Opłata klimatyczna obecna w wielu polskich gminach może łamać prawo

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi żaden z 35 małopolskich oraz dolnośląskich kurortów górskich nie spełnia standardów czystego powietrza, oznacza to, że naliczana przez nie tzw. "opłata klimatyczna", pobierana jest niezgodnie z prawem - o sprawie donosi rmf24.pl.

Specjalna uchwała nie jest potrzebna

Gmina ma otrzymać pieniądze z programu „Ciepłe mieszkanie” z funduszu ochrony środowiska. Potem podzieli pieniądze pomiędzy mieszkańców. Czy właściwe będzie, aby rada gminy przyjęła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach specjalnej uchwały – pyta radna.

Jak przeprowadzić waloryzację umowy PPP

Dziś waloryzacja umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jest koniecznością. Proces ten przebiega nieco inaczej, niż w przypadku zamówień publicznych. Liczą się przede wszystkim postanowienia samej umowy.

Pieniądze na uatrakcyjnianie terenów uzdrowiskowych

Dotacje będzie można przeznaczyć np. na budowę promenad, ścieżek rekreacyjnych, pijalni wód lub tężni. Wnioski o dofinansowanie inwestycji wolno składać do końca stycznia.

Oświetlenie ulic, które zwiększy bezpieczeństwo i obniży rachunki

W ramach wspierania małych, lokalnych projektów, grupa działania „Fundusz Biebrzański” dofinansuje przedsięwzięcia z zakresu lamp drogowych i systemów sterowania oświetleniem.

Trzeba zabezpieczyć pieniądze gminy

Gmina ma podpisać z bankiem umowę na organizację, prowadzenie i obsługę obligacji. Bank ma uzyskać prowizję 20 tys. zł. Czy w dacie zawierania umowy muszą być zabezpieczone środki w budżecie – pyta wójt.

Środki na rozwój i promowanie transportu miejskiego

Władze województwa warmińsko-mazurskiego będą przyjmować wnioski o dofinansowanie działań wspierających komunikację publiczną. Czas na złożenie dokumentów mija 27 stycznia.

Jak duży deficyt budżetu gminy

Wójt przygotował projekt zmiany uchwały budżetowej, gdzie przewidziano że deficyt budżetu wzrośnie o 500 tys. zł do 5 mln. zł. Dokonano zmian w przychodach przeznaczając z różnego ich rodzaju kwotę 550 tys. zł, czyli wyższą o 50 tys. zł niż potrzebne pokrycie zwiększonego deficytu. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Uczyniono tak z wyprzedzeniem, bo możliwe, że będziemy kolejny raz zwiększać deficyt w trakcie roku.

Pieniądze dla gmin na lepsze planowanie przestrzenne

Prawie 200 mln euro dofinansowania otrzymają gminy na ponowne przyjrzenie się temu, jak powinno wyglądać dobre i przyjazne dla mieszkańców oraz inwestorów zarządzanie własnymi obszarami.

Finansowanie opieki nad czworonogami musi być precyzyjne

Oprócz sposobów realizacji celów programu opieki nad zwierzętami trzeba też określić, jak wydawane będą pieniądze.

Skąd pieniądze na dach kościoła

Czy w ramach funduszu sołeckiego można finansować remont dachu zabytkowego kościoła – pyta wójt.

Milion złotych na poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych

Docieplenie ścian, wymiana okien, a dodatkowo instalacja odnawialnych źródeł energii – to działania, na które decyzją władz kujawsko-pomorskiego będzie można zdobyć dotację.

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne będą tworzyć strategie rozwoju

Zaplanowanie nowych inwestycji, przygotowanie niezbędnych do tego dokumentów, analiz i opracowań – na takie działania będzie można otrzymać dofinansowanie z KPO.

Zakaz potrącania kar umownych uchylony. Co to oznacza dla wykonawców?

Na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych, które powstały od początku 2021 roku do 24 sierpnia 2022 r., zamawiający muszą jeszcze chwilę poczekać. To czas dla wykonawców, by przeanalizowali swoją sytuację prawną i podjęli działania zaradcze.

Polne drogi są ważne dla każdej działalności rolniczej

Gruntów służących wewnętrznej komunikacji pomiędzy tymi, na których prowadzona jest działalność rolnicza, nie można opodatkować podatkiem od nieruchomości.

Przy przetargach trzeba się liczyć z czarnym scenariuszem

Działania zamawiającego nie mogą prowadzić do przerzucenia na wykonawców zbyt dużych ryzyk i odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mają oni wpływu. W idealnym świecie zamawiający opisywałby dokładnie szczegóły realizacji przyszłej umowy, wykonawca zaś identyfikowałby je i wyceniał w ofercie.

Dzierżawa gminnych mieszkań ze zwolnieniem z VAT

Do czynszu za wydzierżawienie lokali samorządowej spółce, która wynajmuje je na cele mieszkaniowe, nie trzeba doliczać podatku.

Urzędnicy powinni przestać interpretować przepisy w kontrze do TK

W wielu przypadkach nieruchomości nie mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności i nie powinny podlegać opodatkowaniu najwyższą stawką podatku.