Michał Kołtuniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Pieniądze na branżowe centra umiejętności

Na utworzenie 120 centrów władze przeznaczyły niemal 1,5 mld zł. Środki te będzie można wykorzystać na budowę takiej placówki, jej wyposażenie i stworzenie planu szkoleń.

Promowanie przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju młodych firm

Władze województwa podlaskiego planują wesprzeć finansowo inkubatory przedsiębiorczości, czyli miejsca, w których można liczyć na pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu nowej działalności.

Przychodnie i poradnie dostaną środki na zakup aparatury medycznej

W zależności od rodzaju oferowanych usług medycznych wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi mieścić się w przedziale 50 tys. zł – trzy mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 14 października.

Lubuskie szkoły zyskają na naukach matematycznych i przyrodniczych

W wybranych placówkach województwa pojawi się nowy sprzęt i dodatkowe zajęcia, a nauczyciele będą mogli skorzystać z kursów podnoszących kwalifikacje.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: Zdecyduj o tym, jak podzielić cztery miliardy euro

„Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego" to program, który ma być następcą „Wiedza, Edukacja, Rozwój" – programu realizowanego w latach 2014-2020.

Dotacje na likwidację dzikich wysypisk i usprawnianie recyklingu

Od końca czerwca do 21 lipca łódzkie samorządy oraz ich związki i porozumienia mogą starać się o środki na realizację projektów z zakresu gospodarki odpadami.

Agendy Unii zajmą się zielonym rozwojem i zrównoważoną turystyką

Do połowy września miasta, ich związki, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swój akces do dwóch nowych unijnych partnerstw miejskich.

Bezrobotny znajdzie pracę, zwolniony zdobędzie nowe kwalifikacje

Władze województwa lubuskiego szukają wykonawców projektów służących integracji osób biednych, wykluczonych lub zagrożonych brakiem pracy.

Podgrodzie Toruńskie wybuduje place zabaw

Korzystając z puli środków przeznaczonych na wspierania lokalnych działań, jednostki samorządowe będą mogły realizować projekty skierowane do dzieci i młodzieży.

Pieniądze na zatrudnienie niani przyspieszą powrót rodziców do pracy

Milion złotych trafi na dofinansowanie działań skierowanych do osób, które po urodzeniu dziecka chcą powrócić do pracy. Środki te będą służyły zatrudnianiu opiekunek lub opiekunów dla maluchów.