Tag: Stawki Vat

Powiązane

VAT

NSA wydał bardzo ważne orzeczenia dot. nowej matrycy stawek VAT

W tzw. matrycy stawek VAT są miejsca, gdzie brakuje precyzji, a takich nieprecyzyjnych regulacji nie można interpretować na niekorzyść podatników - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nieprecyzyjne normy podatkowe nie zaszkodzą firmom

Jeśli prawodawca w nowej matrycy VAT nie wskazał jasno, co jest objęte obniżoną stawką, to jej zakres należy interpretować na korzyść podatników.

Jaką stawką opodatkować refakturowanie opłat za media

Jeżeli w wynajmowanych lokalach media rozliczane są na podstawie podliczników, bądź innych kryteriów jak powierzchnia nieruchomości czy liczba osób z niej korzystających, należy opodatkować je według właściwych stawek stosowanych przy ich dostawie.

Jaką stawką opodatkować refakturowanie opłat za media

Jeżeli w wynajmowanych lokalach media rozliczane są na podstawie podliczników, bądź innych kryteriów jak powierzchnia nieruchomości czy liczba osób z niej korzystających, należy opodatkować je według właściwych stawek stosowanych przy ich dostawie.

Montaż osłony przed słońcem z preferencyjną stawką VAT

Połączenie markizy z elementami konstrukcyjnymi budynku, spełnia cechę trwałości, to jest zdatności do użytku przez dłuższy czas, pozwalającą na kwalifikację takiej usługi jako modernizacji.

Nawozy z 8 proc. VAT

Wybrane towary wykorzystywane w produkcji rolnej do końca 2024 roku będą opodatkowane 8 proc. stawą podatku od towarów i usług.

Akcyza i VAT w górę

Od 1 stycznia 2023 r. rząd postanowił zmienić sposoby walki z inflacją i co do zasady rezygnuje ze stosowanej dotychczas obniżki stawek VAT.

WSA: Pizza z lokalu sprzedawana na wynos z wyższym podatkiem

Pizza przygotowywana w lokalu i sprzedawana w nim na wynos podlega 8-proc., a nie 5-proc. stawce VAT.

Decyzja o zerowym VAT na żywność jeszcze nie teraz. KPO pomoże budżetowi

Decyzja o ewentualnym przedłużeniu obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność na II połowę 2023 r. zostanie podjęta po połowie przyszłego roku - zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Obciążenie kontrahenta wydatkami na nabycie bonów nie podlega VAT

Podatnik nie może udokumentować fakturą VAT uzyskanego od kontrahenta zwrotu wydatków na nabycie wydanych pracownikom kart lunchowych.