Aleksandra Tarka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz podatkowy

Warszawa przegrała spór o opłaty za śmieci. Jest wyrok NSA

Poprzednie opłaty za odpady komunalne w Warszawie były uchwalone niezgodnie z prawem.

Fiskus może ukarać prezesa zamrożonej czasowo firmy

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe.

Fiskus zawęził normy covidowe

Zawieszenie biegu terminów wprowadzone w związku z szalejącą pandemią obejmowało również podatki.

VAT: zadania własne samorządu to nieopodatkowane usługi

Spółka gminna zajmująca się świadczeniami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Daniny od nagród w programie motywacyjnym nie odprowadzi klient

Zakreślając krąg płatników podatku dochodowego przepisy nie posługują się kategorią podmiotu, na którym spoczywa ciężar ekonomiczny świadczenia. Wyraźnie wskazują, że płatnikiem jest ten, kto dokonuje świadczeń.

Sąd: intercyza bez wpływu na VAT od sprzedaży mieszkania

Zmiana ustroju majątkowego między małżonkami nie ma wpływu na podatkową ocenę skutków wykorzystywania majątku do działalności. Zwłaszcza nie ograniczy opodatkowania.

Niekorzystny wyrok: fiskus zarobi na mieszkaniu wynajętym dla menedżera

Spółka, która zapewnia nocleg członkowi zarządu na kilka dni w miesiącu, musi odprowadzić PIT.

Wcześniejszy dojazd do posesji nie uchroni przed zapłatą

Nałożenie tzw. opłaty adiacenckiej jest możliwe, gdy doszło do wykonania robót budowlanych mających na celu budowę obiektu o charakterze drogi od podstaw, jak i w przypadku istotnego ulepszenia parametrów już istniejącej.

Dobre rozwiązanie, ale nie zawsze da się zastosować

Z przepisu regulującego instytucję zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie wynika, że jest jednym z typowych przykładów milczącego załatwienia sprawy.

Można wnosić o wydanie specjalnego zaświadczenia

Strona, której sprawa została załatwiona milcząco, może żądać potwierdzenia tego na piśmie.