Michał Kołtuniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Od doradztwa zawodowego po staże i praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dofinansuje projekty wspierające aktywność zawodową osób po 29 roku życia mieszkających w rewitalizowanych obszarach stolicy regionu.

Pieniądze na aktywność sportową i artystyczną młodzieży

Samorządy i organizacje pozarządowe działające na obszarze partnerstwa „Bory Tucholskie” mogą wystąpić o dofinansowanie projektu kierowanego do dzieci i młodzieży.

Środki na rozwój usług przedszkolnych

Do 1 czerwca gminy z województwa łódzkiego mogą wystąpić o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla swoich przedszkoli.

Są fundusze na rozwijanie muzycznych talentów lub budowę placów zabaw

Jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe, działające na obszarze grupy „Dolina Drwęcy”, mogą wystąpić o dofinansowanie projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Pieniądze dla niani lub pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przeznacza blisko cztery mln zł na wsparcie działań mających ułatwić rodzicom małych dzieci powrót na rynek pracy.

Finansowy zastrzyk dla wielkopolskich szpitali

Pieniądze, a dokładnie 80 mln zł, mogą zostać przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym do diagnostyki, środków ochrony indywidualnej lub zakup karetek.

Wszystkie drogi poprowadzą do Olsztyna

Do końca października ma zostać rozstrzygnięty konkurs na inwestycje drogowe w mieście lub jego okolicach. Wnioski o dofinansowanie wolno składać do 10 czerwca.

Środki na bezpieczne usuwanie azbestu

O pieniądze mogą się starać samorządy i ich jednostki organizacyjne z obszaru, na którym działa grupa Tygiel Doliny Bugu.

Nowe okna i docieplenie ścian za unijne dotacje

Od piątego do 18 maja lubuskie samorządy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie działań służących poprawie efektywności energetycznej.

Pieniądze na naukę programów komputerowych i języków obcych

Szkolenia mogą być zaadresowane tylko do osób dorosłych, w szczególności starszych i o niskich kwalifikacjach. Wnioski o dofinansowanie wolno składać do 19 maja.