Tag: Najem, Dzierżawa

Powiązane

Nieruchomości

Kamieniczniku, przygotuj się na 2023 rok. Stracisz na podatkach

Koniec z amortyzacją nieruchomości. Od przyszłego roku odpisy od podatku będą mniejsze lub żadne i nie ma widoków na jakiekolwiek zmiany.

Wynajem na cele mieszkalne jest zwolniony z VAT

Z preferencji można skorzystać wtedy, gdy najemca zaspokaja bezpośrednio swoje własne potrzeby mieszkaniowe. Nie mają one zastosowania do umowy ze spółką, która chce zakwaterować w obiekcie swoich pracowników.

Podatek od nieruchomości płaci wydzierżawiający, a nie dzierżawca

Ustalenie zawarte w umowie dzierżawy odnośnie płatnika podatku od nieruchomości są prawnie obojętne wobec organu podatkowego (wójta gminy). Zobowiązanym z tytułu tego podatku będzie bowiem wobec gminy właściciel nieruchomości, czyli wydzierżawiający nieruchomość, a nie jej dzierżawca.

Opodatkowanie usługi najmu wraz z dostawą energii elektrycznej

W związku z czasowym obniżeniem stawki podatku VAT z 23 proc. na 5 proc. wielu wynajmujących nabrało wątpliwości, czy powinni fakturować energię elektryczną razem z najmem ze stawką 23 proc., czy traktować dostawę energii elektrycznej jako świadczenie odrębne od usługi najmu i opodatkować ją stawką 5 proc. VAT.

Problem deweloperów, czyli projekt ustawy, który nie chce powstać

Rynek i deweloperzy czekają na ustalenie zasad inwestowania w lokale na wynajem. Ale resort finansów jest ostrożny. Obawia się wzrostu cen mieszkań.

Zwrócone wydatki nie są kosztem

Jeżeli najemca zwracał przedsiębiorcy połowę wydatków na prace wykończeniowe budowanego budynku, to z kosztów należy wyłączyć odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego, odpowiadającej tym przekazanym kwotom.

Refaktura mediów z obniżoną stawką

W okresie od stycznia do końca lipca br. obowiązują niższe stawki VAT na niektóre towary. Z preferencji mogą również korzystać wynajmujący, którzy przenoszą na najemców koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego.

Preferencje przy nabyciu lokalu mają swoje wymogi

Uznaniowy charakter korzystania z roszczenia o zwrot bonifikaty miał jedynie zapewnić podmiotowi publicznemu luz decyzyjny, konieczny w sytuacjach szczególnych.

Obniżka PIT do 12 proc. Co z zarabiającymi na wynajmie mieszkań?

Jeśli dla wynajmującego skala okaże się lepsza niż ryczałt, będzie mógł po zakończeniu roku zmienić formę rozliczeń.

Wydatki poniesione na nieruchomość użyczoną przedsiębiorcy

Koszty eksploatacyjne związane z używaną w działalności użyczoną nieruchomością są kosztem podatkowym.