Marcin Szymankiewicz

Płatnik nie pobierze podatku, jeśli dostanie oświadczenie

Jeżeli pracownik nie zgłosił pracodawcy, że spełnia warunki do stosowania ulgi dla seniorów, to zakład pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od świadczeń wypłaconych tej osobie.

Czy wydatki na catering są kosztem

- Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na produkcji, postprodukcji, dystrybucji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, a także związaną z projekcją filmów. Wśród osób, z którymi współpracuje spółka są osoby pracujące na planie zdjęciowym. Osoby te są zatrudnione przez spółkę albo współpracują ze nią na podstawie umów cywilnoprawnych. Praca nad nagraniami często przekracza 8 godzin dziennie i odbywa się w miejscach słabo skomunikowanych co uniemożliwia samodzielne zorganizowanie posiłków przez osoby przebywające planie. Z tego względu spółka zamawia dla nich wyżywienie w formie cateringu. Jest ono dostępne na planie zdjęciowym, a jego zapewnienie jest konieczne dla sprawnego kontynuowania współpracy i generowania przez spółkę przychodu. Pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zakupem cateringu. Zakup tych usług jest udokumentowany fakturą wystawiona na spółkę. Czy takie wydatki mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów? – pyta czytelnik.

Sprzedaż aparatury medycznej bez VAT

Szpital sprzedający tomograf komputerowy nie zapłaci podatku od towarów i usług.

Świadczenia dla emerytów i rencistów są opodatkowane ryczałtem

Poprawki do Polskiego Ładu wpłynęły na obowiązek poboru ryczałtu ewidencjonowanego od świadczeń wypłacanych przez zakłady pracy swoim byłym pracownikom.

Obowiązki płatnika wynikające z zapewnienia pracownikom tymczasowym zakwaterowania

Noclegi zapewnione pracownikom tymczasowym stanowią ich przychód. Może on jednak w części korzystać ze zwolnienia.

Nieruchomości mieszkalne nie są już amortyzowane

Polski Ład zlikwidował od 1 stycznia br. możliwość rozliczania w kosztach odpisów od budynków i lokali mieszkalnych.

Wybór zasad ogólnych w zeznaniu rocznym nie dotyczy lat następnych

Jeżeli przedsiębiorca płacący ryczałt ewidencjonowany rozliczył podatek dochodowy za ubiegły rok na formularzu PIT-36, czyli według skali, to jego decyzja nie wpływa na formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w 2023 r.

Odsetki od pracodawcy bez PIT

Spółka nie pobiera podatku dochodowego od odsetek za opóźnienie wypłaty odszkodowania zasądzonych na rzecz jej pracownika za wypadek, któremu uległ on w pracy.

Jaka stawka ryczałtu dla usług wiązanych z oprogramowaniem

Jestem przedsiębiorcą i w ramach prowadzonej działalności na podstawie kontraktu B2B zajmuję się tworzeniem stron internetowych oraz świadczę usługi polegające na ulepszaniu istniejących już witryn klientów. Modyfikacje polegają m.in. na zmianie ich szaty graficznej oraz dodawaniu nowych funkcji. Nie jestem jednak odpowiedzialny za treści umieszczane przez klienta na stronach oraz za to, do czego klient będzie jej używał. Do tworzenia stron wykorzystuję narzędzia informatyczne z gotowymi szablonami stron oraz panel administracyjny do zarządzania/modyfikowania szablonu, napisane przez programistów w od- powiednim języku programowania. Moja działalność nie polega również na programowaniu, gdyż używam już gotowych narzędzi informatycznych (kreatorów) i za pomocą szablonów, bez użycia języków programowania „buduję” strony internetowe. Swoje usługi klasyfikuję jako PKWiU 62.01.11.0 i 62.01.12.0, czyli usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, oraz usługi projektowania interfejsów graficznych lub innych i stosuję 8,5-proc. stawkę ryczałtu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym PIT. Czy słusznie? – pyta czytelnik

Kasa fiskalna online przy sprzedaży produktów cukierniczych

Spółka, podatnik VAT czynny, zajmuje się produkcją wyrobów piekarniczych i ciastkarskich w prowadzonych przez siebie punktach sprzedaży. Sprzedaż odbywa się z okienka, nie ma możliwości, aby klient spożywał zakupione produkty na miejscu. Pracownik produkcyjny przygotowuje towar od godzin wczesnoporannych, kończy swoją pracę ok. godz. 14, natomiast sprzedaż wyrobów odbywa się w godzinach 10–20. W trakcie sprzedaży towar nie jest w żaden sposób podgrzewany i nie podlega już żadnej obróbce termicznej. Jest to typowy profil działalności piekarniczo-cukierniczej, oznaczony w klasyfikacji PKD symbolem 10.71.Z. Czy spółka ma obowiązek posiadać w punkcie handlowym kasy online? – pyta czytelnik.