Tag: Najem, Dzierżawa

Powiązane

Nieruchomości

Arkadiusz Turczyn: Najem jako umowa ograniczająca prawa właściciela

Rozważając możliwość skorzystania z dobrodziejstw wolnego rynku i swobody umów przy umowie najmu, konstrukcja takiej umowy sprawia jednak wrażenie, że w polskim systemie prawnym właściciel schodzi na dalszy plan i jego kosztem zwycięża socjalistyczne myślenie o prawie na rzecz najemcy. Już z samej definicji tej umowy wynika, że na jej podstawie powstaje stosunek o charakterze obligacyjnym, z którego wynika status najemcy lokalu i w konsekwencji jego uprawnienie do władania rzeczą (wyrok SN z 26 lipca 2001 r., II CKN 976/00, LEX nr 52615).

Gdzie zapłacić podatek od najmu mieszkania w Hiszpanii

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczą najem jako dochody z działalności gospodarczej opodatkowane w kraju położenia nieruchomości.

Czy najem od prezesa to ukryty zysk

Spółka na estońskim CIT zapłaci podatek, jeśli wynajmuje od wspólnika nieruchomość czy dzierżawi znak towarowy.

Najem: jaka umowa lepsza dla właściciela mieszkania

Najem okazjonalny jest bardziej korzystny i pewny dla najemców niż instytucjonalny. Mimo tego, że obie formy reguluje ustawa o ochronie lokatorów.

Nie da się mieszkać bez świadectwa

Dokumenty dotyczące charakterystyki energetycznej budynków mają być obowiązkowymi załącznikami.

Wynajmujący płaci PIT tylko od czynszu

Ponoszone przez lokatora opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz nie są przychodem wynajmującego, który rozlicza się ryczałtem. Fiskus zgadza się, że jest on jedynie pośrednikiem.

Najem nowego mieszkania jeszcze na skali PIT

Właściciel kupionego w 2022 roku lokalu może do końca grudnia odliczać koszty wynajmu. Oprócz amortyzacji.

Niemiła niespodzianka dla przedsiębiorców rozliczających najem ryczałtem

Opłaty eksploatacyjne w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej stanowią przychód z tej działalności - uznała skarbówka.

Dzierżawa przychodni: VAT do zapłaty i do odliczenia

Gmina udostępniająca odpłatnie pomieszczenia na gabinety lekarskie działa jak klasyczny podatnik VAT.

Aneta Gawrońska: Mieszkaniowa bessa pogrąży wiele branż

Sprzedaż mieszkań się załamała. W odpowiedzi deweloperzy zaczynają ograniczać ich podaż, co wyraźnie widać w lipcowych statystykach. Nie pozostanie to bez wpływu na inne branże, np. wykończenia wnętrz.