Tag:

Najem, Dzierżawa

Powiązane

Nieruchomości

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą a estoński CIT

Wydatki poniesione na wynajem loży na stadionie nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

PRS-y to nie tylko najem

Inwestycje PRS oferują nie tylko lokale mieszkalne na podstawie umów najmu. To także lokale niemieszkalne, udostępniane na podstawie innych umów, np. umowy zakwaterowania.

Organ musi zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy

Organ podatkowy nie jest związany żadnymi regułami dowodowymi, a ustaleń faktycznych dokonuje według własnego przekonania na podstawie zgromadzonego i wszechstronnie rozważonego materiału dowodowego

Raportowanie przez platformy cyfrowe coraz bliżej

Dyrektywa DAC-7 nakłada na operatorów stron www i aplikacji, którzy za ich pomocą umożliwiają sprzedaż towarów, świadczenie usług lub najem nieruchomości, obowiązek przekazywania fiskusowi informacji o transakcjach przekraczających określone wielkości.

Najem powierzchni logistycznych i produkcyjnych – aktualne kierunki

W nadchodzącym czasie, oprócz lokalizacji i ceny, czynnikiem wpływającym na decyzje biznesowe uczestników rynku logistycznego będą kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem – ESG.

Właściciel lokalu „stwarza problemy”? Wspólnota ma narzędzia by się bronić

Wspólnota mieszkaniowa nie ogranicza się tylko do właścicieli lokali mieszkalnych. Może powstać również na terenie tych nieruchomości, w których prowadzone są lokale użytkowe – biura, restauracje, sklepy. Właściciele tych lokali są wówczas członkami wspólnoty.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jest zadaniem władz publicznych

Władze powinny podejmować działania prowadzące do zwiększenia liczby lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a nie do redystrybucji już istniejących.

Wydzierżawienie obwodów łowieckich przez powiat jest zwolnione z VAT

Działania kół łowieckich mieszczą się w pojęciu działalności rolniczej zdefiniowanej w ustawie o VAT. Dlatego starosta, który wydzierżawia im obwody łowieckie, nie zapłaci z tego tytułu podatku od towarów i usług.

Prywatny najem w PIT 2023: kto nie skorzysta z podatkowych ulg

Prywatny wynajem trzeba opodatkować ryczałtem. Nie skorzystamy ze zwolnień dla młodych albo rodziców 4+, nie przysługują ulgi na dzieci.

Refundacja kosztów przez dzierżawcę

Jeśli właściciel gruntu „przerzuci” na dzierżawcę obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, to powinien zwiększyć podstawę opodatkowania wykazaną na fakturze z tytułu usługi dzierżawy.