Tag: Unikanie Podwójnego Opodatkowania

Powiązane

PIT

Kiedy wynajmowany lokal jest zagranicznym zakładem

Podmiot z innego kraju, który rozważa prowadzenie działalności w Polsce i najmuje lokal mający służyć do załatwiania związanych z nią spraw organizacyjno-administracyjnych, musi się liczyć z tym, że część jego dochodów będzie tu opodatkowana.

Rozliczenia ukraińskich zarobków mogą przejść do Polski

26 sierpnia 2022 r. upłynęły 183 dni, od kiedy z objętej wojną Ukrainy przybyli do nas pierwsi uchodźcy. To właściwy moment na weryfikację ich statusu podatkowego w Polsce. Upływ terminu może bowiem znacząco wpłynąć na rozliczanie podatków w naszym kraju.

Fiskus nie zawsze zarobi na wypłacie za granicę

Od uiszczanych na rzecz kontrahenta należności związanych z udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego w wyniku realizacji umowy na urządzeniu testowym nie ma podatku u źródła.

Warunki powstania zakładu podatkowego

Dochody uzyskane przez zagraniczny zakład podatkowy należy opodatkować w miejscu, w którym ten zakład powstał. Zatem, jeśli przedsiębiorca zagraniczny uzyskuje w Polsce dochody za pośrednictwem zakładu, dochodzi do powstania źródła przychodów, które powinno być opodatkowane w Polsce.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania zysków transferowanych do wspólników spółek komandytowych

Wypłata zysków, zwolnionych z podatku lub pozostających poza zakresem opodatkowania nie będzie powodowała rewolucji w prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez spółki komandytowe po uzyskaniu przez nie statusu podatnika CIT.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: czy GAAR jest jeszcze straszniejsza, niż ją malowano

Po pięciu latach obowiązywania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania okazuje się, że skarbówka próbuje ją stosować wobec działań polskich przedsiębiorców, a co więcej, także do transakcji przeprowadzonych przed jej wejściem w życie.

Brexit a unikanie podwójnego opodatkowania

Polscy rezydenci podatkowi, osiągający dochody opodatkowane w Wielkiej Brytanii, stracą finansowo, choć nie w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: klauzula przejrzystości jest stosowana przez fiskusa i sądy

Zgodnie z koncepcją look through approach, gdy w danej strukturze występuje pośrednik należności oraz rzeczywisty właściciel wypłacanej kwoty, płatnik może zastosować przepisy odpowiedniej UPO państwa siedziby tego drugiego podmiotu.

Ceny transferowe: MAP jest sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania

Kontrole w zakresie cen transferowych często kończą się doszacowaniem. Gdy dojdzie w ten sposób do podwójnego opodatkowania części dochodów, podatnik może domagać się jego eliminacji np. przez wszczęcie specjalnej procedury.

Dla kogo korzyści z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Koreański inwestor otrzymujący odsetki od polskiej spółki nie skorzysta z preferencyjnej stawki podatku u źródła przewidzianej w umowie zawartej pomiędzy Polską a Koreą Południową, jeżeli odsetki te są wypłacane na rachunek prowadzony przez bank powierniczy.