Tag: Księga Przychodów i Rozchodów

Powiązane

PIT

Jeden podatnik, jedna księga

Jeżeli przedsiębiorca powierzył prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu, to powinna ona być prowadzona tylko przez to biuro. Musi ona obejmować całość zdarzeń gospodarczych.

Udzielenie rabatu trzeba ująć w podatkowej księdze

W przypadku udzielenia rabatu potransakcyjnego sprzedawca musi skorygować swoje rozliczenia podatkowe. Robi to poprzez zmniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów w okresie, w którym wystawił fakturę korygująca.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych

W przypadku gdy wartość początkowa wykupionego z leasingu samochodu jest równa lub niższa niż 10 tys. zł, podatnik może zrobić jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu oddania tego składnika majątku do używania albo w miesiącu następnym.

Zakup produktów na targu z dowodem wewnętrznym

Przedsiębiorca, który na potrzeby swojej firmy nabywa bezpośrednio od prywatnych producentów nieprzerobione produkty roślinne i zwierzęce, może sam wystawić dokument potwierdzający zakup i ująć wydatek jako koszt.

Przejście z ryczałtu na skalę: Koszty księgujemy po kolei

Przedsiębiorca, który po zakończeniu roku przejdzie z ryczałtu na skalę, musi założyć księgę i chronologicznie odnotować wszystkie wydatki.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą pozyskać środki trwałe w drodze darowizny lub w formie aportu. Przysporzenie takie musi zostać odpowiednio zapisane w księgach.

Wspólnik sam sobie liczy ulgę

Spółka cywilna powinna wykazać w księdze wszystkie przychody, nawet jeśli jednemu ze wspólników przysługuje zwolnienie z podatku – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Towary otrzymane za darmo nie są kosztem

Przedsiębiorca, który otrzymał w darowiźnie towary handlowe, powinien je ująć w remanencie początkowym (a niesprzedane na koniec roku także w remanencie końcowym). Ich wartość nie wpływa jednak na wysokość dochodu.

Jak poprawić w księdze błędne dane z paragonów

W przypadku zaewidencjonowania przychodu na kasie rejestrującej w nieprawidłowej wysokości, podstawą ujęcia korekty w pkpir jest prowadzona dla celów VAT odrębna ewidencja, w której podatnik koryguje obrót rejestrowany na kasie.

Wydatki na transport są kosztem zlecającego wysyłkę

Zwrot wydatków poniesionych na przesyłkę pocztową lub kurierską, przekazany sprzedawcy towaru, może być udokumentowany wystawioną przez niego notą księgową i na tej podstawie ujęty w podatkowej księdze.