Rząd usuwa lukę prawną i szykuje Polaków na zagrożenia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jej przepisy mają usunąć lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, którą spowodowało wejście w życie ustawy obronie Ojczyzny.

Publikacja: 10.05.2024 18:11

Ćwiczenia Obrony Cywilnej.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej.

Foto: Jakub Ostałowski

Dwa lata temu Sejm uchwalił ustawę o obronie Ojczyzny, która zniosła przepisy dotyczące obrony cywilnej. Za przygotowanie pisowskiego projektu ustawy o ochronie ludności odpowiedzialny był ówczesny wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, ale prace nad projektem odłożono na nową kadencję.

Koalicja Obywatelska, która zaczęła rządzić po wyborach, inaczej niż poprzednicy widziała model obrony cywilnej. W projekcie PiS za obronę cywilną odpowiedzialne miało być Ministerstwo Obrony Narodowej, wojewodowie i samorządy.  KO chciała opierać się na samorządach oraz państwowej i ochotniczej straży pożarnej. 

Nowe przepisy zapowiedzieli w marcu na wspólnej konferencji prasowej szefowie MSWiA Marcin Kierwiński oraz MON  Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skierowany został wniosek o wpisanie gotowego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.   

Czytaj więcej

Rząd o obronie cywilnej. Władysław Kosiniak-Kamysz: Wszyscy będziecie przeszkoleni

– Po 8 latach zaniedbań rządu PiS, nie mieliśmy ani jednego dnia do stracenia. Wykorzystaliśmy ostatnie pięć miesięcy, aby przygotować tak ważne i potrzebne rozwiązania prawne dla bezpieczeństwa Polek i Polaków. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jest gotowy i został wysłany do dalszych prac legislacyjnych i uzgodnień międzyresortowych — poinformował  minister Kierwiński.

Jak informuje MSWiA, przygotowana ustawa wprowadzi rozwiązania umożliwiające „skoordynowaną realizację zadań z zakresu ochrony ludności zarówno w czasie pokoju, jak i podczas obowiązywania stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny".

Obywatele będą się uczyć, jak reagować

 projekt wprowadzić ma do porządku prawnego wiele pojęć dotychczas funkcjonujących wyłącznie w środowisku międzynarodowym i przestrzeni akademickiej. Przygotowane przepisy dotyczą również zagadnień uregulowanych do tej pory jedynie częściowo.

Wprowadzone zostaną szczegółowe rozwiązania dla podmiotów odpowiedzialnych za ochronę ludności. Mają działać zgodnie z zasadą pomocniczości i wsparcia organów poszczególnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem powszechnym w przypadku, gdy określone zadanie nie może być kompleksowo wykonane na danym poziomie zarządzania.

Do tego niezbędne będzie wzmocnienie społecznej odporności, czyli przygotowanie społeczeństwa do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Zgodnie z nowymi przepisami będą podejmowane działania takie jak m.in. edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenia i ćwiczenia, społeczne kampanie informacyjne oraz samoedukacja. Zostanie w nich uwzględniona rola obywateli, organizacji pozarządowych oraz zawodowych służb ratowniczych.

Czytaj więcej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: przygotuj plecak przetrwania, bądź czujny

Urzędnicy ramię w ramię z aktywistami

W przygotowanych w MSWiA przepisach zostaną również ujęte mechanizmy ułatwiające działanie organów administracji publicznej dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej. Wykorzystane zostaną sprawdzone już struktury odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Państwowe Ratownictwo Medyczne, System Powiadamiania Ratunkowego. Do nich dołączą Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Jak rząd chce usprawnić współpracę i przepływ informacji między nimi? Kluczowe ma być m.in. wprowadzenie standardu wyposażenia podmiotów ochrony ludności w jednolite narzędzia teleinformatyczne, a przede wszystkim zbudowanie nowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Ma on zintegrować dotychczas funkcjonujące systemy i skrócić czas otrzymania przez mieszkańców stosownych sygnałów o niebezpieczeństwach.

Czytaj więcej

Startują prace nad nową ulgą podatkową. Chodzi o zagrożenie wojną

Minister będzie koordynował stale

Projekt ustawy przewiduje przyznanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji roli koordynatora działań oraz wielu narzędzi prawnych, organizacyjnych i finansowych, które pozwolą na sprawne wykonywanie zadań w poszerzonym wymiarze. Obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje zarządzaniem kryzysowym jedynie w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

Wzmocniona zostanie także rola ministra  spraw wewnętrznych oraz wojewodów w zakresie współpracy z administracją samorządową. Jednym z najbardziej istotnych elementów porządkujących będzie zmniejszenie liczby dokumentów planistycznych.

Opracowane przepisy zakładają przejęcie przez MSWiA nadzoru nad systemami ostrzegania i alarmowania. Minister będzie odpowiedzialny za zapewnienie warunków do organizowania szkoleń na poziomie centralnym, w ramach jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy to w szczególności kształcenia kadr na potrzeby ochrony ludności oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w tym zakresie. Działanie to zapewni spójne podejście do zagadnienia informowania i ostrzegania obywateli.

Czytaj więcej

MON planuje zobowiązać deweloperów do budowy schronów w nowych domach i blokach

Dwa lata temu Sejm uchwalił ustawę o obronie Ojczyzny, która zniosła przepisy dotyczące obrony cywilnej. Za przygotowanie pisowskiego projektu ustawy o ochronie ludności odpowiedzialny był ówczesny wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, ale prace nad projektem odłożono na nową kadencję.

Koalicja Obywatelska, która zaczęła rządzić po wyborach, inaczej niż poprzednicy widziała model obrony cywilnej. W projekcie PiS za obronę cywilną odpowiedzialne miało być Ministerstwo Obrony Narodowej, wojewodowie i samorządy.  KO chciała opierać się na samorządach oraz państwowej i ochotniczej straży pożarnej. 

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy