Pieniądze na rozwój ośrodków interwencji kryzysowych

Poradnictwo psychologiczne, socjalne, terapeutyczne i prawne – m.in. takie usługi mają być rozwijane dzięki ponad siedmiu mln zł dofinansowania.

Jednostki ochrony przyrody mają środki na tworzenie i aktualizację strategii

Zarówno rządowe jak i samorządowe jednostki z województwa dolnośląskiego mogą sięgnąć po środki na aktualizację planów ochrony przyrody i klimatu.

Gmina nie zapłaci VAT od środków z UE na fotowoltaikę dla mieszkańców

Gmina, która montuje fotowoltaikę u mieszkańców, z czasem przekazuje ją im na własność, ale nie zajmuje się tym stałe, nie robi tego dla zysku, a projekt jest sfinansowany w znacznej części ze środków europejskich, nie działa jako podatnik VAT.

Sąd: Sposób wydatkowania pieniędzy na program można określić ogólnie

Lepiej wyodrębnić kwoty na poszczególne zadania, ale nie można uznać za istotnie naruszenie prawa m.in. określenia środków dla kilku zadań łącznie.

Sąd: Jest podatek od nieruchomości, choć nie ma obrotów

Gmina miała prawo wymierzyć podatek od nieruchomości hotelowi, który nie mógł prowadzić działalności w czasie pandemii koronawirusa.

Dolnośląskie technika i szkoły branżowe z unijnym dofinansowaniem

Pieniądze będzie można przeznaczyć na rozwój zajęć zwiększających kompetencje kluczowe, w tym te informatyczne i związane ze sztuczną inteligencją oraz prowadzenie staży uczniowskich.

Pożyczka dla gminy na spłatę pilnych zobowiązań

Czy gmina może „pożyczyć” środki finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Chodzi o spłatę pilnych zobowiązań bieżących wynikających z wynagrodzeń dla pracowników i składek. Zwroty środków byłyby po kilku tygodniach – pyta radna.

Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 2 mln zł na sfinansowanie deficytu. Podano w niej, że kredyt będzie spłacany z podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy takie rozwiązanie jest legalne – pyta radny.

Gminy mają szukać miliardów na sprzątanie po państwowych zakładach

Przez zmianę ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych kilka miast zostanie zobowiązanych do usunięcia zanieczyszczeń, za które nie były nawet odpowiedzialne.

WSA: Samorząd ma prawo do 100 proc. korzyści

Budowa i funkcjonowanie targowiska są realizowane przez gminę z zamiarem wykorzystania go do czynności opodatkowanych, więc przysługuje jej pełne odliczenie podatku.

Opłacanie lekcji religii - obowiązek czy prawo

Zgadzając się na finansowanie zajęć z publicznego budżetu, warto się zastanowić, czy tak samo służy ono wszystkim wierzącym.

Środki na wsparcie lubelskiego rynku pracy

Do przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i urzędów pracy mogą trafić środki z konkursu.

NIK: zawyżone rachunki za prąd w gminach

Gminy nie wykorzystywały oszczędnie i efektywnie pieniędzy na oświetlenie dróg, ulic, parków położonych na ich terenie - takie wnioski płyną z doraźnej kontroli NIK przeprowadzonej w dziewięciu gminach trzech województw.

Klauzula waloryzacyjna to panaceum na inflację czy placebo

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wciąż brak jednolitego podejścia do sposobu oceny prawidłowości wykonania przez zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 439 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

Nowa pula środków na inwestycje wodne i kanalizacyjne

Do końca maja mazowieckie samorządy, spółki komunalne lub wodne mogą składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Dotacje na rozproszoną zieloną energię

Zarząd województwa śląskiego zaprasza samorządy oraz ich związki i stowarzyszenia do składania wniosków na projekty grantowe.

Pieniądze na czyste powietrze

RIO zakwestionowała zmianę uchwały budżetowej – rada gminy przyjęła do budżetu środki z WFOŚGW w dziale 900, rozdziale 90005 i paragrafie 2460. Są to środki na prowadzenie programu „Czyste powietrze”. Jednak nie zwiększono wydatków w dziale 900 i rozdziale 90005. Czy stanowisko RIO jest zasadne? – pyta radny.

Dotacje dla mazowieckich szkół na rozwój kluczowych kompetencji

Nauczanie ma być ciekawe, dawać dostęp do uniwersalnych treści, rozwijać nawyk stałego doskonalenia umiejętności. Pomóc w takim prowadzeniu szkół mają dotacje.