Tag: Stawki Vat

Powiązane

VAT

Usługi dla organizacji międzynarodowych z zerową stawką VAT

Komisja Europejska, Parlament Europejski, Eurocontrol, WTO czy WHO nie są podatnikami VAT. Świadczenia wykonywane na ich rzecz należy rozliczyć w kraju, w którym usługodawca ma siedzibę działalności gospodarczej.

Pomoc Ukrainie daje podatkowe korzyści

Podatnicy przekazujący wsparcie finansowe i rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych za naszą wschodnią granicą, mają prawo do korzystania ze specjalnych odliczeń i preferencji w PIT, CIT i VAT.

Opodatkowanie usługi najmu wraz z dostawą energii elektrycznej

W związku z czasowym obniżeniem stawki podatku VAT z 23 proc. na 5 proc. wielu wynajmujących nabrało wątpliwości, czy powinni fakturować energię elektryczną razem z najmem ze stawką 23 proc., czy traktować dostawę energii elektrycznej jako świadczenie odrębne od usługi najmu i opodatkować ją stawką 5 proc. VAT.

Jak opodatkować eksport towarów w przesyłce pocztowej

Potwierdzenie wywozu pochodzące od organów celnych nie zawsze jest niezbędne dla zastosowania stawki 0 proc. VAT w eksporcie.

Refaktura mediów z obniżoną stawką

W okresie od stycznia do końca lipca br. obowiązują niższe stawki VAT na niektóre towary. Z preferencji mogą również korzystać wynajmujący, którzy przenoszą na najemców koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego.

Dyrektywa ma złagodzić kryzys energetyczny i żywnościowy

Żywność i panele fotowoltaiczne będą mogły na stałe korzystać z zerowej stawki VAT.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Przedsiębiorcy, którzy dokonają dostawy towarów lub świadczenia usług w celu pomocy mieszkańcom Ukrainy, mogą stosować stawkę VAT 0 proc.

Preferencje podatkowe dla pomagających uchodźcom

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, polscy podatnicy angażują się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Przekazane wsparcie powoduje określone skutki na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

VAT neutralnością stoi

Towary lub usługi podobne, które są konkurencyjne wobec siebie, nie mogą być traktowane odmiennie z punktu widzenia VAT, w tym zwłaszcza opodatkowane różnymi stawkami podatku.

Wsparcie dla walczącej Ukrainy bez podatku

Nieodpłatne dostawy towarów i świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych są objęte zerową stawką VAT.