Tag: Korekta Rocznego Rozliczenia

Powiązane

PIT

WSA: Wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych dopuszczalna

Przepis art. 16i ust. 5 ustawy o CIT umożliwia korektę stawek amortyzacyjnych wstecz.

Zapominalski podatnik musi złożyć korektę

Niepełnosprawny przedsiębiorca, który nie wykazał wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym, nie może tego zrobić za rok. Jeśli nie chce stracić prawa do odliczenia, musi skorygować zeznanie.

Upływ czasu powoduje wygaśnięcie zobowiązania

Obowiązkiem organów administracji publicznej jest uwzględnienie przedawnienia z urzędu na każdym etapie postępowania administracyjnego i bez względu na wniosek strony w tym zakresie.

Pracodawca nie pomoże pracownikowi uniknąć dopłaty PIT

Płatnik musi przy obliczaniu zaliczek uwzględnić koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli pracownik złożył wniosek o ich pominięcie.

Spory podatkowe za granicą będą prostsze

Prostsze będzie rozwiązywanie sporów podatkowych z zagranicą.

PIT: pomyłkę w eDeklaracji trzeba poprawić samemu

Jeśli w zeznaniu rocznym przygotowanym przez urzędników jest błąd, podatnik musi je skorygować. I zapłacić zaległość wraz z odsetkami.

Problem ulgi meldunkowej nie przestaje bulwersować

Szeroko komentowana i bulwersująca sprawa ulgi tzw. meldunkowej dostarcza co raz to nowych przemyśleń i postulatów dotyczących stanowienia ale – przede wszystkim – stosowania prawa podatkowego oraz przepisów proceduralnych.

Szybszy zwrot PIT dla przedsiębiorcy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się samodzielnie. Nie muszą czekać na deklarację roczną wypełnioną przez urzędników.

Co zrobić, gdy umowa o dzieło okazuje się zleceniem

Otrzymany od wykonawcy zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia od zakwestionowanej umowy o dzieło płatnik uwzględnia w zaliczkach na PIT w roku, w którym pieniądze do niego wróciły. Jeśli tego nie zrobi, podatnik sam rozliczy zwrot w zeznaniu rocznym.

CIT: zapłać wyższy podatek, potem, jeśli zechcesz – skorygujesz

Na koszty usług niematerialnych wciąż obowiązują limity. Kiedy będą porozumienia wyłączające to ograniczenie – nie wiadomo.