Spory o opodatkowanie najmu coraz częściej trafiają na wokandy. Podstawowym problemem jest to, kiedy najem przestaje być elementem zwykłego zarządu majątkiem i staje się firmą.

Orzecznictwo nie daje jasnej odpowiedzi na to pytanie. Rozbieżności są na tyle duże, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorców 8 stycznia 2021 r. wystąpił do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały.

Czytaj także:

Wynajmowanie kilkudziesięciu mieszkań przekreśla prawo do ryczałtu - wyrok NSA

Brak jasnych kryteriów

Siedmioosobowy skład NSA miałby odpowiedzieć, czy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT o zakwalifikowaniu do tego firmowego źródła przychodów zysków z najmu składników, które nie są związane z działalnością, decydują kryteria przedmiotowe czy zamiar, decyzja samego podatnika. Inaczej mówiąc – kiedy fiskus ma prawo uznać, że wynajem majątku prywatnego należy kwalifikować do przychów z działalności.

Miało to kolosalne znaczenie, zwłaszcza do końca 2020 r. Uznanie, że aktywność podatnika w najmie to już firma, przekreślało prawo do korzystnego opodatkowania go ryczałtem. Stawka w tym przypadku przy zysku do 100 tys. zł to zaledwie 8,5 proc. przychodu, a potem 12,5 proc. od nadwyżki.

– Rozstrzygnięcie wątpliwości uchwałą NSA będzie miało ogromne znaczenie dla rzeszy podatników. Z danych resortu finansów wynika, że problem może dotyczyć ok. 700 tys. osób, które czerpią zyski z najmu prywatnego – mówi Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Również w ocenie Konrada Piłata, doradcy podatkowego z kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, problem jest realny, bo przepisy dotyczące opodatkowania najmu są niejasne i wywołują wiele sporów.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

– Przed 2021 r. fiskus bardzo chętnie uznawał za firmy podatników, którzy wynajmowali prywatne mieszkania, a nie mieli zarejestrowanej działalności, i pozbawiał ich prawa do ryczałtu. Główne kryterium, jakie stosowali urzędnicy, to liczba wynajmowanych nieruchomości. To profiskalne podejście, bo przecież nawet prowadzący firmę może mieć prywatne mieszkanie, które wynajmuje nie w ramach działalności, ale zwykłego zarządu majątkiem osobistym – zauważa Konrad Piłat.

Mariusz Korzeb uważa, że uchwała będzie miała znaczenie nie tylko dla przepisów obowiązujących do końca 2020 r.

– Od 1 stycznia ustawodawca dopuścił możliwość stosowania ryczałtu także przy działalności, ale to nie załatwia sprawy braku jasnych kryteriów, kiedy najem jest prywatny, a kiedy firmowy.

– Pozostawienie tego do uznania urzędników to potężna broń, która może być wykorzystywana nie tylko do celów fiskalnych, ale w skrajnych przypadkach nawet do walki politycznej – uważa Mariusz Korzeb.

Konrad Piłat dodaje, że nowelizacja rzeczywiście stabilizuje sytuację podatników, którzy zarejestrują firmy i do opodatkowania najmu wybiorą ryczałt.

Potrzebne gwarancje

– Nie ma jednak gwarancji, że z jakichś niejasnych przyczyn fiskus nadal nie będzie kwestionował statusu wynajmującego. Tak samo może bowiem dojść do wniosku, że ktoś, kto nie ma zarejestrowanej działalności jest firmą, jak odmawiać statusu przedsiębiorcy – ocenia Konrad Piłat.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców

Analiza orzecznictwa wykazała, że sądy administracyjne bardzo różnie podchodzą do problemu opodatkowania najmu. Chodzi zwłaszcza o ocenę, jakie kryteria decydują o tym, czy najem składników majątkowych podatnika należy kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. I właśnie ta grupa orzeczeń stała się powodem skierowania wniosku do prezesa NSA. W ocenie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców wydanie przez NSA stosownej uchwały pozwoli na ujednolicenie orzecznictwa odnoszącego się do stanu prawnego obowiązującego do końca 2020 r. Od stycznia 2021 r. jest możliwość wyboru opodatkowania najmu ryczałtem także w odniesieniu do działalności gospodarczej. Problemy podatników zostały więc częściowo rozwiązane.