Warto wiedzieć, że funkcjonariusz policji w mundurze powinien się wylegitymować obywatelowi. Powinien podać swój stopień, imię i nazwisko, przyczynę sprawdzenia tożsamości, a na żądanie podstawę prawną podjęcia tej czynności. Trochę inaczej sytuacja wygląda, gdy policjant nie jest nieumundurowany. Wtedy powinien okazać legitymację służbową, a na żądanie w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych. Nie musi przedstawiać się z imienia i nazwiska czy podawać stopnia służbowego na głos.

Jak wygląda legitymowanie obywateli? Czy zawsze konieczny jest dowód osobisty? Najczęściej przedstawiane policji są dowody osobiste, choć takie dokumenty jak paszport, inny zagraniczny dowód tożsamości, dokument elektroniczny określony w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, innego dokument zawierający fotografię i oznaczonego numerem lub serią. Po za tym legitymowanie może polegać na uzyskaniu informacji o osobie w postaci zdjęcia wraz z opisem wizerunku osoby lub odcisków linii papilarnych zgromadzonych w policyjnych zbiorach danych lub zbiorach danych, do których policja ma dostęp oraz oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie ww. dokumentów.

Czytaj także: RPO: przepracowanie policjantów może skutkować agresją wobec zatrzymanych

Ważne! Czynność legitymowania jest obowiązkowa i trzeba jej się poddać. Istotne jest, że powinna trwać krótko. Jeśli sprawdzanie tożsamości trwa niezasadnie długo, a policjant nie pozwala odejść, jest to zatrzymanie, na które przysługuje zażalenie - wskazuje HFPC.

- Ponadto policjant powinien pouczyć legitymowanego o wszystkich sposobach odwołania i zaskarżenia legitymowania, tj.: o możliwości złożenia skargi na policjanta o prawie do złożenia zażalenie na legitymowanie do właściwego miejscowo prokuratora, w którym mogę zaskarżyć m.in. sposób oraz powód legitymowania - dodaje fundacja.