Michał Kołtuniak

współpracownik Rzeczpospolitej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Magazyny energii i ciepła zwiększą efektywność OZE

Zakup i montaż urządzeń pozwalających przechowywać energię elektryczną i cieplną to istota projektów, które mogą zostać dofinansowane w Małopolsce.

Konkursy dają szansę sięgnięcia po blisko 30 mln euro dotacji

Lubelskie samorządy i organizacje otrzymają środki na ochronę kultury, poprawę bezpieczeństwa i rozwój turystyki. Ta ostatnia jak w najmniejszym stopniu powinna oddziaływać na środowisko naturalne.

Dotacje na walkę z wykluczeniem oraz brakiem zaangażowania

Szkolenia, tworzenie nowych miejsc pracy w zakładach aktywności, włączanie w życie kulturalne, udostępnianie mieszkań wspomaganych – to przykłady działań mogących liczyć na dofinansowanie.

60 mln zł na ekologiczne pojazdy i montaż urządzeń do ładowania

Do końca maja lubuskie samorządy mogą występować po dofinansowanie na usprawnianie komunikacji, która będzie uwzględniać dbałość o jakość powietrza.

Ośrodki pomocy oraz organizacje pozarządowe z pieniędzmi na mieszkania wspomagane

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego uruchomił pulę środków na rozwój infrastruktury społecznej. Wnioski o dofinansowanie wolno składać do 27 maja.

Pieniądze na wzmocnienie ratownictwa i lepszy dostęp do granicy

Sekretariat programu Czechy-Polska ogłosił dwa nabory wniosków. Jeden ma pomóc w integrowaniu systemów ratownictwa, drugi zwiększać dostępność terenów przygranicznych.

Kultura i turystyka mogą liczyć na unijne dofinansowanie

Fundusze europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu to nazwa piątej części programu regionalnego. Do 27 maja samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie z działania 5.7.

Zrównoważona mobilność miejska na zachodzie Śląska

Samorządy będą mogły budować centra przesiadkowe oraz zainwestować w towarzyszącą im infrastrukturę, a także inteligentne systemy wspomagające funkcjonowanie transportu.

Pieniądze na ułatwienie dostępu do uczelni wyższych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do 28 czerwca czeka na wnioski o dofinansowanie od tych uczelni, które chcą kontynuować prace nad niwelowaniem barier w dostępie do ich oferty.

Wielkopolskie miasta z pieniędzmi na zakup wodorowych autobusów

Blisko 40 mln euro trafi do wnioskodawców z miejskich obszarów funkcjonalnych. Środki te będzie wolno wykorzystać na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.