Tag: Zwroty

Powiązane

VAT

Przedstawienie dokumentów w terminie jest warunkiem zwrotu VAT

Podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu traci do niego prawo, jeśli nie dostarczy w wyznaczonym terminie, bez uzasadnienia, odpowiednich informacji w celu wykazania swoich uprawnień.

VAT: Nie można obcinać odliczenia przez naciąganie przepisów

W przychodach instytucji kultury nie są ujmowane wszelkie dotacje, a jedynie te na cele związane z bieżącą działalnością.

Nowy system tax free w 2022 r.

W 2022 r. zwrot podatku VAT podróżnym z zagranicy może się już obejść bez papieru. Konieczna jest jednak rejestracja sklepu w elektronicznym systemie.

WSA: Specyfika firmy istotna dla odliczenia VAT

Nie zawsze, gdy podatnik pozwala pracownikowi parkować samochód w miejscu zamieszkania i wykorzystywać go w celu dojazdu do i z miejsca pracy, to nie można uznać, że jest wykorzystywany wyłącznie w związku z działalnością gospodarczą.

Przyspieszony zwrot VAT – warunki, termin

Podatnik, który w danym okresie rozliczeniowym wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego, czyli podatku od zakupów nad należnym – podatkiem od sprzedaży, ma prawo przenieść tę nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot.

Zakwaterowanie pensjonariuszy nie dało zwolnienia

Prowadzenie domu pomocy społecznej nie służy zaspokojeniu własnych celów mieszkaniowych spółki, bo przede wszystkim będą tam realizowane usługi opiekuńcze. To oznacza, że lokale nie będą służyć wyłącznie celom mieszkaniowym.

Nie odliczysz VAT, jeśli kontrahent nie potwierdzi transakcji

Skarbówka może zakwestionować rozliczenie nabywcy usługi, gdy nie potrafi on wykazać, kto był jej wykonawcą.

Ostatni dzwonek na rejestrację do TAX FREE

Kto chce zwracać VAT podróżnym, powinien się zarejestrować na platformie PUESC. Od 1 stycznia dokumenty będzie można wystawiać tylko elektronicznie.

Nadchodzi rewolucja w e-fakturach. Zwrot VAT w 40 zamiast w 60 dni

Przedsiębiorcy wystawiający dokumenty w KSeF otrzymają zwrot VAT w 40 zamiast w 60 dni.

Ulga na kasę wirtualną przysługuje tylko teoretycznie

W praktyce podatnik nie ma możliwości nabycia oprogramowania, ponosi tylko opłaty okresowe za prawo do użytkowania go. Nie jest więc spełniony wymóg posiadania faktury potwierdzającej zakup oraz dowodu zapłaty należności.