VAT

Odpowiedzialny biznes bez premii w VAT

Plażę na MTP odwiedziło w ubiegłym roku dwanaście tysięcy osób. Fot. Piotr Piosik
MTP
Firma, która planuje uciążliwą inwestycję i chcąc poprawić stosunki z lokalną społecznością, buduje park dla dzieci, nie odliczy podatku.

Zła wiadomość dla podatników, których częścią strategii biznesowej staje się budowanie społecznie odpowiedzialnej firmy. W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny odmówił prawa do odliczenia VAT od inwestycji mających poprawić relacje ze społecznością lokalną.

Rozrywka dla dzieci

Sprawa dotyczyła spółki z branży gazowej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że została powołana do realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Konkretnie chodziło o budowę i eksploatację w przyszłości terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Spółka podkreśliła, że na obecnym, wstępnym etapie inwestycji w swoich działaniach chce uwzględniać interesy otoczenia, w tym środowiska naturalnego. Z tego względu ważnym elementem jej rozwoju jest budowanie społecznie odpowiedzialnej firmy poprzez realizację strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility). Firma podkreślała, że w działaniach z CSR zaangażowała się w działalność na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w dzielnicy, w której prowadzona jest budowa terminalu. W wyniku konsultacji z władzami miasta podjęła się wybudowania strefy rekreacji dla dzieci. Ta inicjatywa ma na celu budowanie relacji z samorządem terytorialnym, zbudowanie pozytywnego wizerunku spółki i inwestycji. W ocenie spółki pozwoli to na pokazanie jej jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego oraz rozpowszechnienie nazwy i logo firmy.

Podatniczka zapytała, czy będzie miała prawo do odliczenia VAT od nakładów i czy późniejsze nieodpłatne przekazanie ich miastu podlega opodatkowaniu VAT. Sama uważała, że wydatki mają związek z jej ogólną działalnością opodatkowaną i dają prawo do odliczenia. A nieodpłatne przekazanie nakładów na rzecz miasta nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, bo to nieodpłatne świadczenie usług dla celów związanych z prowadzoną działalnością.

Inaczej sytuację spółki na gruncie VAT ocenił fiskus. Nie dopatrzył się jakiegokolwiek związku wydatków na park dla dzieci z opodatkowaną działalnością spółki. W konsekwencji odmówił jej prawa do odliczenia VAT. A nieodpłatne przekazanie inwestycji dla dzieci miastu uznał za opodatkowane VAT.

Brak związku

Spółka zaskarżyła interpretację, ale wykładnię fiskusa potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie i ostatecznie NSA. Sąd kasacyjny potwierdził, że sporne wydatki nie mają bezpośredniego ani pośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie są to też koszty ogólne skarżącej. W ocenie NSA wydatki na budowę parku dla dzieci – nawet z logo firmy – nie będą miały wpływu na jej zyski. Jak podkreślała sędzia sprawozdawca Marzena Łozowska, z parku będą korzystać mieszkańcy, a to nie oni są klientami skarżącej. Sąd zwrócił uwagę na argument, że terminal to inwestycja uciążliwa, wzbudzająca emocje i protesty lokalnej społeczności. Nie przekonało go to jednak, że mogłoby to pokrzyżować plany jego budowy.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 1458/15

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) coraz częściej podejmują firmy, które postrzegają ją jako konieczny element prowadzonej działalności. Przy takim podejściu uznają, że wydatki na te cele wiążą się bezpośrednio z działalnością i chcą odliczać VAT. W mojej ocenie działania w ramach CSR rzadko uzasadnią takie prawo. Działania podejmowanie w celu zwiększenia sprzedaży trudno bowiem zaliczać do CSR. To w większości aktywność biznesowa nastawiona na korzyść, gdzie dość łatwo wykazać związek z działalnością. Same działania w ramach CSR raczej nie powinny być związane z działalnością, bo nie dotyczą maksymalizacji zysku. Są niejako tylko darowizną firm na rzecz społeczeństwa. Trudno więc uznać, że dają prawo do odliczenia VAT.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL