Tag: Zwroty

Powiązane

VAT

Pełne odsetki naprawią szkodę

Nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa jest przyjęcie, że podatnik może zostać obciążony ryzykiem niewłaściwego stosowania prawa przez fiskusa.

Rachunek bankowy barierą dla zagranicznych firm

Polskie przepisy o VAT wymagają od niektórych podatników posiadania polskiego rachunku bankowego. Jego założenie jest dla firm zagranicznych dużym problemem.

Fiskus musi wyjaśnić przyjętą datę przedłużki

W przypadku wydawania kolejnych postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu VAT konieczne jest wskazanie zarówno konkretnych czynności weryfikacyjnych już podjętych, jak i zaplanowanych, a także określenie potencjalnego czasu ich realizacji.

MF: łatwiej odzyskać VAT. Eksperci: niekoniecznie

Według skarbówki przedsiębiorcy czekają na pieniądze średnio 35 dni. Eksperci wskazują, że bywa z tym różnie.

Można odzyskać VAT sprzed ponad pięciu lat

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej już nie odmawia prawa do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracjach za okresy powyżej 5-ciu lat wstecz i przenoszonej na kolejne okresy rozliczeniowe.

Po upływie terminu VAT do zwrotu

Doręczenie jest kategorią obiektywną. To, czy podatnik robił uniki, żeby do niego nie doprowadzić, nie ma żadnego znaczenia dla oceny, czy w związku z brakiem doręczenia fiskus pozostawał w bezczynności.

Przedstawienie dokumentów w terminie jest warunkiem zwrotu VAT

Podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu traci do niego prawo, jeśli nie dostarczy w wyznaczonym terminie, bez uzasadnienia, odpowiednich informacji w celu wykazania swoich uprawnień.

VAT: Nie można obcinać odliczenia przez naciąganie przepisów

W przychodach instytucji kultury nie są ujmowane wszelkie dotacje, a jedynie te na cele związane z bieżącą działalnością.

Nowy system tax free w 2022 r.

W 2022 r. zwrot podatku VAT podróżnym z zagranicy może się już obejść bez papieru. Konieczna jest jednak rejestracja sklepu w elektronicznym systemie.

WSA: Specyfika firmy istotna dla odliczenia VAT

Nie zawsze, gdy podatnik pozwala pracownikowi parkować samochód w miejscu zamieszkania i wykorzystywać go w celu dojazdu do i z miejsca pracy, to nie można uznać, że jest wykorzystywany wyłącznie w związku z działalnością gospodarczą.