Michał Kołtuniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Pieniądze na rozwój ośrodków interwencji kryzysowych

Poradnictwo psychologiczne, socjalne, terapeutyczne i prawne – m.in. takie usługi mają być rozwijane dzięki ponad siedmiu mln zł dofinansowania.

Jednostki ochrony przyrody mają środki na tworzenie i aktualizację strategii

Zarówno rządowe jak i samorządowe jednostki z województwa dolnośląskiego mogą sięgnąć po środki na aktualizację planów ochrony przyrody i klimatu.

Dolnośląskie technika i szkoły branżowe z unijnym dofinansowaniem

Pieniądze będzie można przeznaczyć na rozwój zajęć zwiększających kompetencje kluczowe, w tym te informatyczne i związane ze sztuczną inteligencją oraz prowadzenie staży uczniowskich.

Środki na wsparcie lubelskiego rynku pracy

Do przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i urzędów pracy mogą trafić środki z konkursu.

Nowa pula środków na inwestycje wodne i kanalizacyjne

Do końca maja mazowieckie samorządy, spółki komunalne lub wodne mogą składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Dotacje na rozproszoną zieloną energię

Zarząd województwa śląskiego zaprasza samorządy oraz ich związki i stowarzyszenia do składania wniosków na projekty grantowe.

Dotacje dla mazowieckich szkół na rozwój kluczowych kompetencji

Nauczanie ma być ciekawe, dawać dostęp do uniwersalnych treści, rozwijać nawyk stałego doskonalenia umiejętności. Pomóc w takim prowadzeniu szkół mają dotacje.

Śląskie hufce pracy dostaną środki na aktywizację zawodową

Pieniądze będzie wolno przeznaczyć na działania, których celem jest podwyższenie, zmiana lub aktualizacja posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Pieniądze na funkcjonowanie platform startowych w Polsce wschodniej

Od 10 mln zł do 25 mln zł dofinansowania mogą pozyskać instytucje zajmujące się promocją przedsiębiorczości i rozwijaniem nowych pomysłów biznesowych.

Lubuskie wraz z Brandenburgią utworzą innowacyjne pogranicze

Do 30 czerwca przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie projektów przewidujących transfer wiedzy i technologii. Za każdą zgłaszaną inicjatywą musi stać partner z Polski i Niemiec.