Tag: Budżet Państwa

Francja zapowiada walkę z deficytem budżetowym

Deficyt budżetowy Francji wyniósł ostatecznie 7 proc. PKB zamiast spodziewanych 8,2 proc. W bieżącym roku powinien zmaleć do 5 proc., a do 2027 r. ma wynosić 3 proc. zgodnie z kryterium z Maastricht

Janusz Jankowiak: Przewidywalne skutki makrochaosu

Pomijając nieprzewidywalny przebieg pandemii, to ingerencja polityki fiskalnej w procesy inflacyjne i niepewność co do zachowania RPP nowej kadencji stwarzają największe problemy prognostyczne w Polsce w latach 2022–2023.

Budżet na rok 2022 już nadaje się do nowelizacji

Konieczne jest przywrócenie budżetowi państwa odpowiedniej rangi związanej z jego szczególnym charakterem i centralną pozycją w systemie finansów publicznych.

Obsługa długu droższa. Ale nadal tania

Obligacje skarbowe Polski są najtańsze od ośmiu lat i nic nie wskazuje, by ich przecena dobiegała końca. Nic jednak nie zapowiada, by stało się to problemem dla rządu.

Inflacja groźnie napędzi wydatki budżetu państwa

Choć ustawa budżetowa na 2022 r. jeszcze nie zaczęła obwiązywać, ekonomiści już wskazują na konieczność jej nowelizacji. Wszystko przez to, że rząd nie przewidywał takiej drożyzny.

Budżet w listopadzie wciąż z ogromną nadwyżką. W grudniu to się zmieni

Po listopadzie dochody w kasie państwa przewyższały wydatki o 50,4 mld zł. Do końca roku nadwyżka powinna zamienić się w deficyt, nie większy jednak niż 30 mld zł – zapowiada Ministerstwo Finansów.

TEP: konieczna aktualizacja budżetu na 2022 rok

Budżet na przyszły rok opiera się o fikcyjne założenia, to złamanie przepisów ustawy o finansach publicznych – ostrzega Towarzystwo Ekonomistów Polskich. I apeluje o pilne zmiany.

Proinflacyjny budżet państwa na 2022 rok

Wbrew zapewnieniom rządu plan finansowy państwa będzie głównie wspierać dochody Polaków i ich konsumpcję, a nie inwestycje.

Budżet na 2022 rok prawie gotowy. Miliardy na tarczę antyinflacyjną

Sejm przyjął plan finansowy państwa na przyszły rok. Dzięki poprawkom posłów, limit deficytu obniżono do 29,9 mld zł. Znalazło się też 6,4 mld zł na osłony przed nadmierną inflacją.

Co zmienia ustawa o dochodach samorządu terytorialnego?

Z budżetu państwa jeszcze w 2021 r. do gmin, powiatów i województwa ma trafić 8 mld złotych tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.