Drukarki 3D i gogle VR w każdej szkole. Rząd daje 300 zł na ucznia

Jeszcze w tym roku samorządy prowadzące szkoły podstawowe dostaną pieniądze na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - informuje resort edukacji. W następnej kolejności pieniądze trafia do szkół niepublicznych

Sąd o przyłączu kanalizacyjnym: koszty nie mają znaczenia

W przypadku wybudowania sieci kanalizacji właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia, i to bez względu na utrudnienia, jakie się z tym wiążą.

Zamiast marketów w niedziele mają być czynne stragany

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy posłów PiS i Kukiz ’15 o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników - informuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

Umowa gminy z przedsiębiorcą o użyczenia lokalu na żłobek

Rada miasta nie może ingerować w stosunki umowy użyczenia z przedsiębiorcą. Nie ma też uprawnień by wydać zgodę na przedłużenie z nim umowy użyczenia na dalsze okresy prowadzenia żłobka.

Przy zmianie przeznaczenia gruntu obowiązują zasady

Przy ustalaniu, co ma powstać na danym terenie w miejscowym planie, organ planistyczny jest związany ustaleniami studium.

Sąd: nagrody dla uczniów niezgodne z prawem

To rada gminy, a nie wójt, decyduje o stypendiach dla wyróżniających się uczniów.

Ograniczenia własności w planie muszą być właściwie uzasadnione

Władztwo planistyczne nie może być traktowane jako nieumotywowana przekonywująco ingerencja gminy w prawa właścicielskie. Ingerencja ta jest możliwa, ale musi też uwzględniać proporcjonalnie wyważony interes publiczny uprawnieniami właścicielskimi - wynika z jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Interes prawny jest decydujący przy wydawaniu zaświadczenia

Z samej istoty zaświadczenia wynika, że celem jego uzyskania jest skorzystanie z mocy dowodowej dokumentu urzędowego dla przesądzenia określonych faktów lub stanu prawnego, zazwyczaj w innym postępowaniu.

Jak nakładać podatki i zarządzać nieruchomościami

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szuka instytucji, które przeprowadzą kursy i szkolenia dla pracowników samorządowych lub pracowników jednostek komunalnych.

Sąd: epidemia COVID to nie powód do wyłączenia parkometrów

Epidemia koronawirusa to nie powód do odstępowania od poboru opłat za parkowanie – wynika z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czynsz dzierżawny można zapłacić także z dotacji gminnej

- Prowadzę niepubliczne przedszkole dotowane z budżetu gminy. Od października będę zajmować nowy lokal dzierżawiony właśnie od gminy. Opłata za dzierżawę wyniesie ok. 5 tys. zł. Mam wątpliwość czy będę mógł pokryć te wydatki z dotacji gminnej, skoro budynek jest własnością gminy – pyta przedsiębiorca.

Czwarta fala COVID: strażacy wspomogą ratowników w karetkach

Resort zdrowia zapewnia, że system jest przygotowany na czwartą falę Covid-19 pod względem infrastruktury. Problemem są kadry.

Zaległości czynszowe uzasadniają wypowiedzenie umowy najmu

Spłata przez najemcę w wyznaczonym terminie tylko części zadłużenia, nie daje mu podstawy do podważenia wypowiedzenia umowy.

Rząd wziął się za śmieci i recykling. Co jest w nowelizacji ustawy o odpadach

Ma być mniej odpadów na jednego mieszkańca, a surowce lepiej odzyskiwane. Skorzysta środowisko i mieszkańcy.

ZUS przejmie obsługę 500+. Mniej stanowisk pracy w samorządach

Już od stycznia obsługą i wypłatą świadczenia wychowawczego zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy samorządowi boją się o pracę.

Biznes krytykuje nowy system opłat za recykling śmieci

Producenci opakowań, którzy mają zacząć płacić za ich recykling, chcą, by nowe przepisy faktycznie wpływały na ochronę środowiska, a nie stanowiły kolejnego podatku.

Nie stracą możliwości odbierania odpadów od biznesu

Wśród wprowadzonych zmian m.in. na nowo uregulowano zasady przystępowania i występowania przedsiębiorców (nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady) z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych

Wstrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej będzie mogło następować również na etapie postępowania przed sądem administracyjnym rozpatrującym skargę od tej decyzji.