Aleksandra Tarka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz podatkowy

Wsteczna korekta przy metodzie liniowej jest dopuszczalna

Podatnicy mogą zmieniać stawki amortyzacyjne w dowolnym momencie. Dotyczy to także okresu, w którym wskutek ponoszenia straty podatkowej, ujmowane w trakcie roku odpisy nie wpływały na wysokość zobowiązania podatkowego.

Browar zapłaci podatek cukrowy także za naturalną słodycz

Smakowe piwo bezalkoholowe oprócz cukrów ze słodu zawiera też substancje słodzące dodane w toku produkcji. Dlatego tzw. opłatę cukrową trzeba obliczyć od całej zawartości cukrów w tym napoju.

Informatycy na celowniku skarbówki. Sąd: można użyć "broni atomowej"

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, zwłaszcza w branży zainfekowanej przez oszustów, musi być świadom, że skarbówka może, a czasem musi zablokować mu konto bankowe.

Fiskus źle ocenił podatkową sytuację muzeum i jego pałacu

Odliczenie VAT metodą z rozporządzenia MF jest nieadekwatne, gdy instytucja kultury w przeważającej mierze prowadzi działalność gospodarczą.

Po przyjęciu uwag prawo nie nakazuje ponownego opiniowania

Rada nie musi znów przedstawiać projektu regulaminu dostarczania wody sporządzonego po negatywnej opinii.

Nie może być CIT od niczego

Objęcie świadectw użytkowych nie rodzi przychodu, bo do majątku podatnika nie wchodzą żadne prawa czy przysporzenia majątkowe, które miałyby konkretny wymiar finansowy.

Fiskus źle chce rozliczać wydatek na podatek spoza UE

Brytyjski VAT podlegający wpłacie do urzędu skarbowego nie jest powiązany tylko z jednym konkretnym przychodem.

Fundusz nie może korzystać z preferencji

Dochody wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy o CIT podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, gdyż w wyniku oczywistego wyłączenia nie korzystają ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.

Utwory dydaktyczne wykładowcy z preferencją PIT

Nauczyciele akademiccy mogą korzystać z 50-proc. kosztów, jeśli tworzą utwory w myśl prawa autorskiego i nimi rozporządzają, co potwierdzają też dokumenty pracownicze i forma honorarium.

Pieniądze za niezrealizowany kontrakt bez podatku

Kwoty otrzymane od nabywcy w związku z niewywiązaniem się przez niego z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów to odszkodowanie bez VAT.