Sądowe spory o wywóz odpadów

Organizacja odbioru odpadów z zamieszkanych posesji to zadanie własne gmin, a nie biznes.

Łódzkie samorządy zrealizują projekty drogowe

Od 31 marca do 21 kwietnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków działania 3.2.1 „Drogi wojewódzkie”.

Wierni i uczniowie nie powinni widzieć pijących trunki

Odległość spełniająca warunek wystarczająco dalekiej od punktu sprzedaży alkoholu to taka, która utrudnia wzrokowy kontakt z punktem sprzedaży alkoholu.

Będą kary za pozostawienie bagażu w metrze i nie tylko

Radni w Warszawie przyjęli uchwałę zmieniającą przepisy porządkowe w stołecznej komunikacji miejskiej. Za pozostawienie bagażu w metrze czy wchodzenie na dachy pojazdów będzie grozić grzywna do 500 złotych.

WSA: Gmina bez wpływu na czesne w żłobkach

Przyznanie dotacji celowej prywatnym żłobkom nie może być uzależnione od wysokości opłat pobieranych przez rodziców. Gmina może określić wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji, ale nie jej warunki uzyskania.

Kraków chce ukrócić smog w województwie

Mimo że na terenie samej gminy miejskiej obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem, w Małopolsce wciąż można grzać w starych piecach. Dlatego sprawa trafi do WSA.

Senat za odległością 500 m dla wiatraków

Senat zdecydował poprzeć wniosek komisji senackich, które chciały zmniejszenia minimalnej odległości wiatraków od zabudowy na powrót do 500 m.

Częstsze zmiany stawek za wodę, uchwały mają zatwierdzać gminy

To rady gmin miałyby podejmować uchwały o zatwierdzaniu taryf za dostawy wody i odprowadzanie ścieków. Za to spółki wodno-kanalizacyjne miałyby określać stawki raz na rok, a nie trzy, jak obecnie.

Nagrody dla zdolnych uczniów w mieście

Czy burmistrz może wprowadzić zarządzenie przewidujące nagrody z budżetu miasta dla wyróżniających się uczniów? Burmistrz dysponuje budżetem stąd uważa, że może przyznać nagrody – pyta radna.

Dopuszczalność zawarcia ugody przy zamówieniach publicznych

Weryfikując dopuszczalność zawarcia ugody między zamawiającym a wykonawcą należy w szczególności dokonać oceny tego, czy charakter ugody prowadzi do zmiany umowy łączącej obie strony.

Jak efektywnie zmodernizować gminny system oświetlenia ulicznego?

Choć w sektorze oświetlenia ulicznego podpisano na ten moment jedynie osiem umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, to można odnotować coraz większą aktywność samorządowców w tym zakresie.

Środki na wyposażenie szkół w komputery i tablety

Świętokrzyskie placówki, w których pojawili się uczniowie z Ukrainy, mogą wystąpić o dotacje na zakup sprzętu wspomagającego naukę.

Strefa czystego transportu: czerwone światło dla diesli, zielone dla zabytków

Stolica w przyszłym roku chce zakazać wjazdu do centrum miasta starym dieslom. Do uzgodnienia ciągle pozostaje, co będzie wolno mieszkańcom wydzielonej zony.

Nowy ład urbanistyczny ma być gotowy przed wyborami

Wprowadzone liczne poprawki do przepisów o planowaniu przestrzennym mają m.in. zapewnić właściwy udział obywateli w procedurze określającej lokalizację farm fotowoltaicznych.

Szybszy remont dróg w gminach i powiatach

Powiaty i gminy będą mogły sprawniej przeprowadzać inwestycje finansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.

Częstochowa nie chce płacić za lekcje religii. RPO odpowiada Akcji Katolickiej

Rada Częstochowy zaapelowała do rządu o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta. Reakcją Akcji Katolickiej była skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich. Co odpowiedział Marcin Wiącek?

Sąd: Matce niepełnosprawnego dziecka też należy się odpoczynek

Wyjazd na zaplanowany, dwutygodniowy urlop nie może być podstawą do zażądania zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego za ten okres.

Jak samorządy powinny reagować na zgłoszenia zewnętrzne

Nadal nie jest jasne jak jednostki samorządu terytorialnego powinny reagować na zgłoszenia zewnętrzne zawierające informacje o możliwości popełnienia przestępstwa.