Czy nabycie wierzytelności trudnych podlega opodatkowaniu

Zakup w drodze cesji wierzytelności na własne ryzyko i we własnym imieniu, po cenie niższej od jej wartości nominalnej nie jest usługą.

Publikacja: 29.04.2024 04:30

Czy nabycie wierzytelności trudnych podlega opodatkowaniu

Foto: Adobe Stock

- Przedsiębiorca zamierza poszerzyć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Zamierza nabywać wierzytelności trudne, po niższej niż ich wartość nominalna, ustalonej przez strony umowy cenie. Będą to wierzytelności dotyczące roszczeń odszkodowawczych, przede wszystkim majątkowych, transportowych i zdrowotnych. Transakcje będą zawierane głównie z osobami fizycznymi. Przedsiębiorca nie wyklucza sporadycznych transakcji zakupu wierzytelności od innej firmy. Często zdarza się, iż poszkodowani otrzymują od ubezpieczycieli odszkodowanie w znacznie zaniżonej kwocie i nie dochodzą większych roszczeń. Najczęściej podyktowana jest przyjętym przez nich zapatrywaniem, zgodnie z którym uzyskanie odszkodowania w zadowalającej wysokości jest mało prawdopodobne lub będzie związane z kosztownym i długotrwałym postępowaniem sądowym. Od takich osób przedsiębiorca będzie nabywać wierzytelności w drodze umowy cesji. Cena wierzytelności będzie ustalona poniżej jej wartości nominalnej i uzależniona będzie od ryzyka oraz ewentualnych kosztów odzyskania odszkodowań od ubezpieczycieli. Cesja podpisana przez przedsiębiorcę z cedentem będzie miała charakter definitywny. Cedent pozbędzie się prawa do dysponowania wierzytelnością, nie będzie już mógł dochodzić odszkodowania we własnym imieniu i na własną rzecz. Przedsiębiorca natomiast zakupi wierzytelność na własne ryzyko i we własnym imieniu. Najpierw polubownie będzie próbować odzyskać wyższą kwotę odszkodowania od ubezpieczyciela. Jeśli to nie przyniesie skutku, będzie się domagać wyższej kwoty odszkodowania drogą sądową. Rezultat może być różny, tzn. może odzyskać pieniądze, lub może ich w ogóle nie otrzymać. Na etapie nabycia wierzytelności jej nominalna wartość nie będzie odzwierciedlać rzeczywistej ekonomicznej wartości, gdyż ekonomiczna wartość odszkodowania zostanie ustalona w toku polubownej umowy z ubezpieczycielem lub w toku postępowania sądowego. Czy nabycie wierzytelności, w przedstawionym stanie faktycznym, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? – pyta czytelnik.

Pozostało 82% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin