Nad stworzeniem największej europejskiej platformy informacyjnej, zawierającej wskazówki na temat ochrony danych osobowych oraz procedur związanych z taką ochroną, pracowali prawnicy z 32 krajów. Celem platformy jest wyjaśnienie – w jak najprostszy sposób, odwołując się do ujednoliconej terminologii – regulacji prawnych odnoszących się do problematyki ochrony danych osobowych.

Autorzy doszli do wniosku, że przedsiębiorcom, pracownikom, a także inżynierom, informatykom będących np. usługodawcami, tworzącymi różnego rodzaju bazy i systemy do zarządzania informacjami o klientach, jest niezwykle trudno zrozumieć i poruszać się w gąszczu europejskich przepisów i regulacji odnoszących się do danych osobowych. I nie chodzi wyłącznie o barierę językową, chociaż i ona może być wyzwaniem. Warto jednak zrozumieć, że pomimo pewnej harmonizacji przepisów w większości krajów europejskich, to i tak istnieją pomiędzy nimi różnice. Czasami drobne, ale jednak ważkie w kontekście naruszeń prawa i ewentualnych sankcji, grożących za niewłaściwe przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. Stąd bez wyspecjalizowanej pomocy prawnej trudno rozpoznać prawa i obowiązki narzucone na podmioty odpowiedzialne za dane osobowe, które chciałyby działać w różnych państwach. Przykładowo problem ten może dotykać dostawców usług chmurowych. I właśnie Cloud Privacy Check ma być narzędziem służącym rozpoznaniu takich praw i obowiązków.

Platforma daje dostęp do raportów o 32 krajach Europy. Dzięki temu w jednym miejscu zgromadzono podstawowe dane o przepisach w nich obowiązujących. Zaczynając od podstaw, wskazane są tam chociażby linki do stron, gdzie można zdobyć teksty aktów prawnych w języku angielskim. Użytkownik może także skorzystać z raportów porównawczych. Przykładowo wskazać na Polskę i inny kraj, np. Francję lub Hiszpanię, aby otrzymać porównanie obu systemów. Przy tym najistotniejsze różnice, o ile takie występują, są podkreślone na pomarańczowo. W związku z tym można porównać, jakie jest podejście przepisów w zestawionych ze sobą krajach np. do kwestii pojęcia danych osobowych, ich zakresu, kwestii pseudonimów, pojęcia osoby możliwej do zidentyfikowania, czy wreszcie ochrony danych wrażliwych.

Objęte programem kraje to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Po polskiej stronie osobami zaangażowanymi w projekt są Maciej Gawroński z kancelarii Maruta Wachta oraz Joanna Galajda z Bird & Bird. Opisany serwis znajduje się pod adresem https://cloudprivacycheck.eu/pl.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl