Więcej drewna i mniejsze odległości między budynkami? Zmiany w prawie budowlanym

Sprawa mierzenia odległości budynku od granicy działki zostanie doprecyzowana, co dotychczas było różnie interpretowane przez urzędników.

Publikacja: 10.05.2024 04:30

Więcej drewna i mniejsze odległości między budynkami? Zmiany w prawie budowlanym

Foto: Adobe Stock

Do podpisu ministra rozwoju i technologii trafiła nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany w prawie budowlanym. Będzie można używać drewnianych elementów

Nowe rozporządzenie ma m.in. na celu umożliwienie szerszego zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków.

Bartłomiej Zgorzelski, członek rady Polskiej Izby Budownictwa, mówi „Rzeczpospolitej”, że nowe przepisy dopuszczają używanie drewna m.in. przy budowie budynków użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych do pięciu kondygnacji nadziemnych.

— Dotychczas stosowanie elementu drewnianego, niezależnie od tego, jak taki element był zabezpieczony i jak był odporny przeciwpożarowo, było niemożliwe z uwagi na sam fakt, że było to drewno — mówi Bartłomiej Zgorzelski.

Wskutek nowelizacji rozporządzenia nadal będą obowiązywały dotychczasowe wymogi w kwestii ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej

Rząd zapowiada ważne zmiany w prawie budowlanym. Czego będą dotyczyć

— Projekt ten nie zmniejsza wymogów dotyczących odporności ogniowej konkretnych elementów, jak stropy czy ściany, ale dopuszcza stosowanie konstrukcji drewnianych, których dotychczas użycie było bardzo trudne pod względem formalnym — podkreśla ekspert.

Bartłomiej Zgorzelski dodaje, że istnieje możliwość, że ubezpieczyciele będą stawiać także własne, bardziej restrykcyjne wymagania. Ekspert zastrzega, że najpierw projektanci sprawdzają wymogi oczekiwane przez ubezpieczycieli, aby mieć pewność, że budynek będzie miał szansę ubezpieczenie uzyskać.

— Jest to pozytywna zmiana, ponieważ pozwala używać powszechnie dostępnego materiału budowlanego, który przy zapewnieniu odpowiednich parametrów technicznych będzie mógł być użyty w szerszej gamie obiektów niż dotychczas — podkreśla Bartłomiej Zgorzelski.

Zapisy rozporządzenia w kwestii zastosowania elementów drewnianych nie powodują w rzeczywistości zmian dla wymagań i ograniczeń związanych z domami jednorodzinnymi.

Czy natomiast zmiana spowoduje zmniejszenie kosztów i będzie lepsza dla środowiska, dowiemy się najszybciej na początku 2026 r., gdy przeanalizowane zostaną wyniki liczenia śladu węglowego.

Doprecyzowane zostaną wątpliwości w kwestii liczenia odległości

Tomasz Radziewski z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa tłumaczy, że nowe rozporządzenie ma na celu także doprecyzowanie zasad sytuowania budynku na działce budowlanej w przypadku, gdy ściana budynku nie jest jednolitą płaszczyzną lub nie jest usytuowana równolegle do granicy działki.

Nowe rozporządzenie nie wprowadza nowych uregulowań co do występujących dziś odległości co do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli 3 m w przypadku ściany bez okien lub drzwi i 4 m w przypadku ściany z oknami i drzwiami, jednak rozwiewa wątpliwości w kwestii liczenia tych odległości od granicy działki, gdy np. ściana ma uskok, czy to w poziomie, czy w pionie, oraz w przypadku ścian usytuowanych do granicy działki pod kątem, a nie równolegle.

— W rozporządzeniu w § 12 ust. 1 wskazano, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Dodano także do § 12 ust. 1a, który odnosi się do sytuacji, gdy ściana jest usytuowana w sposób inny niż równoległy do granicy działki. W tym przepisie wskazuje się też, że jeśli ściana jest usytuowana pod kątem do granicy działki, to w miejscu, w którym jest okno lub drzwi, odległość ma wynosić nie mniej niż 4 m — podkreśla ekspert.

Czytaj więcej

Rząd zmienia prawo budowlane. Schrony i mikrowiatraki bez pozwolenia

Dotychczas zdarzały się interpretacje przez organy architektoniczno-budowlane, że odległość 4 m ma być w miejscu, w którym znajduje się pełna odległość.

W ocenie Tomasza Radziszewskiego ważny jest załącznik graficzny, który pozwoli na rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

— Ten załącznik graficzny będzie bardzo pomocny dla projektantów, kierowników budów czy inspektorów nadzoru budowlanego. Będą w nim zawarte przykłady usytuowania ściany nierównoległej do granicy działki czy półokrągłej — podkreśla Tomasz Radziszewski.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Do podpisu ministra rozwoju i technologii trafiła nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany w prawie budowlanym. Będzie można używać drewnianych elementów

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin