Tag:

Ulgi Podatkowe

Powiązane

PIT

Jeden środek trwały, dwie ulgi podatkowe

Jeżeli spółka najpierw odliczy 30 proc. ceny nabycia nowych środków trwałych w ramach ulgi na produkcję próbną, to w uldze na robotyzację jedynie 70 proc. tej ceny może być podstawą odliczenia (w wysokości 50 proc.).

„Delegacje” wypłacane zleceniobiorcom bez PIT

Należności z tytułu delegacji (w tym diet oraz ryczałtów za nocleg z tytułu podróży) wypłacone zleceniobiorcy są jego przychodem, który jednak jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Na zleceniodawcy nie ciążą zatem obowiązki płatnika (tj. obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek).

Robot przemysłowy i jego wspomaganie z bonusem w CIT

Wydatki na urządzenie peryferyjne, które ma zabezpieczać miejsce pracy, w którym dochodzi do kontaktu człowieka z maszyną, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi na robotyzację.

Składka zdrowotna: Zapłać za kwiecień i czekaj na roczny zwrot

Przedsiębiorca nie odliczy nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r. od bieżącego zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozlicza ją osobno.

Dodatkowe pomniejszenie podatku możliwe w odliczeniu za 2022 rok

W zeznaniu rocznym CIT podatnicy będą mogli rozpoznać dodatkowe koszty wyłączone z kalkulacji w latach poprzednich. Wszystko za sprawą podatku od przerzuconych dochodów, który zastąpił limit usług niematerialnych.

Sąd: ogólniki od obdarowanej parafii pozbawią pełnej ulgi w PIT

Żeby podatnik mógł skorzystać z nielimitowanego odliczenia darowizny kościelnej, ze sprawozdania o jej przeznaczeniu na działalność charytatywno-opiekuńczą muszą wynikać konkrety.

NSA: Transakcje wewnątrzgrupowe można rozliczyć w ramach PGK

Wydatki poniesione przez spółkę na nabycie od innego członka podatkowej grupy kapitałowej ekspertyz, opinii i usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników badań naukowych, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R.

Frankowicz po wygranej musi oddać ulgę odsetkową

Po skasowaniu kredytu podatnik, który odliczał odsetki w PIT, ma obowiązek zwrócić je fiskusowi.

Podatnik na ryczałcie bez prawa do odliczenia

Przedsiębiorca płacący PIT według zasad ogólnych może skorzystać z ulgi na dziecko. Jeżeli wybrał inną formę rozliczeń z fiskusem, to utracił prawo do preferencji.

Można odliczyć wpłaty na charytatywne zbiórki

Dobroczyńcy, którzy wspierają potrzebujących poprzez internetowe zrzutki, mogą skorzystać z ulgi w PIT. Darowiznę trzeba jednak dobrze udokumentować.