Jaki kapitał zakładowy w spółce komunalnej

Samorządy w ramach prowadzonej przez siebie gospodarki komunalnej mogą tworzyć i uczestniczyć w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Niekiedy zdarzają się problemy z oszacowaniem wartości aportu wnoszonego do takiej spółki.

Śmigłowce nie są na straconej pozycji, będą mogły lądować

Wyznaczenie lądowiska na terenie przeznaczonym w planach pod inne funkcje może być dopuszczalne.

Pieniądze na rozbudowę i modernizację oddziałów zakaźnych

Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 200 mln zł na dofinansowanie projektów zgłaszanych przez szpitale lub inne placówki medyczne. Środki pochodzą z programu „Infrastruktura i środowisko".

500 tys. nauczycieli z niższą pensją. Problem samorządów z "Polskim Ładem"

Samorządy muszą zwrócić nawet 200 mln zł nadpłaconego podatku, ale nie zrobią tego bez podstawy prawnej.

Dodatkowe metry do pokonania pieszo nie dają legitymacji skargowej

Mieszkaniec nie zaskarży uchwały, z której wynika m.in. nowa lokalizacja przystanku tramwajowego.

Sąd: student też może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne

Studia w trybie zdalnym mogą umożliwić opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i uzyskanie świadczenia wynoszącego 2119 zł.

Prokurator zaskrzyżył uchwałę po 10 latach

Rada miasta nie może samodzielne i dowolnie ustalać składu zespołu interdyscyplinarnego.

Ważne, na co rodzic wydał świadczenie wychowawcze

Jeśli pieniądze zostały spożytkowane na zaspokojenie potrzeb dzieci, na które je przyznano, to żądanie zwrotu 500+ byłoby nie do pogodzenia z jego celem.

Etat nie przekreśla prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wykonywanie pracy zawodowej przez osobę posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności, gdy z orzeczenia o niej wynika, że może ona pracować w warunkach pracy chronionej, nie stanowi przeszkody do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Dodatek osłonowy dla niecierpliwych w dwóch ratach

Osoby, które złożą wniosek o dodatek osłonowy do końca stycznia, dostaną wypłatę w dwóch transzach 31 marca i 2 grudnia. Wystarczy złożyć wniosek w lutym, żeby dostać całość na raz - donosi RMF24.

Gmina nie zwróci wadium deweloperowi

Gmina może wystawić na przetarg nieruchomości bez planu zagospodarowania czy warunków zabudowy.

Czy likwidacja szkół będzie możliwa? Ministerstwa nie mogą się porozumieć

Ministerstwo Polityki Regionalnej uważa za barierę weto kuratora oświaty w sprawie zamykania placówek. A resort edukacji chce jeszcze zaostrzyć przepisy.

Preferencyjne taryfy za gaz dla szpitali - jest projekt

Preferencyjne taryfy gazu dla podmiotów użyteczności publicznej, m.in. placówek ochrony zdrowia, zakłada projekt, który trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Sąd: nie można limitować wydatków na pochówek

Niedopuszczalne jest ograniczenie wysokości kosztów sprawienia pogrzebu, gdyż gmina zobowiązana jest zorganizować pogrzeb niezależnie od wysokości kosztów.

Interes prywatny i publiczny w planowaniu przestrzennym

W toku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, często pomija się obowiązek prawidłowego wyważania interesu publicznego oraz interesu prywatnego. Na czym on polega?

Pieniądze na recykling i budowę punktów napraw

Zarząd województwa świętokrzyskiego dofinansuje projekty z zakresu gospodarki odpadami. Przeznaczy na to 3,5 mln zł.

Samorząd odzyska władzę nad tym, co się u nich buduje

Gmina nie da warunków zabudowy inwestycji planowanej w polu

Sąd o pensum dla nauczycieli: zabrakło opinii związków zawodowych

Skarga wojewody w sprawie pensum dla nauczycieli była skuteczna.