Aleksandra Tarka

Dziennikarz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, specjalizuje się w prawie podatkowym oraz administracyjnym, m.in. od wielu lat zajmuje się analizą oraz bieżącym relacjonowaniem orzecznictwa administracyjnego, głównie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Właściciel może podważyć fałszywą zmianę funkcji budynku

Jedną z podstawowych zasad prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jest utrzymywanie operatu w zgodności z aktualnymi, dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi. A usuwanie w niej błędów lub omyłek w ramach aktualizacji co do zasady nie zostało wyłączone.

Darowizna wpłacona na konto sprzedawcy mieszkania nie pozbawi obdarowanego ulgi. Ważny wyrok NSA

Darowizna wpłacona na konto osoby trzeciej, od której obdarowany kupuje mieszkanie, nie pozbawia go pełnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla najbliższej rodziny.

Tłumaczenia firmy śmieciowej bez wypływu na sankcję

Kara za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych jest bezwzględnie oznaczona i nie zależy od okoliczności naruszenia.

Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

W 2023 r. wojewódzkie sądy administracyjne uwzględniły prawie 32 proc. skarg, choć wpłynęło ich o ok.10 proc. mniej. Za to wpływ skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego znów był większy.

Czy prawnik opłacany z pieniędzy powiatu może stracić mandat radnego?

Prawnik, który świadczy usługi pomocy prawnej na zlecenie stowarzyszenia finansowanego z pieniędzy powiatu, nie może przez to stracić mandatu radnego.

Ogród zimowy bez zgłoszenia i uchwały do rozbiórki

Na własną oranżerię na dachu wspólnego garażu potrzebna jest m.in. zgoda wszystkich właścicieli lokali w budynku. Zadysponowanie bowiem częścią we współwłasności i wykonanie na niej jakichkolwiek robót budowlanych wymaga uchwały całej wspólnoty.

Co dalej z reprywatyzacją? Przełomowe orzeczenie sądu

Nabywca roszczeń dekretowych od byłego właściciela czy jego spadkobiercy nie ma szans na odzyskanie gruntu warszawskiego. Nie jest bowiem w ogóle stroną postępowania dekretowego - uznał siedmioosobowy skład NSA.

Kiedy skarbówka dostanie pierwsze dane o handlujących na Allegro i Olx

Rząd przyjął projekt nowelizacji, który nałoży na platformy internetowe obowiązek raportowania skarbówce danych ich użytkowników, zwłaszcza tych handlujących w sieci. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca, ale fiskus dostanie dane od 2023 r.

NSA wydał bardzo ważny wyrok ws. systemu blokowania rachunków bankowych

Skarbówka nie może ukarać banku za nieterminowe raportowanie do STIR, bo ustawodawca tego nie przewidział.

Prof. Adam Mariański: Doradcy mają się dobrze, gorzej podatki

Od lat projekty, które powstają w Ministerstwie Finansów, zwykle nie są dobre z punktu widzenia gospodarki i podatników – uważa prof. Adam Mariański, Potrzebna jest więc zmiana i pójście o krok dalej niż tylko formalne konsultacje.