Tag:

Ryczałt

Powiązane

PIT

Rozliczenie daniny solidarnościowej

Danina solidarnościowa stanowi dodatkowe obciążenie dla osób o rocznych dochodach przekraczających 1 mln zł. Dotyczy stosunkowo niewielu podatników, niemniej sposób jej kalkulacji budzi spore wątpliwości.

Transakcje z podmiotami powiązanymi nie zawsze są przeszkodą w wyborze estońskiego CIT

Jednym z warunków wyboru ryczałtu od dochodów spółek jest osiąganie mniej niż 50 proc. przychodów z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Przyjęcie korzystnej definicji wartości dodanej nie wyłącza możliwości opodatkowania estońskim CIT.

Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP

• Ostatnie chwile na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok • Stawka ryczałtu i PKWiU - ważny wyrok NSA dla ryczałtowców • Czy walkę ze stresem można wrzucić w koszty? • Co z kosztami, gdy przedsiębiorca straci majątek w pożarze • Nowe wymogi BHP: czy podkładkę, fotel i podnóżek dla pracownika można odliczyć? • Wydatki na wynajęcie lokali dla podwykonawców • Ważne terminy na ten tydzień

Wyboista droga po interpretację od fiskusa

Skarbówka nie chce odpowiadać na pytania o stawki ryczałtu, choć ma wszystkie dane o biznesie.

NSA wydał ważny wyrok dla ryczałtowców. Chodzi o stawkę podatku i żądanie PKWiU

Gdy przedsiębiorca chce od fiskusa interpretacji, jaką stawkę ryczałtu ma stosować do tego, co robi, to nie można od niego żądać podania PKWiU - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dla kogo stawka 8,5 proc. ryczałtu? Ważny wyrok NSA

Fiskus nie może żądać PKWiU od przedsiębiorcy, który pyta go o to, jaką stawkę ryczałtu ma stosować do świadczonych usług.

Zapłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Ważny wyrok NSA

Kwota za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy to dla wynajmującego przychód z innych źródeł. Nie ma więc do niego zastosowania 8,5 proc. ryczałt.

Przychód z wynajmu można obniżyć o stratę. Teraz i w przyszłości

Po zmianie przepisów nie będzie już żadnych wątpliwości, że wynajmujący mieszkania, którzy są na obowiązkowym ryczałcie, mogą odliczyć stratę z poprzednich lat rozliczanych według skali.

E-PIT czeka na przedsiębiorców

Skarbówka przygotowała roczne zeznania dla prowadzących działalność gospodarczą. Trzeba je uzupełnić o przychody, koszty, składki oraz ulgi.

WHT przy wypłatach do alternatywnych funduszy inwestycyjnych

Nie każde wypłaty o charakterze dywidend, odsetek czy należności licencyjnych dokonywane na rzecz zagranicznego wspólnika będą, w przypadku chęci stosowania zwolnienia z podatku u źródła, powodowały obowiązek stosowania przepisów o ryczałtowym opodatkowaniu dochodów.