Aleksandra Tarka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz podatkowy

NSA: Pusta faktura bez korzyści w PIT

Samo nabycie towaru i zapłata za niego nie daje kosztów. Wydatek musi być też odpowiednio udokumentowany.

Warunki zabudowy dla energii ze słońca bez części formalności

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej, niezależnie od jej mocy, nie wymaga oceny zasady kontynuacji i dostępu do drogi.

Niewiedza o obwieszczonej decyzji też szkodzi

Okoliczności doręczenia korespondencji zgodnie z procedurą ze specustawy drogowej i brak wiedzy w tym zakresie nie uprawdopodobni braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.

NSA: Sam zwrot to nie zysk w CIT

Firma kurierska, która szybko płaci swoim klientom za szkody w nadanych przez nich przesyłkach, a potem odzyskuje pieniądze od ubezpieczyciela, nie ma przychodu.

Brak dostępu do drogi nie uzasadni umorzenia zaległości podatkowej

Podatek od środków transportowych nie jest uzależniony od możliwości korzystania z pojazdu.

Nie można skorygować samego kontrahenta

W formie noty korygującej możliwe jest poprawienie pomyłek odnoszących się tylko do konkretnego podatnika wymienionego na wystawionej fakturze. Całkowita zmiana podmiotu na inny jako stronę transakcji nie jest możliwa.

Fiskus nie może zawężać preferencji z czasu pandemii

Nagły i niezaplanowany w normalnych warunkach rynkowych wydatek przedsiębiorstwa, który związany jest z niedającą się przewidzieć sytuacją pandemiczną, powinien być rekompensowany formą ulgi inwestycyjnej, poprzez możliwość zastosowania przyśpieszonej amortyzacji.

Prywatny operat nie podniesie ceny nieruchomości

Podatnik musi sam kwestionować szacunek wartości nieruchomości, która ma zostać zlicytowana za jego dług u fiskusa.

Firmy mają problemy przez rosnącą aktywność złodziei

Straty wynikające z kradzieży są kosztem i nie powinny zmuszać do korekty VAT – uważają eksperci.

Marka własna, ale wykonana cudzymi rękami, bez bonusu

Z tzw. ulgi prowzrostowej może skorzystać podatnik, który chce zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów wytwarzanych przez siebie. Zlecenie produkcji komuś innemu nie daje preferencji.