Tag:

Stawki Vat

Powiązane

VAT

Spór o stawkę VAT od sprzedaży ciastek na wynos

Stawka podatku od towarów i usług zależy od tego, czy przedsiębiorca sprzedaje towar gotowy, czy świadczy usługę wyżywienia.

Punkt widzenia konsumenta ważny dla stawki VAT na pizzę

Nie stanowią produktów podobnych ciepła i gotowa do spożycia pizza, przy tym dostarczona na wskazany przez klienta adres w stosunku do podobnego dania, ale zapakowanego i mrożonego czy schłodzonego, w sklepie.

Cel gospodarczy ma znaczenie dla opodatkowania

Sprzedaż praw do projektu elektrowni fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc.

Alternatywna dokumentacja przy stosowaniu stawki 0 proc. do eksportu towarów

Przez wiele lat organy podatkowe podchodziły do zastosowania stawki 0 proc. przy eksporcie towarów formalnie i często wskazywały na bezwzględny obowiązek posługiwania się komunikatem celnym IE-599, który jednoznacznie potwierdza wywóz towarów poza terytorium wspólnoty. Niestety, w rzeczywistości gospodarczej podatnicy często nie z własnej winy, pomimo podejmowania należytych starań, nie są stanie realizować skutecznie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji eksportowej towarów.

Rozliczanie transakcji po zmianie stawek VAT

Przy zmianach wysokości stawek podatku od towarów i usług podatnicy mogą mieć wątpliwości, jak rozliczyć transakcje. W takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy przejściowe zawarte w ustawie o VAT, określające, kiedy i jaką stawkę podatku zastosować.

Sprzedaż na kasie fiskalnej a zawyżenie stawki VAT

Zdaniem dyrektora KIS, jeśli podatnik nie jest w stanie zidentyfikować klientów B2C, na rzecz których sprzedawał usługi stosując zawyżoną stawkę VAT, i nie oddaje im zwrotu różnicy w cenie, to skorygowanie nienależnie zadeklarowanego VAT nie jest możliwe i nie zachodzą przesłanki do powstania nadpłaty VAT. Zasadność takiego podejścia budzi jednak wątpliwości, a na tle podobnej sprawy NSA zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

NSA wydał bardzo ważne orzeczenia dot. nowej matrycy stawek VAT

W tzw. matrycy stawek VAT są miejsca, gdzie brakuje precyzji, a takich nieprecyzyjnych regulacji nie można interpretować na niekorzyść podatników - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nieprecyzyjne normy podatkowe nie zaszkodzą firmom

Jeśli prawodawca w nowej matrycy VAT nie wskazał jasno, co jest objęte obniżoną stawką, to jej zakres należy interpretować na korzyść podatników.

Jaką stawką opodatkować refakturowanie opłat za media

Jeżeli w wynajmowanych lokalach media rozliczane są na podstawie podliczników, bądź innych kryteriów jak powierzchnia nieruchomości czy liczba osób z niej korzystających, należy opodatkować je według właściwych stawek stosowanych przy ich dostawie.

Jaką stawką opodatkować refakturowanie opłat za media

Jeżeli w wynajmowanych lokalach media rozliczane są na podstawie podliczników, bądź innych kryteriów jak powierzchnia nieruchomości czy liczba osób z niej korzystających, należy opodatkować je według właściwych stawek stosowanych przy ich dostawie.