Marcin Szymankiewicz

Razem raźniej, czyli jak się rozliczać w ramach grupy VAT

Dostawy towarów i świadczenia usług dokonane przez członka grupy na rzecz innego członka tej samej grupy nie są opodatkowane. To niejedyne korzyści z takiej przynależności.

Reklamy na blogu – jak rozliczyć PIT

Dochody z filmów reklamowych wyświetlanych na blogu będą dla blogera dochodem z innych źródeł.

Obrót węglem przez gminy na preferencyjnych zasadach

Niezależnie od tego czy gmina będzie prowadzić dystrybucję paliwa stałego samodzielnie czy za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej (tj. zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej), rozliczy VAT od tej dostawy.

Korekta VAT należnego w przypadku zwrotu towaru bez oryginału paragonu

Sprzedaż ujętą za pośrednictwem kasy fiskalnej można skorygować nawet w przypadku, gdy klient zgubi paragon.

Grupę VAT trzeba zarejestrować

Przedstawiciel grupy składa zgłoszenie rejestracyjne do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego, dołączając umowę o utworzeniu nowego podmiotu. Powinien także wystąpić o nadanie numeru NIP.

Firma windykacyjna rozliczy VAT od usługi odzyskiwania odszkodowań

Powiernicza cesja wierzytelności i jej zwrotny przelew to czynności pomocnicze do kompleksowej usługi ściągania długów przez windykatora. Nie są one zatem dla wierzyciela czynnościami podlegającymi podatkowi od towarów i usług.

Grupa VAT – nowy rodzaj podatnika już od stycznia

Polski Ład wprowadził możliwość wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług przez kilka podmiotów. Według pierwotnych założeń przepisy miały wejść w życie 1 lipca br., ale ostatecznie ich wdrożenie zostało odroczone do 2023 r.

Grupa VAT - będzie można działać przez przedstawiciela

W założeniu funkcję przedstawiciela najczęściej będzie pełnić podmiot kontrolujący pozostałych członków grupy VAT.

Kiedy telewizor, konsola i tablet mogą być podatkowym kosztem

Przedsiębiorca ujmie w swoim rachunku podatkowym wydatki poniesione na sprzęt elektroniczny i fotograficzny, jeżeli nabył te przedmioty dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i będą one służyły uzyskiwaniu przychodów.

Rolnik może równolegle być ryczałtowcem i czynnym podatnikiem VAT

Rolnicy prowadzący także inna działalność niż rolnicza, mogą zachować zwolnienia dla dostawy produktów rolnych, a opodatkować czynności wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospdoarczej.