Michał Kołtuniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Pieniądze dla samorządów na innowacyjne usługi dla biznesu

Do siódmego listopada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czeka na wnioski od gmin oraz ich związków i stowarzyszeń. Wybranym pomoże we wdrażaniu nowych usług wspierających przedsiębiorców.

Szkolenia, kursy i staże dla zagrożonych zwolnieniem z pracy

Ponad dwa mln zł przeznaczy urząd marszałkowski na realizację projektu, który pomoże osobom zwolnionym z pracy znaleźć nowego pracodawcę albo wystartować z własną firmą.

Wsparcie dla osób mających trudny start w życiu

Na odejście od instytucjonalnej opieki nad dziećmi, wzmocnienie rodzin zastępczych, pomoc w usamodzielnianiu się osobom, które wychowywały się bez rodziców przeznaczono ponad 10,5 mln zł.

Są pieniądze na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy zamierza przeznaczyć te pieniądze na dofinansowanie projektów służących integracji i wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Szkoły i placówki doradczo-edukacyjne mogą liczyć na dotacje

Projekty mają podnieść jakość kształcenia zawodowego poprzez odpowiedni dobór praktyk i staży jak i doposażenie sal ćwiczeniowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Gdzie i ile, czyli parę faktów o funduszach europejskich

Od muzeum w Łodzi, przez tunel pod Świną, po salę koncertową w Zambrowie. Przybywa ukończonych inwestycji, które uzyskały dofinansowanie w mijającym okresie budżetowym 2014–2020.

Przeszło 270 mln złotych dotacji na drogi Polski wschodniej

Od 25 października do 17 listopada zostanie przeprowadzony nabór wniosków. Zgłaszać można projekty infrastrukturalne o istotnym znaczeniu transportowym. Będą one podlegać rozliczeniu w kończącym się okresie budżetowym.

Działania w ważnych sprawach w lokalnej skali

Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – pod takim hasłem Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie.

Trwają prace nad kształtem programu Południowy Bałtyk

Jakiego rodzaju przedsięwzięcia pomogą rozwinąć się lokalnym gospodarkom skupionym wokół wybrzeża Bałtyku i jak je przeprowadzić? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania będzie łatwiejsze dzięki unijnym grantom.

Wielkopolski rynek pracy wsparty dotacjami

Zarząd województwa ogłosił konkurs na projekty z zakresu doskonalenia kompetencji osób pracujących i wsparcia procesów adaptacyjnych. Nabór wniosków będzie prowadzony do końca października.