Tag: Zwroty

Powiązane

VAT

Ogólniki nie wystarczą do wstrzymania podatku

Powodem niedokonania zwrotu nie może być tylko sam fakt wydania postanowienia i powołanie się na ogólne powody dalszej weryfikacji innych podmiotów gospodarczych.

Wybór metody kalkulacji prewspółczynnika: fiskus nie może narzucać zasad

Umożliwienie podatnikowi wyboru prewspółczynnika opiera się na tym, że to właśnie on najlepiej jest zorientowany w specyfice prowadzonej przez siebie działalności. Zna jej uwarunkowania, determinujące dobór sposobu określenia proporcji uwzględniającego specyfikę działalności i dokonywanych nabyć.

Czy można odliczyć VAT z paragonu na małe kwoty

Zakupy do 450 zł wolno rozliczyć na podstawie wydruku fiskalnego z NIP nabywcy, który jest uproszczoną fakturą. Trzeba jednak pamiętać o wpisaniu właściwego numeru dokumentu.

Odliczenie podatku możliwe również na koszty poniesione przez funkcjonowwanie rady pracowniczej - interpretacja podatkowa

Materiały biurowe, telefony, usługi informatyczne, a nawet żywność – to tylko przykłady towarów i świadczeń, których nabycie daje prawo do odliczenia podatku, gdy są wykorzystywane do organizacji pracy rady pracowniczej.

Przedłużony zwrot VAT: podatnik ma prawo do wszechstronnej weryfikacji - wyrok WSA

Sąd może ocenić czy którekolwiek z wcześniejszych niż zaskarżone postanowień przedłużających termin zwrotu podatku, zostało wydane przed upływem terminu ustawowego.

Miejsce konsumpcji w firmie decyduje o prawie do odliczenia VAT - interpretacja podatkowa

Artykuły spożywcze udostępniane m.in. w kuchniach pracowniczych i pomieszczeniach socjalnych służą zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników oraz kontrahentów i pozostają bez związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.

VAT: Jacht pełnomorski to nie biuro i nie zawsze da odliczenie

Jacht służy przede wszystkim do rekreacji, sportu czy turystyki. Firma nie rozliczy podatku z faktur za jego wynajmowanie na własne potrzeby, nawet jeśli ma na kadłubie logo firmowe, a na pokładzie są negocjowane i podpisywane kontrakty.

Odliczenie VAT od aut elektrycznych

Firmy użytkujące pojazdy elektryczne staja przez kwestią, czy również tych pojazdów dotyczą ograniczenia wynikające z limitowania podatku naliczonego (50 proc.) od pojazdów samochodowych używanych do celów mieszanych, tj. na potrzeby działalności gospodarczej oraz cele osobiste, np. podatnika, wspólników lub pracowników.

Fiskus nie może zakładać oszustwa - wyrok NSA ws. odliczenia VAT

Prowadzenie jednoosobowej firmy i brak pracowników nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu.

Wyrok (C-895/19) TSUE w sprawie sprzecznych z prawem unijnym polskich przepisów dotycząych odliczania VAT

Skarbówka usiłuje naprawić błąd ustawodawcy, zmuszając podatników do zadeklarowania zaległości w podatku od towarów i usług od zakupów za granicą i zapłacenia od niej odsetek za zwłokę.