fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dobra osobiste

RPO: przepracowanie policjantów może skutkować agresją wobec zatrzymanych

Policja
Adobe Stock
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Komendanta Głównego Policji pismo, w którym przedstawia pięć gwarancji antytorturowych i standardy chroniące prawa osób zatrzymanych.

Prawo do informacji, dostęp do prawnika, wstępne badania lekarskie, prawo do osobistego powiadomienia wybranej przez siebie osoby o zatrzymaniu i miejscu pobytu, dostęp do pomocy tłumacza - to tylko niektóre przywileje osób zatrzymanych, o których przypomina zastępca RPO Stanisław Trociuk.

W skierowanym do Komendanta Głównego Policji wystąpieniu kompleksowo opisał najczęściej identyfikowane i najistotniejsze obszary wymagające poprawy dla skuteczniejszej ochrony praw osób zatrzymanych.

Przede wszystkim podkreślił konieczność wprowadzenia jednolitych standardów ochrony osób zatrzymanych przed niewłaściwym traktowaniem. Jednocześnie zwrócił uwagę na tzw. pięć gwarancji antytorturowych, które są kluczowe dla prewencji tortur. Są to: prawo do informacji, w tym m.in. do skutecznego i zrozumiałego poinformowania o powodach zatrzymania; dostęp do prawnika, co oznacza zarówno dostęp do listy adwokatów i radców prawnych wykonujących zawód na obszarze działania danej jednostki, jak i możliwość nienadzorowanego kontaktu z wybranym przez siebie obrońcą; wstępne badania lekarskie wszystkich osób zatrzymanych; prawo do powiadomienia o zatrzymaniu oraz miejscu pobytu wybranej przez siebie osoby i dokonywanie tego powiadomienia osobiście; dostęp do pomocy tłumacza w każdej sytuacji, gdy zatrzymanym jest osoba nieposługująca się biegle językiem polskim.

Zdaniem RPO funkcjonariusze policji są przeciążeni pracą, a liczba etatów w jednostkach nie odpowiada realnemu zapotrzebowaniu.

- To zaś może prowadzić do narastania frustracji i wypalenia zawodowego, co z kolei może prowokować do agresji wobec osób zatrzymanych. Uniknięcie tego rodzaju ryzyka poprzez zapewnienie adekwatnej liczby stanowisk w każdej jednostce musi być jednym z podstawowych narzędzi w prewencji tortur i ochrony przed niewłaściwym traktowaniem - pisze Trociuk.

W związku z tym RPO zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o ponowne zbadanie realnych potrzeb i braków kadrowych w poszczególnych jednostkach policji.

RPO przedstawił bezkosztowe wprowadzenie zmian, które pozwolą na przestrzeganie praw zatrzymanych. W rekomendacjach znalazły się: pouczenia o uprawnieniach, ujednolicenie informacji z danymi punktów rozpatrujących skargi na policję, udostępnianie list obrońców, umożliwienie dostępu do tłumacza, wprowadzenie rejestru osób przebywających w jednostce, przeprowadzanie jedynie koniecznej kontroli osobistej, poddawanie badaniom lekarskim wszystkich zatrzymanych, ograniczenie stosowanie kajdanek, gwarancja obecności więcej niż jednego funkcjonariusza w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Źródło: RPO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA