Tag:

Księga Przychodów i Rozchodów

Powiązane

PIT

Koszty uzyskania przychodów są potrącane w roku ich poniesienia

Dokument potwierdzający poniesienie kosztu uzyskania przychodu nie musi być ujęty w pkpir w miesiącu, w którym został wystawiony. Może być zaksięgowany dopiero po otrzymaniu go przez przedsiębiorcę bądź przekazaniu do biura rachunkowego.

Sprzedaż auta firmowego osobie prywatnej

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej to dość częsta praktyka. Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie jednak sprawę ze skutków podatkowych takiej transakcji.

Jeden podatnik, jedna księga

Jeżeli przedsiębiorca powierzył prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu, to powinna ona być prowadzona tylko przez to biuro. Musi ona obejmować całość zdarzeń gospodarczych.

Udzielenie rabatu trzeba ująć w podatkowej księdze

W przypadku udzielenia rabatu potransakcyjnego sprzedawca musi skorygować swoje rozliczenia podatkowe. Robi to poprzez zmniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów w okresie, w którym wystawił fakturę korygująca.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych

W przypadku gdy wartość początkowa wykupionego z leasingu samochodu jest równa lub niższa niż 10 tys. zł, podatnik może zrobić jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu oddania tego składnika majątku do używania albo w miesiącu następnym.

Zakup produktów na targu z dowodem wewnętrznym

Przedsiębiorca, który na potrzeby swojej firmy nabywa bezpośrednio od prywatnych producentów nieprzerobione produkty roślinne i zwierzęce, może sam wystawić dokument potwierdzający zakup i ująć wydatek jako koszt.

Przejście z ryczałtu na skalę: Koszty księgujemy po kolei

Przedsiębiorca, który po zakończeniu roku przejdzie z ryczałtu na skalę, musi założyć księgę i chronologicznie odnotować wszystkie wydatki.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą pozyskać środki trwałe w drodze darowizny lub w formie aportu. Przysporzenie takie musi zostać odpowiednio zapisane w księgach.

Wspólnik sam sobie liczy ulgę

Spółka cywilna powinna wykazać w księdze wszystkie przychody, nawet jeśli jednemu ze wspólników przysługuje zwolnienie z podatku – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Towary otrzymane za darmo nie są kosztem

Przedsiębiorca, który otrzymał w darowiźnie towary handlowe, powinien je ująć w remanencie początkowym (a niesprzedane na koniec roku także w remanencie końcowym). Ich wartość nie wpływa jednak na wysokość dochodu.