliczy poniesione wydatki w dacie ich po niesienia.

Programista musi odrębnie dokumentować swoje dzieła

Korzystający z IP Box nie może uznać wartości wynikającej z miesięcznej faktury, dokumentującej wykonanie kilku programów komputerowych, za jedno kwalifikowane IP.

Świadczenia dla pracujących zdalnie bez składek i podatku

Ryczałt czy ekwiwalent miesięczny przyznany pracownikowi na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej, do której został skierowany na podstawie ustawy Covid, nie podlegają podatkowi PIT ani składkom na ZUS.

Ulga dla klasy średniej - jak ją liczyć

Zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku wymuszą na pracodawcach kolejne modyfikacje systemów płacowych, które będą uwzględniały ulgi i zwolnienia naliczane miesięcznie, w ramach bieżącej listy płac. Jedną z takich zmian będzie konieczność stosowania ulgi dla klasy średniej przy kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

MF: ulga mieszkaniowa obejmuje zakup sprzętów AGD i mebli

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na domowe wyposażenie uprawnia do zwolnienia z podatku.

Poradnik "Rz": jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT

Walka ze smogiem to nie tylko korzyści dla środowiska. To także szansa na podatkowe oszczędności. Zasady rozliczania ulgi wcale jednak nie są proste. Lepiej je poznać, żeby nie wchodzić w niepotrzebny spór z fiskusem.

Ulga termomodernizacyjna: skarbówka zakwestionuje odpis na nieskończony dom

Jeśli ekologiczną inwestycję przeprowadziliśmy przed formalnym zakończeniem budowy, urzędnicy nie zgodzą się na odliczenie.

Walka ze smogiem daje podatkowe korzyści

Właściciel domu inwestujący w ekologiczne ogrzewanie może skorzystać z ulgi i odliczyć wydatki od dochodu. Dzięki temu zaoszczędzi na PIT.