Aleksandra Tarka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz podatkowy

Sąd: Fiskus nie może wyrzucać z kosztów każdej kary umownej

Nie każda kara umowna wypłacona przez przedsiębiorcę jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodów.

Wynagrodzenia kadry kierowniczej nie są wyłączone z ulgi B+R

Wydatki na wynagrodzenia pracowników, którzy pełnią funkcje kierownicze czy nadzorcze w odniesieniu do działalności B+R nie są wyłączone z kosztów kwalifikowanych i dają prawo do ulgi B+R.

NSA: Przy autokontroli nie ma podstaw do odsunięcia urzędnika skarbówki

To, że pracownik w ramach udzielonego mu upoważnienia podpisał decyzję podatkową pierwszej instancji, nie wyłącza go od podpisania stanowiska fiskusa odnośnie do przedstawionych zarzutów odwołania.

Ustawodawca celowo ograniczył preferencję podatkową

Wynagrodzenie dyrektora placówki oświatowej i członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która otrzymuje dotację oświatową, nie korzysta ze zwolnienia w PIT.

Sąd: Nie ma przysporzenia, nie będzie przychodu

Ubezpieczyciel, wypłacając odszkodowanie, dokonuje jedynie zwrotu potencjalnych wydatków, jakie spółka ponosiłaby w celu odtworzenia stanu sprzed zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Sąd: Nieistotna funkcja pomocnicza nie pozbawia zwolnienia

Pojęcie „teren budowlany” w rozumieniu art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT należy odnosić do głównego, dominującego przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania.

Dobry plan i fiskus nie zobaczy grosza od darowizny w najbliższej rodzinie

Żeby fiskus nie zabrał pełnego zwolnienia przy darowiźnie pieniężnej od najbliższej rodziny, darczyńca musi zrobić przelew z własnego konta lub nadać ją na poczcie – mówi Krzysztof J. Musiał doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy.

Ważna uchwała o darowiźnie od najbliżej rodziny. NSA zmienił zdanie

Jeśli obdarowany sam wpłaci na konto gotówkę otrzymaną od najbliższej rodziny, straci nielimitowane zwolnienie.

Ważny wyrok NSA dla ośrodków narciarskich

Powiązanie techniczne i użytkowe nie jest już przesądzające dla opodatkowania ośrodka narciarskiego podatkiem od nieruchomości.

Nie każde przewinienie podatnika zasługuje na sankcje VAT

Zwykłe zaniedbanie podatnika nie upoważnia fiskusa do instrumentalnego zastosowania sankcji VAT.