fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Stawki VAT w Szwecji i w Polsce

123RF
Przedsiębiorca, który zapłacił w Szwecji podatek od wartości dodanej, odejmie go od przychodu rozliczanego w Polsce.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił interpretację dotyczącą odmiennego traktowania polskiego VAT i europejskiego podatku od wartości dodanej.

Sprawa dotyczyła kobiety prowadzącej firmę budowlano-montażową w Polsce i Szwecji, która płaci tam podatek od wartości dodanej według stawki 25 proc. W Polsce rozlicza przychody ryczałtem. Chciała potwierdzić, czy może odliczyć od nich zagraniczny podatek od wartości dodanej.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że kobieta postępuje nieprawidłowo. Przypomniał, że firma co do zasady podlega opodatkowaniu w państwie swojej siedziby. Z kolei w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie opodatkowaniu podlegają przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT. Jednocześnie – jak wskazał – ustawa o VAT wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że w świetle tych przepisów brak podstaw prawnych, aby uzyskane na terytorium Szwecji przychody pomniejszać o zapłacony tam podatek od wartości dodanej. Podatek ten nie jest tożsamy z VAT, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. W rezultacie kobieta musi rozliczać w Polsce zagraniczne przychody w kwocie brutto.

Sąd zakwestionował takie rozumowanie, wskazując, że nie ma podstaw prawnych, żeby inaczej traktować polski VAT i szwedzki podatek od wartości dodanej. Wskazał, że wszystkie kraje UE mają taki sam podatek od wartości dodanej, choć używana jest inna nazwa.

– Należy się zgodzić z wyrokiem WSA. Co istotne, sąd zastosował wykładnię celowościową art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Sąd słusznie wskazał, że nakładany w krajach UE podatek od wartości dodanej i polski VAT są synonimami oznaczającymi de facto tę samą daninę. W efekcie zakaz pomniejszenia przychodu o podatek zapłacony w Szwecji jest nieuprawniony – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

sygnatura akt: I SA/Gd 86/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA