Aleksandra Tarka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz podatkowy

Można zapytać o e-dokumentację

Gdy podatnik ogólnie pyta, czy dla celów podatkowych może przechowywać dokumenty księgowe wyłącznie w formie elektronicznej, fiskus musi wydać interpretację.

Luka w prawie to nie powód, żeby nie płacić za wykonaną pracę

Prezydent miasta nie może odmawiać zapłaty kuratorowi ustanowionemu dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania w sprawie o wymeldowanie.

Podatnik nie przechytrzy urzędników

Występujące w dwóch wnioskach o interpretację różnice co do poszczególnych elementów i szczegółowości, gdy fiskus wskazuje na określony i widoczny w obu schemat działania, mogący doprowadzić do nadużycia prawa, nie są przeszkodą do odmowy jej wydania.

NSA wydał pierwszy wyrok o głośnych tzw. uchwałach anty-LGBT

Przyjęcie deklaracji o nazwie „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT” było nieważne.

Jest coś w zamian, to jest podatek

Kwota otrzymana tytułem partycypacji inwestora w kosztach rozbudowy infrastruktury podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usługi.

Fiskus nie zawsze zarobi na wypłacie za granicę

Od uiszczanych na rzecz kontrahenta należności związanych z udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego w wyniku realizacji umowy na urządzeniu testowym nie ma podatku u źródła.

WSA: Nie da się obniżyć specjalnego PIT

Strat z lat ubiegłych nie można uwzględnić w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej.

NSA: od odszkodowania za eksmisję trzeba zapłacić podatek

Odszkodowanie wypłacone przez gminę eksmitowanemu lokatorowi za niedostarczenie lokalu socjalnego to przychód, który podlega opodatkowaniu.

Interes publiczny to nie prywatny

Nie ma normy ograniczającej prawo do udziału w postępowaniu z powodu ochrony danych osobowych osoby trzeciej.

Nie wszystkie kary za prędkość można zaskarżyć do sądu

Faktyczne zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonego limitu o 50 km, czyli samo fizyczne odebranie go przez policjanta, nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.