Tag: Korekta Rocznego Rozliczenia

Powiązane

PIT

Pracodawca nie pomoże pracownikowi uniknąć dopłaty PIT

Płatnik musi przy obliczaniu zaliczek uwzględnić koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli pracownik złożył wniosek o ich pominięcie.

Spory podatkowe za granicą będą prostsze

Prostsze będzie rozwiązywanie sporów podatkowych z zagranicą.

PIT: pomyłkę w eDeklaracji trzeba poprawić samemu

Jeśli w zeznaniu rocznym przygotowanym przez urzędników jest błąd, podatnik musi je skorygować. I zapłacić zaległość wraz z odsetkami.

Problem ulgi meldunkowej nie przestaje bulwersować

Szeroko komentowana i bulwersująca sprawa ulgi tzw. meldunkowej dostarcza co raz to nowych przemyśleń i postulatów dotyczących stanowienia ale – przede wszystkim – stosowania prawa podatkowego oraz przepisów proceduralnych.

Szybszy zwrot PIT dla przedsiębiorcy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się samodzielnie. Nie muszą czekać na deklarację roczną wypełnioną przez urzędników.

Co zrobić, gdy umowa o dzieło okazuje się zleceniem

Otrzymany od wykonawcy zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia od zakwestionowanej umowy o dzieło płatnik uwzględnia w zaliczkach na PIT w roku, w którym pieniądze do niego wróciły. Jeśli tego nie zrobi, podatnik sam rozliczy zwrot w zeznaniu rocznym.

CIT: zapłać wyższy podatek, potem, jeśli zechcesz – skorygujesz

Na koszty usług niematerialnych wciąż obowiązują limity. Kiedy będą porozumienia wyłączające to ograniczenie – nie wiadomo.

Kiedy pomyłka w PIT nie wymaga korekty deklaracji

Mimo ugruntowanej praktyki często pojawiają się pytania czy płatnik powinien korygować błędnie zapłacone w trakcie roku składki ubezpieczeniowe oraz zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika.

Straty do odliczenia w trakcie roku

Przedsiębiorca uwzględni w zaliczkach straty poniesione w poprzednich latach. Nie musi czekać do rozliczenia rocznego.

Jednorazowa odprawa za rozwiązanie umowy o pracę a zwolnienie z PIT

Jednorazowa odprawa za rozwiązanie umowy o pracę w kopalni nie korzysta ze zwolnienia.